Kontakt informacije Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu (FMS):

ADRESA FMS:
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat
85320 Tivat
Crna Gora

Kontakt telefon studentske službe TIVAT:
+382 32 671 786 (od 9.00h do 15.00h)
+382 69 288 045 (od 9.00h do 15.00h)


E-mail: 
studentskasluzbafms@gmail.com
 
studentskafms@gmail.com

              fms-tivat@t-com.me
Adresa: Ulica Luke Tomanovića 1
Zgrada stare Opštine 85320 Tivat

Kontakt studentske službe Ulcinj:
Mobilni: +382 69 440 674 (od 9.00h do 15.00h)
+382 69 645 827 
(od 9.00h do 15.00h)
E-mail: 
fms-ulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

Kontakt studentske službe Nikšić:
Mobilni: +382 69 689 789  (od 9.00h do 15.00h)

E-mail: 
fmsniksic@gmail.com

Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

  Web:
 https://www.fms-tivat.me