Sekretar i studentska služba FMS Tivat

Sekretar

Sekretar Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se na prvom spratu u zgradi stare Opštine u Tivtu. Sekretar FMS obavlja više različitih poslova kao što je rješavanje pravnih pitanja koja se tiču procesa studiranja na osnovnim akademskim studijama, na postdiplomskim akademskim studijama, na doktorskim akademskim studijama i sl.

Sekretar FMS Tivat:

}

Radno vrijeme Sekretara Fakulteta:

  • Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h

Studentska služba

Studentska služba Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se na prvom spratu u zgradi stare Opštine u Tivtu. Studentska služba FMS obavlja više različitih poslova kao što su:

  • Upise i obnove godina,
  • Ovjeru semestara,
  • Prijavu ispita,
  • Štampanje i arhiviranje Zapisnika o održanim ispitima,
  • Izdavanje raznih Potvrda studentima,
  • Izdavanje Uvjerenja i Diploma o završenom fakultetu,
  • Putem e-maila vrši stalni kontakt sa profesorima.

 

Šef studentske službe

mg. Dragana Račeta

Referent studentske službe Tivat:

Milica Lompar spec. sci.
Mobilni: +382 69 288 045
E-mail: studentskasluzbafms@gmail.com
studentskafms@gmail.com
Tel: + 382 (0)32 671 786
E-mail: fms-tivat@t-com.me
Adresa: Ulica Luke Tomanovića 1
Zgrada stare Opštine 85320 Tivat

Referent studentske službe Ulcinj:

Valdeta Kolari
Mobilni: +382 69 440 674
+382 69 645 827
E-mail: fms-ulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

Referent studentske službe Nikšić:

Dragana Papović
Mobilni: +382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com
Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

Žiro-račun:

  • 535-11555-43
  • 530-18128-46