SPISAK OBUKA KOJE SE REALIZUJU U CENTRU ZA OBUKU POMORACA

FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

28.06.2023.

 

COP – Tivat

SERTIFIKOVANE I ODOBRENE OBUKE

 

OBUKE ZA STICANJE OVLAŠĆENJA

A1

Zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW Reg. II /2) (pomorci koji su stekli ovlašćenje prvog oficira palube putem obuke ili priznavanja),

A2

Zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW Reg. II /2) i prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW Reg. II /2) –  (Realizuje se prema IMO Modelu kursa 7.01)

A3

Zapovjednik broda od 500 BT do 3000 BT (STCW Reg. II/2), i prvog oficira palube na brodu od 500 BT do 3000 BT (STCW Reg. II/2),

A4

Zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg. II/3),  i oficira plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg. II/3),

A7

Zapovjednik broda do 100 BT u maloj obalnoj plovidbi,

A8

Zapovjednik broda do 200 BT, i Oficir plovidbene straže na brodu do 1000 BT u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore,

A9

Voditelj jahte do 500 BT,

A10

Voditelj jahte do 200 BT,

A11

Voditelj jahte do 100 BT,

A12

Mornar motorista,

A16

Potvrda o završenoj obuci za Zaštita mora i životne sredine

A21

Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2), (odnosi se na druge oficire mašine sa završenom obukom ili su stekli ovlašenje putem priznavanja),

A22

Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2),  i drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (Realizuje se prema IMO Modelu kursa 7.02),

A23

Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW Reg. III/3), i drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW Reg. III/3),

A24

Mazač (STCW Reg. III/5), 

A25

Član plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCW Reg. III/4),

A26

Oficir plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW, i

Oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 1000 kW (u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore),

A27

Oficir za elektrotehniku (STCW Reg. III/6),

A27 – 7a

(A27 tačka 7a) Rukovanje i održavanje sistema napona preko 1000V,

A28

Član posade za elektrotehniku (STCW Reg. III/7),

A29

Rad sa visokim naponom – upravljački nivo (služba mašine),

A29

Rad sa visokim naponom – upravljački nivo (služba mašine), – sa završenom obukom A22.

A29a

Rad sa visokim naponom – radni nivo (služba mašine),

A34

Pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCWReg. Vl/4-1),

A36

Upravljanje gašenjem požara (STCW Reg. Vl/3),

A38

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg. V/1-2-1),

A40

Napredna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW Reg.V/1-2-2),

A42

Rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca (STCW Reg. VI/2-1),

A43

Rukovanje brzim spasilačkim čamcem (STCWReg.VI/2-2),

A44

Vođenje medicinske brige na brodu (STCW Reg. Vl/4-2),

A45

Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW Reg. V/2),

A46

Rad sa opasnim teretima (STCW Reg. B-V/b, B-V/c),

A50

Oficir odgovoran za bezbjednost u luci,

 

OBUKE ZA STICANJE I OBNOVU OVLAŠĆENJA

A51/51

Bezbjednosna obuka za lica zaposlena u luci,

A52/52

Bezbjednosna obuka za lica zapošljena u luci kojima su dodjeljene bezbijednosne dužnosti i obuka za obnavljanje ovlašćenja,

 

OBUKE ZA OBNOVU OVLAŠĆENJA

A53

Zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW Reg. II/2), i prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većeg (STCW Reg. II/2),

A54

Zapovjednik broda od 500 BT do 3000 BT (STCW Reg. II/2) i, prvog oficira palube na brodu od 500 BT do 3000 BT (STCW Reg. II/2), i oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW Reg. II/1),

A55

Zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi , i Oficir plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi.

A58

MSiP

Mornar motorista.

A59

Zapovjednik broda do 100 BT u maloj obalnoj plovidbi,

A60

Zapovjednik broda do 200 BT, i  Oficir plovidbene straže na brodu do 1000 BT u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore,

A61

Voditelj jahte do 500 BT,

A62

Voditelj jahte do 200 BT  i Voditelj jahte do 100 BT,

A63

Upravitelj mašine na brodu sa brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2),  i drugog oficira mašine na brodu sa brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2),

A64

Upravitelj mašine na brodu sa brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW Reg. III/3), i drugog oficira mašine na brodu sa brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW Reg. III/3), i oficira plovidbene straže na brodu sa brodskim mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW Reg. III/1),

A65

Mazač (STCW Reg. III/5), 

A66

Član plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCW Reg. III/4),

A67

Upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kw, i Oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kw, i Upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 1000 kw (u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru crne gore), i Oficir plovidbene straže na brodusa mašinskim kompleksom pogonske snage do 1000 (u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore).

A68

Oficir za elektrotehniku (STCW Reg. III/6),

A69

Član posade za elektrotehniku  (STCW Reg. III/7),

A73

Pružanje prve medicinske pomoći na brodu  (STCWReg. Vl/4-1),

A75

Upravljanje gašenjem požara  (STCW Reg. Vl/3),

A76

Vođenje medicinske brige na brodu  (STCW Reg. Vl/4-2),

A80

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnog  gasa

A81

Napredna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa

A82

Rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca (STCW Reg. VI/2-1),

A83

Rad sa opasnim teretima (stcw reg. b-v/b, b-v/c),

A84

Mjere sigurnosti na putničkom brodu (stcw reg. v/2),

A87

Oficir odgovoran za bezbjednost u luci, i Oficir odgovoran za bezbjednost u kompaniji

 

POSEBNE OBUKE

A88

Obuka za člana ispitne komisije,

A89

Obuka za instruktora praktične obuke,

A89a

INTEGRISANA OBUKA ZA OBNOVU ZNANJA,

 

1.      Osnovna sigurnost na brodu (STCW Reg.VI/1),

 

2.      Rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog čamca (STCW Reg.VI/2-1),

 

3.      Rukovanje brzim spasilačkim čamcem (STCW Reg.VII/2-2),

 

4.      Upravljanje gašenjem požara (STCW Reg. VI/3),

 

5.      Pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW Reg.VI/4-1)

 

6.      Vođenje medicinske brige na brodu (STCW Reg. VI/4-2).

 

PREKVALIFIKACIJA – OBRAZOVANJE ODRASLIH:

 

– Nauticki oficir na radnom nivou

 

– Brodomašinski oficir na radnom nivou

 

PRIPREME ZA POLAGANJE KLASE:

 

Prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW Reg. II/2),

 

Drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2),

 

Oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW Reg. II/1),

 

Oficir plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW Reg. III/1).

 

Oficir za elektrotehniku (STCW Reg. III/6),

 

PRIPREME ZA POLAGANJE ISPITA: Voditelj čamca,