Poruka Dekana budućim studentima FMS Tivat

Poštovane Kolege i Koleginice,

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje novu generaciju studenata i nudi Vam atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti kao i sportu i animaciji.

Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru “potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju koja je atraktivna tokom cijele godine” – kako to stoji u podršci Izvršnog direktora “Adriatic Marinas Porto Montenegro”. Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti, sigurnosti na moru i obalske straže.

Postdiplomski akademski specijalistički, magistarski, master studijski programi uz doktorski akademski studijski program Nautički turizam, nude obrazovne profile koji nedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povod uključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta “Adriatic Marinas” i “Adriatic Marinas Services” koji realizuju projekat “Porto Montenegro” a naglašen je i u podršci Luke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar kao i potenciran u projektima “Luštica Development” i “Quattaro Plavi Horizonti”.

“Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebno nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila Crna Gora!”

Fakultet za Mediteranske poslovne studije nastavu organizuje na četiri osnovna i tri postdiplomska i jedan doktorski akademski studijski progam

Osnovne akademske studije:

 • Menadžment i bezbjednost marina i jahti
 • Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju
 • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

Osnovne akademske studije (MODULARNE): Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji sa modulima:

 • Modul: Nautički turizam
 • Modul: Wellness
 • Modul: Kozmetika

Postdiplomske specijalističke akademske studije:

 • Nautički turizam i upravljanje marinama

Postdiplomske magistarske akademske studije:

 • Nautički turizam

Postdiplomske master akademske studije:

 • Nautički turizam sa modulima:
  • Modul: Turizam
  • Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje
  • Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti

Doktorske akademske studije:

 • Nautički turizam
  • Broj semestara na osnovnim akademskim studijama:
  • Broj semestara na postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama: 2
  • Broj semestara na postdiplomskim magistarskim akademskim studijama: 2
  • Broj semestara na postdiplomskim master akademskim studijama: 4
  • Broj semestara na doktorskim akademskim studijama: 6

 

“Budite dio budućnosti koja se već profiliše i realizuje konceptom Crne Gore kao nautičko – turističke destinacije!”

Dekan FMS