Specijalistički radovi FTM Tivat

PRAVILA IZRADE SPECIJALISTIČKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PRVA I DRUGA STRANA SPECIJALISTIČKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED KORICA SPECIJALISTIČKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

LOGO FMS U JPEG FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Ime i prezime studenta: Kojčić Vladimir
Broj Indexa: S65/19
Mentor: Prof. dr Deda Đelović
Tema rada: Analiza određenih parametara procesa prihvata tečnog otpada sa brodova u lukama
Datum odbrane: 23.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Čelanović Nikoleta
Broj Indexa: S28/19
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma u Crnoj Gori
Datum odbrane: 18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Pavličević Milena
Broj Indexa: S20/19
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Marketing faktor konkurentnosti crnogorskih marina
Datum odbrane: 18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Vrtović Miroslav
Broj Indexa: S30/19
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Brodska dizalica u sistemu za prekrcaj na brodu za prevoz rasutog tereta
Datum odbrane: 18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Vučinić Maja
Broj Indexa: S7/19
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Meteori od umjetnosti do monaštva
Datum odbrane: 18.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Karadžić Risto
Broj Indexa: S9/18
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Specifičnosti pogona na malim motornim jahtama
Datum odbrane: 11.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Stanišić Saša
Broj Indexa: S6/19
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Skladištenje opasnih tereta u funkciji sigurnosti kontejnerskog broda
Datum odbrane: 11.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Gverović Vedran
Broj Indexa: S59/19
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Umjetnost renesanse u Italiji
Datum odbrane: 11.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Parapid Stevo
Broj Indexa: S12/18
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Specifičnosti dizel motora u sistemu za nuždu na maloj motornoj jahti
Datum odbrane: 04.12.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivanković Milica
Broj Indexa: S29/19
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Menadžeri i motivacija zaposlenih sa osvrtom na poslovanje marina
Datum odbrane: 28.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Janović Mlađan
Broj Indexa: S16/18
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Sportsko – rekreativni turizam i njegov uticaj na nautičke turističke destinacije – primjer grada Kotora
Datum odbrane: 28.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Lekić Boris
Broj Indexa: S27/19
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Budućnost slobodnog vremena
Datum odbrane: 09.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Rogović Kristijan
Broj Indexa: S1/19
Mentor: Prof. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Razvoj nautičkog turizma u Republici Srbiji sa primarnim osvrtom na razvoj nautičko – turističke ponude na Zlatarskim jezerima
Datum odbrane: 09.11.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Milijić Aleksandar
Broj Indexa: S30/18
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Komparativna analiza poslovanja marina od lokalnog značaja u Crnoj Gori
Datum odbrane: 13.10.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Marković Darko
Broj Indexa: S23/13
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Rukovođenje grupom
Datum odbrane: 05.10.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Bauk Biljana
Broj Indexa: S58/17
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Bezbjednost broda prilikom uplovljavanja u luku
Datum odbrane: 30.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Ardalić Uroš
Broj Indexa: S32/11
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Poslovna komunikacija u marinama na primjeru marine Porto Montenegro
Datum odbrane: 26.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Lučin Marin
Broj Indexa: S44/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Upravljanje procesima i komunikacijama u pomorstvu
Datum odbrane: 19.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Pavićević Kostadin
Broj Indexa: S25/19
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Finansijski aspekti procesa gradnje mega jahte
Datum odbrane: 14.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Petković Nikoleta
Broj Indexa: S26/19
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Dizajn mega jahti u korelaciji cijene
Datum odbrane: 14.09.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Kalezić Marija
Broj Indexa: S23/18
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Ekološki terorizam
Datum odbrane: 26.08.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Nedeljka Branković
Broj Indexa: S5/19
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Kontinuirani razvoj kadrovskih potencijala kao imperativ poslovanja marina – studija slučaja “Đir po Boki Kotorskoj” na primjeru Porto Montenegra
Datum odbrane: 24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Marija Bijelić
Broj Indexa: S13/19
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Jahting agencije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Bar i Ulcinj
Datum odbrane: 24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksandra Rovčanin
Broj Indexa: S61/19
Mentor: Doc. dr Milica Delibašić
Tema rada: Poslovno računovodstveno odlučivanje uz primjenu cost benefit analize naftna proizvodnja “Narjaginski blok”
Datum odbrane: 24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Žarko Kovačević
Broj Indexa: S3/19
Mentor: Prof. dr Deda Đelović
Tema rada: Neki aspekti analize divljih deponija otpada u Crnoj Gori
Datum odbrane: 24.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Antonela Laptuta
Broj Indexa: S21/18
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Vjerski terorizam
Datum odbrane: 03.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Vesna Šćepanović
Broj Indexa: S35/18
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Terorizam na moru
Datum odbrane: 03.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Goran Kankaraš
Broj Indexa: S21/18
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Primjena alternativnih izvora energije na jahti
Datum odbrane: 02.07.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Ante Radić
Broj Indexa: S44/18
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Utjecaj i djelovanje antičkog rima na splitski akvatorij
Datum odbrane: 27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Stefan Nikolić
Broj Indexa: S39/17
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Upravljanje inovacijama u funkciji jačanja korporativnog preduzetništva
Datum odbrane: 27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Danilo Brajković
Broj Indexa: S46/17
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Poslovi oficira bezbjednosti u lukama nautičkog turizma
Datum odbrane: 11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Borka Radonjić
Broj Indexa: S2/17
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Sistem ventilacije skladišta tereta na brodovima za prevoz žitarica
Datum odbrane: 11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Admir Međedović
Broj Indexa: S63/17
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Uloga jedinica za spašavanje u sigurnosti plovidbe nautičkih plovila na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore
Datum odbrane: 11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Željana Bratić
Broj Indexa: S13/17
Mentor: Prof. dr Deda Đelović
Tema rada: Strateški pravci razvoja intermodalnog transporta Crne Gore
Datum odbrane: 11.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Ilija Radoman
Broj Indexa: S9/17
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Kulturno istorijski aspekti Crmnice
Datum odbrane: 16.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Anamarija Soldić
Broj Indexa: S57/17
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Predrasude i sukobi među brodskom posadom
Datum odbrane: 26.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Nikola Vidaković
Broj Indexa: S22/17
Mentor: Prof. dr Deda Đelović
Tema rada: Neki aspekti analize korelacije između sistema zaštite životne sredine u marinama i nautičko turističke ponude u Crnoj Gori
Datum odbrane: 19.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Ilija Mlinarević
Broj Indexa: S27/14
Mentor: Doc. dr Nikola Dragomanović
Tema rada: Uzajamni uticaj kruzing turizma i kulturne turističke ponude Kotora
Datum odbrane: 15.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Kristina Matović
Broj Indexa: S40/16
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Primjena strategija marketinga u poslovanju luka nautičkog turizma na primjeru Luke Kotor
Datum odbrane: 08.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksa Vajagić
Broj Indexa: S8/18
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Brodovi za prevoz hemikalija
Datum odbrane: 31.01.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Vladimir Vlaški
Broj Indexa: S14/16
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Terorizam kao globalna prijetnja za bezbjednost
Datum odbrane: 31.01.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Danko Vidulin
Broj Indexa: S52/17
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Prevencija stresa kod pomoraca
Datum odbrane: 31.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragana Račeta
Broj Indexa: S26/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Gospa od Škrpjela
Datum odbrane: 31.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Žaklina Janović
Broj Indexa: S15/18
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Vještine savremenih menadžera u lukama nautičkog turizma
Datum odbrane: 05.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Miloš Čolan
Broj Indexa: S06/17
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Strategijska analiza kao efikasan instrument stvaranja konkurentske prednosti
Datum odbrane: 05.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Milena Radusinović
Broj Indexa: S50/16
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Terorizam prijetnja bezbjednosti
Datum odbrane: 21.09.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Boško Milutinović
Broj Indexa: S22/16
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Sredstva na brodu u funkciji spašavanja života na moru
Datum odbrane: 14.09.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Draško Babić
Broj Indexa: S64/17
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Digitalizacija Marketinga, internet marketinga i primer digitalnog marketinga na kompaniji “Bitgear”
Datum odbrane: 26.08.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Josip Matijević
Broj Indexa: S60/17
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Uloga marketinga i marketing menadžmenta u nautičkom turizmu
Datum odbrane: 26.08.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:  Ivana Karahmet
Broj Indexa: S53/17
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Uticaj marina na turističku ponudu na primjeru grada Splita
Datum odbrane: 21.08.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Zoran Mikijelj
Broj Indexa: S28/13
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Aktivnost marketing menadžmenta u funkciji unapređenja poslovanja turističke agencije
Datum odbrane: 02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Nataša Dragutinović
Broj Indexa: S10/16
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Instrumenti marketinških komunikacija hotelsko – uslužnog preduzeća
Datum odbrane: 02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Milorad Nikčević
Broj Indexa: S8/17
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Mogućnost daljeg razvoja luke Kotor kao kruzing i nautičke destinacije
Datum odbrane: 02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Lidija Šćepanović
Broj Indexa: S24/16
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Pozitivan uticaj savremenih marina u Crnoj Gori na nautički turizam Crne Gore
Datum odbrane: 02.07.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Nikola Došljak
Broj Indexa: S59/17
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Ljudski kapital kao važan činilac za formulisanje strategije preduzeća
Datum odbrane: 08.06.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Mato Staničić
Broj Indexa: S28/16
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Upravne mjere komunalnog policajca
Datum odbrane: 07.06.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Lina Tomašević
Broj Indexa: S34/17
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Uloga liderstva u podsticanju kreativnosti u organizaciji
Datum odbrane: 01.06.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Danko Smolović
Broj Indexa: S13/17
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediteranske karakteristike grada Bara kao preduslov za razvoj nautičkog turizma
Datum odbrane: 27.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Despotović Anđela
Broj Indexa: S18/17
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Uloga marina u razvoju nautičkog turizma Crne Gore
Datum odbrane: 27.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Bojana Vukčević
Broj Indexa: S26/14
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Primjena multimodalnog transporta u prevozu masovnih roba
Datum odbrane: 27.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Đuro Knežević
Broj Indexa: S25/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Umjetnost u kotorskim crkvama
Datum odbrane: 16.05.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Ante Krajina
Broj Indexa: S56/17
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Sustav komunikacija i međuljudski odnosi
Datum odbrane: 09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Sergej Čelanović
Broj Indexa: S1/17
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Uloga informacionih tehnologija u poslovanju marina na međunarodnom turističkom tržištu
Datum odbrane: 22.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Pavle Ljesar
Broj Indexa: S5/17
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Strategijski menadžment i primjene u funkciji unapređenja poslovanja organizacije na primjeru komercijalne banke A.D. Podgorica.
Datum odbrane: 22.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Marko Bezoki
Broj Indexa: S11/17
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Uticaj marine Porto Novi na razvoj nautičkog turizma u Crne Gore
Datum odbrane: 15.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Bratislav Ćulafić
Broj Indexa: S21/17
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Mogućnosti primjene tehnika digitalnog marketinga u funkciji promocije ponude turističke destinacije Crne Gore
Datum odbrane: 15.12.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Nikola Vidović
Broj Indexa: S46/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Komunikacija u menadžmentu
Datum odbrane: 29.11.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Davor Sikirica
Broj Indexa: S55/17
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Elektronično poslovanje i mrežno gospodarstvo u funkciji razvoja nautičkog turizma Hrvatske
Datum odbrane: 29.11.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Ana Kožušna
Broj Indexa: S11/17
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Uticaj savremenih trendova na luke nautičkog turizma na primjeru marine „Porto Montenegro“
Datum odbrane: 02.11.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Vukan Rajković
Broj Indexa: S42/17
Mentor: Prof. dr Srđa Popović
Tema rada: Kulturna baština Cetinja
Datum odbrane: 09.10.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Zdravko Milić
Broj Indexa: S42/17
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Tehnički pregled trupa jahte uz primjenu portalne dizalice
Datum odbrane: 24.09.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Jelena Radonjić
Broj Indexa: S31/14
Mentor: Prof. dr Vlado Vukasović
Tema rada: Preduzetništvo, inovacije i intelektualna svojina
Datum odbrane: 04.07.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Gordana Vučić
Broj Indexa: S24/15
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Istorija razvoja pomorstva u Crnoj Gori
Datum odbrane: 22.06.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Mirijana Guberinić
Broj Indexa: S13/16
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Uloga društvenih medija u marketingu u 21.vijeku
Datum odbrane: 08.06.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Tamara Mršulja
Broj Indexa: S20/16
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Primjena marketinga u nautičkom turizmu na primjeru marine Porto Montenegro
Datum odbrane: 08.06.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Dunja Petković
Broj Indexa: S48/16
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pravni status luka
Datum odbrane: 18.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Vuk Šljivić
Broj Indexa: S21/16
Mentor: Prof. dr Srđa Popović
Tema rada: Kulturni resursi Nikšića
Datum odbrane: 15.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Antonio Perkov
Broj Indexa: S36/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediteran – nastanak i razvoj Krišćanstva
Datum odbrane: 04.04.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Roko Jelovčić
Broj Indexa: S32/16
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Nautički turizam u Republici Hrvatskoj sa osvrtom na Šibensko -kninsku županiju
Datum odbrane: 04.04.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Marina Semenikhina
Broj Indexa: S09/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediteran – Umjetnost mediterana – Ekspresionizam
Datum odbrane: 26.02.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Bojana Pavlović
Broj Indexa: S12/16
Mentor: Prof. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Komparativne prednosti primorskog turizma u odnosu na planinski turizam u Crnoj Gori
Datum odbrane: 16.02.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Slađana Ostojić
Broj Indexa: S19/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Prirodno okruženje i kulturno – istorijski spomenici – preduslovi razvoja nautičkog turizma u Kotoru
Datum odbrane: 25.12.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksandra Radojević
Broj Indexa: S42/15
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Mogućnosti interneta kao sredstva promocije turističke ponude na primjeru Opštine Tivat
Datum odbrane: 05.12.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Sara Alujević
Broj Indexa: S33/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Komuniciranje u funkciji poslovanja
Datum odbrane: 29.11.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Marko Novoselić
Broj Indexa: S30/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Etika u medijima
Datum odbrane: 29.11.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Bernard Mikačić
Broj Indexa: S41/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Radio, televizija, tiskani mediji i Internet
Datum odbrane: 31.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Zorana Grbović
Broj Indexa: S5/16
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Prevozne isprave u pomorskom transportu
Datum odbrane: 27.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Filip Perunović
Broj Indexa: S25/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediteran – ishrana i zdrav život
Datum odbrane: 23.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Tatjana Vojinović
Broj Indexa: S28/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Poslovna komunikacija i poslovni bonton
Datum odbrane: 16.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Vaso Delibašić
Broj Indexa: S11/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediteran – Rimska kultura i njen uticaj na kulturu Bara
Datum odbrane: 16.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Zoran Kovačević
Broj Indexa: S26/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediteran – Grčka filozofija
Datum odbrane: 16.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Marina Rafaela Josić
Broj Indexa: S 27/16
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Faktori organizacije marina Crne Gore
Datum odbrane: 13.10.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Kapisoda Vuk Marko
Broj Indexa: S 47/12
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Investicioni ambijent i perspektiva u Boki kotorskoj
Datum odbrane: 23.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Dvornik Iva
Broj Indexa: S 39/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Poslovno pismo kao faktor komunikologije
Datum odbrane: 13.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Vidović Kristina
Broj Indexa: S 34/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Komunikacija u timskom radu
Datum odbrane: 13.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Kuliš Iva
Broj Indexa: S 31/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Etika i mediji
Datum odbrane: 13.09.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Dereta Milena
Broj Indexa: S 8/15
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Sistem komunikacije i međuljudski odnosi
Datum odbrane: 21.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Jože Tomaš
Broj Indexa: S 45/15
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Mediji i obrazovanje
Datum odbrane: 21.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Slađana Francesković
Broj Indexa: S 6/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Hrišćanstvo sa posebnim osvrtom na Šizmu
Datum odbrane: 21.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Tanja Kuševija
Broj Indexa: S 18/12
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Uticaj globalizacije na nautički turizam Crne Gore
Datum odbrane: 18.07.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Luka Rešetar
Broj Indexa: S 25/15
Mentor: Prof. dr Srđa Popović
Tema rada: Budva – kroz istoriju za budućnost
Datum odbrane: 13.06.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Svetozar Bukilić
Broj Indexa: S 8/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Budizam
Datum odbrane: 15.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Emil Madžar
Broj Indexa: S 28/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Istorijski spomenici kao nosioci kulture u Baru
Datum odbrane: 15.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Kruščić Margita
Broj Indexa: S 21/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Nautički turizam Crne Gore
Datum odbrane: 05.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Raščić Damir
Broj Indexa: S 36/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Modeli upravljanja promjenama sa fokusom na Adkar
Datum odbrane: 05.05.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Murišić Slavojka
Broj Indexa: S 18/15
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Bezbjednost vazdušnog i pomorskog saobraćaja
Datum odbrane: 16.01.2017.godine

 

Ime i prezime studenta: Nestorović Dragana
Broj Indexa: S 28/12
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Brodski uređaji i sistemi katamarana za prevoz do 50 putnika
Datum odbrane: 28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Milinić Anđela
Broj Indexa: S 33/15
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Stabilitet katamarana za prevoz do 85 putnika
Datum odbrane: 28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Popović Ivana
Broj Indexa: S 29/15
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Konstrukcija katamarana za prevoz do 50 putnika
Datum odbrane: 28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Peričić Jovan
Broj Indexa: S 23/15
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Sistemi “Pametni dom” na jahtama
Datum odbrane: 28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Mijović Novica
Broj Indexa: S 19/15
Mentor: Prof. dr Oto Iker
Tema rada: Inspekcijski nadzor stranih brodova po Pariskom memorandumu sa osvrtom na komandni most
Datum odbrane: 28.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Spalević Nikola
Broj Indexa: S 35/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Atributi proizvoda
Datum odbrane: 17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Pavićević Vladimir
Broj Indexa: S 32/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Specifičnosti elemenata marketinškog miksa
Datum odbrane: 17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: RadovićJovana
Broj Indexa: S 27/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Uticaj marketinga na razvoj hotelskih preduzeća
u Crnoj Gori
Datum odbrane: 17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Petar Krešimir Puljić
Broj Indexa: S 6/15
Mentor: Prof. dr sc. Mila Roguljić
Tema rada: Elementi za istraživanje za strateški menadžment u turizmu
Datum odbrane: 16.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Dejan Bilić
Broj Indexa: S 59/15
Mentor: Prof. dr sc. Mila Roguljić
Tema rada: Poslovna komunikacija pri izboru kadrova za potrebe brodarskih kompanija
Datum odbrane: 16.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Irena Mašće
Broj Indexa: S 7/15
Mentor: Prof. dr sc. Mila Roguljić
Tema rada: Vizuelna komunikacija na poslovnom sastanku
Datum odbrane: 16.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Ribica Katarina
Broj Indexa: S 14/15
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Dvanaest vijekova bokeljske mornarice
Datum odbrane: 12.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Banićević Danijela
Broj Indexa: S 22/15
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Potencijalne mogućnosti razvoja luke kotor kao nautičke i kruzing destinacije
Datum odbrane: 19.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Starčević Dušan
Broj Indexa: S 10/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Mogućnosti primjene Internet marketinga u poslovanju jahting agencija u Crnoj Gori
Datum odbrane: 11.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Martinović Jelena
Broj Indexa: S 37/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Zdravstvena bezbjednost hrane u ugostiteljstvu na primjeru hotela “Splendid”
Datum odbrane: 11.11.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Račić Dejan
Broj Indexa: S 37/15
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Umjetnici Španije – slikari Španije
Datum odbrane: 17.10.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Ćupić Mladen
Broj Indexa: S 17/15
Mentor: Doc. dr Oto Iker
Tema rada: Pripremni radovi brodogradilišta u funkciji tehnološkog procesa gradnje jahte
Datum odbrane: 10.10.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Smodlaka Gordana
Broj Indexa: S 25/12
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Kulturni turizam kao posebni oblik turizma
Datum odbrane: 10.10.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Mrdak Željka
Broj Indexa: S 31/15
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Djevojački institut kao dio kulturne baštine Crne gore
Datum odbrane: 30.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Grandis Irena
Broj Indexa: S 38/15
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Osiguranje u pomorstvu – s osvrtom na osiguranje plovila
Datum odbrane: 19.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Arsić Veselinka
Broj Indexa: S 39/15
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Luka Kotor kao destinacija nautičkog turizma
Datum odbrane: 18.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Marković Zorana
Broj Indexa: S 40/15
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Teretnica sa osvrtom na elektronsku teretnicu
Datum odbrane: 18.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Liješević Milena
Broj Indexa: S 4/15
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Globalno tržište i marketing na primjeru “Coca-Cola” kompanije
Datum odbrane: 09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Drakulović Aleksandar
Broj Indexa: S 26/11
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Digitalna marketing strategija kompanije “Adriatic Marinas”
Datum odbrane: 09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Jelena Bošković
Broj Indexa: S 21/14
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Nautički marketing na primjeru marine „Porto Montenegro“
Datum odbrane: 09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Maja Živković
Broj Indexa: S 46/14
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Pojam korporativnog upravljanja sa posebnim osvrtom na luku Kotor
Datum odbrane: 09.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Andrija Grbović
Broj Indexa: S 7/12
Mentor: Doc. dr Božidar Vuksanović
Tema rada: Stavljanje robe u slobodan promet
Datum odbrane: 18.06.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Dubravka Koparan
Broj Indexa: S 51/14
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Strateški pravci razvoja nautičkog turizma Crne Gore
Datum odbrane: 11.06.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Mirković Maja
Broj Indexa: S 32/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Budizam sa posebnim osvrtom na jogu
Datum odbrane: 31.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Stanovčić Irena
Broj Indexa: S 55/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Kulturno naslijeđe grada Kotora
Datum odbrane: 25.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Plamenac Milica
Broj Indexa: S 11/12
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Uloga marketinga u nautičkom turizmu sa osvrtom na crnogorske marine
Datum odbrane: 12.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Maja Bošković
Broj Indexa: S 11/12
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Značaj animacije u turizmu
Datum odbrane: 12.05.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Danijela Bubanja
Broj Indexa: S 11/12
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Društvena odgovornost na konkretnom primjeru kompanija u Crnoj Gori
Datum odbrane: 16.04.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Nikola Đukanović
Broj Indexa: S 40/14
Mentor: Doc. dr Marko Nikić
Tema rada: Uloga Informacionih sistema u nautičkom turizmu
Datum odbrane: 09.03.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivana Govedarica
Broj Indexa: S 173/09
Mentor: Prof. dr Rade Ratković
Tema rada: Tržište za ketering u Crnoj Gori
Datum odbrane: 08.02.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Marija Bjelanović
Broj Indexa: S 29/14
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Upravljanje inovacijama u funkciji razvoja korporativnog preduzetništva
Datum odbrane: 06.02.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Brkan Anđela
Broj Indexa: S 47/14
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Održavanje jahti u funkciji zaštite mora od zagađenja sa plovila
Datum odbrane: 14.01.2016.godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2015.godini

 

Ime i prezime studenta: Poček Petar
Broj Indexa: S 36/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Osmanlijsko islamski uticaj na kulturu Mediterana
Datum odbrane: 23.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Milorad Krgović
Broj Indexa: S 9/14
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Prirodni i graditeljski resursi za potencijalni razvoj nautičkog turizma u Opštini Ulcinj
Datum odbrane: 18.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Nikola Nikočević
Broj Indexa: S 15/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Arapska kultura na Mediteranu
Datum odbrane: 14.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragana Radonjić
Broj Indexa: S 03/13
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Posebne uzanse u turizmu
Datum odbrane: 14.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Nenad Tasić
Broj Indexa: S 12/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Flora Mediterana sa osvrtom na maslinu
Datum odbrane: 07.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Milan Ilić
Broj Indexa: S 14/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Uticaj Vizantijskog carstva na kulturu Mediterana
Datum odbrane: 07.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Vlado Kasalica
Broj Indexa: S 13/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Kulturno i istorijsko nasleđe grada Bara
Datum odbrane: 07.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Erkam Vuković
Broj Indexa: S 17/14
Mentor: Doc. dr Andrija Lompar
Tema rada: Uloga globalnog pomorskog sistema sigurnosti u spašavanju na moru
Datum odbrane: 05.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Jug Bašica
Broj Indexa: S 42/13
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Specifičnosti međunarodne korporativne promocije
Datum odbrane: 04.12.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Dijana Giljača
Broj Indexa: S 6/14
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Zdravstveni turizam kao posebni oblik turizma i mogućnosti razvoja u Crnoj Gori
Datum odbrane: 23.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragan Đurović
Broj Indexa: S 10/14
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Piratstvo
Datum odbrane: 23.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Marija Marić
Broj Indexa: S 52/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Socio-psihološke pretpostavke u poslovnom komuniciranju
Datum odbrane: 11.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Budimir Nešević
Broj Indexa: S 44/12
Mentor: Doc. dr Božidar Vuksanović
Tema rada: Ulazak robe u carinsko područije
Datum odbrane: 05.11.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Miloš Spalević
Broj Indexa: S 09/13
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Sportski turizam kao posebni oblik turizma – mogućnosti i značaj
Datum odbrane: 28.09.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Toni Tomašević
Broj Indexa: S 16/14
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Planiranje i analiza postojećih luka i pozicije na obalnom prostoru Bara
Datum odbrane: 20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Danijela Orlandić
Broj Indexa: S 7/14
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Poslovni plan na primjeru AD Marina Bar
Datum odbrane: 20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Vildana Adović
Broj Indexa: S 30/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Kultura i običaji Bara
Datum odbrane: 20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragan Ivanović
Broj Indexa: S 11/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Kultura Mediteranskih zemalja i kulturne teme i relacije u njima
Datum odbrane: 20.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Željko Lompar
Broj Indexa: S 45/13
Mentor: Doc. dr Andrija Lompar
Tema rada: Inspekcijski nadzor komercijalnih jahti u Crnoj Gori
Datum odbrane: 18.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Bruno Brkanović
Broj Indexa: S 40/13
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Inspekcijski nadzor jahti za sport , razonodu i rekreaciju u Crnoj Gori
Datum odbrane: 18.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivona Đurđenović
Broj Indexa: S 30/12
Mentor: Doc. dr Andrija Lompar
Tema rada: Istorija jahti
Datum odbrane: 18.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Goran Đurković
Broj Indexa: S 48/14
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Uloga i značaj komunikacije u turističkoj animaciji
Datum odbrane: 10.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Sandra Nenadović
Broj Indexa: S 20/14
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Povezanost luke Kotor i nautičkog turizma
Datum odbrane: 06.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Silvana Vidović
Broj Indexa: S 19/14
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Razvoj opštine Tivta kroz projekte nautičkog turizma
Datum odbrane: 06.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Mladen Lučić
Broj Indexa: S 45/14
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Razvoj i značaj marina u Crnoj Gori
Datum odbrane: 15.06.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Veselin Baldić
Broj Indexa: S 2/14
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pomorsko osiguranje
Datum odbrane: 15.06.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Marko Babović
Broj Indexa: S 24/13
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Socio-psihološki aspekti prodaje i pregovora s osvrtom na nautički turizam
Datum odbrane: 12.05.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Miloš Đurović
Broj Indexa: S 29/13
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pravni status broda
Datum odbrane: 11.05.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Mile Ćosović
Broj Indexa: S 40/12
Mentor: Doc. dr Božidar Vuksanović
Tema rada: Carinski postupci u pomorskom saobraćaju
Datum odbrane: 16.04.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Đorđina Milošević
Broj Indexa: S 44/13
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pravila za plovidbu i kormilarenje
Datum odbrane: 23.03.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Srđan Junčaj
Broj Indexa: S 04/12
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Mogućnosti razvoja sportske animacije u Kotoru
Datum odbrane: 26.01.2015.godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2014.godini

 

Ime i prezime studenta: Avgustin Gudelj
Broj Indexa: S 22/13
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Piratstvo na moru
Datum odbrane: 15.12.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Dejan Gojković
Broj Indexa: S 30/13
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pravila kretanja na moru
Datum odbrane: 08.12.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Mia Palma
Broj Indexa: S 23/11
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Swot metoda za analizu okruženja primijenjena na luku Kotor
Datum odbrane: 08.12.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivana Bećagol
Broj Indexa: S 07/13
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Mogućnost razvoja eko i seoskog turizma u Crnoj Gori
Datum odbrane: 07.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivanka Rašković
Broj Indexa: S 36/13
Mentor: Doc. dr Andrija Petković
Tema rada: Savremeni problemi slobodnog vremena
Datum odbrane: 07.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Mirko Fuštić
Broj Indexa: S 39/13
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Nautički marketing na primjeru marine Bar
Datum odbrane: 03.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Mirko Pavlović
Broj Indexa: S 12/12
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pomorsko pravo – sudar brodova
Datum odbrane: 03.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Martina Perčobić
Broj Indexa: S 11/13
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Uloga korporativnog upravljanja sa osvrtom na kompaniju Porto Montenegro
Datum odbrane: 01.11.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Kristina Đuričković
Broj Indexa: S 18/13
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Brendiranje i pozicioniranje u uslužnom sektoru
Datum odbrane: 13.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Daliborka Seferović
Broj Indexa: S 4/13
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Uticaj marketinga na razvoj sportskih hotela u Crnoj Gori
Datum odbrane: 13.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Jelena Srzentić
Broj Indexa: S 26/13
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Analiza konkurentskog okruženja u jahting industriji Crne Gore
Datum odbrane: 11.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivana Kružić
Broj Indexa: S 1/13
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Održivi razvoj – osnovna analiza aspekata koji se odnose na životnu sredinu i prirodne resurse
Datum odbrane: 06.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Zorica Mjesečević
Broj Indexa: S 5/13
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Strategija razvoja nautičkog turizma sa posebnim osvrtom na Porto Montenegro
Datum odbrane: 04.10.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Dunja Delibašić
Broj Indexa: S10/13
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Strategijsko upravljanje i konkurentska prednost
Datum odbrane: 27.09.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Natasa Perovic
Broj Indexa: S2/13
Mentor: Doc. dr Deda Đelovic
Tema rada: Elementi analize korelacije luka – nacionalni i medjunarodni programski dokumenti
Datum odbrane: 22.09.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Lidija Medan
Broj Indexa: S5/12
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Odnosi s javnošću i brending u nautičkom turizmu
Datum odbrane: 04.07.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Savo Lazarević
Broj Indexa: S17/13
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Uloga pomorskog agenta u međunarodnom poslovanju sa osvrtom na lučkog agenta
Datum odbrane: 04.07.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Željko Lučić
Broj Indexa: S 14/13
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Lučko inspekcijski poslovi sa aspekta sigurnosti i bezbjednosti
Datum odbrane: 26.06.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivan Radović
Broj Indexa: S 21/13
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Terorizam u pomorstvu
Datum odbrane: 09.06.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Mirko Vičević
Broj Indexa: S 46/13
Mentor: Prof. dr Dragan Rajević
Tema rada: Osnovni elementi uspješnosti sportskih organizacija
Datum odbrane: 09.06.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Biljana Hajtnik
Broj Indexa: S 52/12
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pomorske nezgode
Datum odbrane: 24.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Sandra Banićević
Broj Indexa: S 48/12
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod
Datum odbrane: 24.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Dejana Šarić
Broj Indexa: S 20/12
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Elementi analize procesa skladištenja robe u lukama
Datum odbrane: 17.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Marina Tomović
Broj Indexa: S 51/12
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Nautički turizam i izazovi održivog razvoja
Datum odbrane: 15.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Zoran Dragović
Broj Indexa: S 50/12
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Marketing u funkciji razvoja nautičkog turizma u Boki Kotorskoj
Datum odbrane: 08.02.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Jelena Janjićijević
Broj Indexa: S17/12
Mentor: Prof. dr Dragan Rajević
Tema rada: Odnos medija i sporta u Crnoj Gori
Datum odbrane: 16.01.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Božana Kiš
Broj Indexa: S 4/12
Mentor: Prof. dr Dragan Rajević
Tema rada: Sportski menadžment u Tivtu
Datum odbrane: 16.01.2014.godine

 

Ime i prezime studenta: Danijela Čavor
Broj Indexa: S 2/12
Mentor: Prof. dr Dragan Rajević
Tema rada: Nacionalni parkovi u Crnoj Gori
Datum odbrane: 16.01.2014.godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2013.godini

 

Ime i prezime studenta: Špiro Beko
Broj Indexa: S 43/12
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Prijetnje u pomorstvu
Datum odbrane: 16.12.2013.godine

 

Ime i prezime studenta: Danilo Vojvodić
Broj Indexa: S 22/12
Mentor: Prof. dr Dragan Rajević
Tema rada: Elektronska trgovina kao oblik spoljnotrgovinskog poslovanja
Datum odbrane: 09.12.2013.godine

 

Ime i prezime studenta: Josip Raste
Broj Indexa: 33/11
Mentor: Doc. dr Andrija Lompar
Tema rada: Stabilitet broda koji prevozi žitarice
Datum odbrane: 25.11.2013.godine

 

Ime i prezime studenta: Zdenko Zarilo
Broj Indexa: S 8/12
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Kongresni hoteli i njihova savremena prostorna organizacija
Datum odbrane: 01.11.2013.godine

 

Ime i prezime studenta: Miodrag Milović
Broj Indexa: S 15/12
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Modeliranje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001
Datum odbrane: 14.10.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Danijel Femić
Broj Indexa: 15/11
Mentor: Doc. dr Vojo Bojović
Tema rada: Crna Gora na putu za Pariški memorandum
Datum odbrane: 07.10.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Dušanka Marinović
Broj Indexa: S 38/12
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Prihvat i otpust plovila u Luci Kotor sa aspekta sigurnosti
Datum odbrane: 23.09.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Julio Vitez
Broj Indexa: 31/11
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Traganje i spašavanje na moru
Datum odbrane: 23.08.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Vicko Petković
Broj Indexa: S 36/12
Mentor: Doc. dr Vinko Nikić
Tema rada: Strategija u upravljanju razvoja destinacije – primjer Porto Montenegro
Datum odbrane: 20.07.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Snežana Samardžić
Broj Indexa: S 28/12
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Planiranje i razvoj luka
Datum odbrane: 08.07.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Vladimir Kilibarda
Broj Indexa: S 14/12
Mentor: Doc. dr Marinko Aleksić
Tema rada: Analiza akcidenta i operacije izvlačenja olupine broda Costa Concordia
Datum odbrane: 08.07.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Dejan Brkan
Broj Indexa: S 10/12
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Nautički turizam na primjeru Porto Montenegra
Datum odbrane: 29.06.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Jovan Kontić
Broj Indexa: 8/11
Mentor: Prof.dr Dragan Rajević
Tema rada: Ekološka svijest kao univerzalna evropska vrijednost
Datum odbrane: 22.03.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Maksim Mandić
Broj Indexa: 18/11
Mentor: Doc.dr Andrija Lompar
Tema rada: Protivpožarna zaštita na brodu u funkciji sigurnosti
Datum odbrane: 14.03.2013. godine

 

Ime i prezime studenta: Ivan Andrić
Broj Indexa: 25/11
Mentor: Doc.dr Vojo Bojović
Tema rada: Uticaj vazdušnih masa na bezbjednost plovidbe
Datum odbrane: 26.01.2013. godine

 

 

Specijalistički radovi odbranjeni u 2012.godini

 

Ime i prezime studenta: Mirjana Krivokapić
Broj Indexa: 27/11
Mentor: Doc.dr Srđa Popović
Tema rada: Stanje ljudskih resursa u opštini Budva
Datum odbrane: 29.12.2012. godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksandar Marković
Broj Indexa: 28/11
Mentor: Doc.dr Radovan Orlandić
Tema rada: Razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori s osvrtom na planiranje, projektovanje i održavanje marina
Datum odbrane: 22.12.2012. godine

 

Ime i prezime studenta: Đuro Grubišić
Broj Indexa: 1/11
Mentor: Prof. dr Simo Elaković
Tema rada: Bonton u poslovnom komuniciranju
Datum odbrane: 14.12.2012. godine

 

Ime i prezime studenta: Natalija Pajović
Broj Indexa: 19/11
Mentor: Doc. dr Nikola Konjević
Tema rada: Strateško planiranje kao temelj uspješnog upravljanja preduzećem
Datum odbrane: 12.11.2012. godine

 

Ime i prezime studenta: Veselin Kusovac
Broj Indexa: 11/11
Mentor: Prof. dr Simo Elaković
Tema rada: Organizacija specijalnih događaja sa aspekta animacije
Datum odbrane: 08.11.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Nenad Kaluđerović
Broj Indexa: 7/11
Mentor: Prof. dr Simo Elaković
Tema rada: Animacija radne snage-stanje perspektive
Datum odbrane: 08.11.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Ines Šafranić
Broj Indexa: 6/11
Mentor: Doc. dr Nikola Dragomanović
Tema rada: Upravljanje ljudskim resursima u XXI vijeku
Datum odbrane: 22.10.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Davor Rajević
Broj Indexa: 30/11
Mentor: Doc. dr Dragan Rajević
Tema rada: Carine i njihova primjena
Datum odbrane: 10.09.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Maja Stojković
Broj Indexa: 2/11
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Uticaj nautičkog turizma na privredni razvoj Crne Gore
Datum odbrane: 12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksandar Plamenac
Broj Indexa: 29/11
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Ekološki aspekti razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na marinu Bar
Datum odbrane: 12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Miodrag Truš
Broj Indexa: 10/11
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Uloga pomorskog agenta u međunarodnom poslovanju
Datum odbrane: 12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Milica Truš
Broj Indexa: 9/11
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Značaj i uloga pomorskog agenta kao posrednika sa posebnim osvrtom na lučkog agenta
Datum odbrane: 12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Madalena Jovanović
Broj Indexa: 16/11
Mentor: Doc. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Perspektive razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori
Datum odbrane: 12.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Tatjana Kaluđerović
Broj Indexa: 3/11
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Marketinški koncpet marine
Datum odbrane: 02.07.2012.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragana Nikolić
Broj Indexa: 4/11
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Luka Kotor – važan faktor u razvoju nautičkog turizmau Crnoj Gori
Datum odbrane: 02.07.2012.godine

Odbranjen prvi Specijalističi rad na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu pod nazivom:

“Luka Kotor-važan faktor u razvoju nautičkog turizma u Crnoj Gori”

kod Mentora dr Predraga Sekulića od strane kandidata Dragane Nikolić 02.07.2012.

Ministarstvo
Prosvjete Crne Gore

Ministarstvo
Nauke Crne Gore

Savjet za Visoko Obrazovanje Crne Gore

Centar za Kulturu
Tivat

Opština Tivat

Porto Montenegro

Lustica Bay
Montenegro

WaterFront Luxury Residences - Dukley Gardens