STUDENTSKA SLUŽBA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

Dragana Račeta

TEL: +382 (0) 32 671 786
MOB: +382 (0) 69 288 045
E-mail: studentskasluzbafms@gmail.com

 

REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA

Milica Lompar

TEL: +382 (0) 32 671 786
MOB: +382 (0) 69 288 045
E-mail: studentskafms@gmail.com

Radno vrijeme Studentske službe: Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h