E-PRIJAVA KANDIDATA CENTRA ZA OBUKU POMORACA

FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

U ovom dijelu možete izvršiti elektronsku prijavu svih zainteresovanih kandidata koji žele da pogađaju neku od obuka u Centru za obuku pomoraca Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.

7 + 11 =