SIMULATORI U CENTRU ZA OBUKU POMORACA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Centar za obuku pomoraca Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u svojim prostorijama na Jazu raspolaže sa najsavremenijim nautičkim, brodomašinskim, GMDSS i High Voltage simulatorima za visoki napon.