POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINA”

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar organizuje i postdiplomski akademski studijski program:

–  Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama.

Postdiplomske specijalističke studije Nautički turizam i upravljanje marinama predstavljaju jednogodišnje specijalističke studije koje se realizuju kroz dva semestra od po 30 ECTS kredita (ukupno 60 ECTS kredita). Na kraju VIII semestra student piše specijalistički rad. Po završetku studija studentu se dodjeljuje diploma: Postdiplomskih specijalističkih studija (Spec.Sci.-VII stepen). Svi predmeti u programu imaju status obaveznih. Četvrta specijalistička godina studija je logički nastavak postojećih studijskih programa:  Nautički turizam, Upravljanje jahtama i marinama, Carinsko, agencijsko i špeditersko poslovanje. Nastavni plan i program specijalističkih studija „Nautički turizam i upravljanje marinama“ koncipiran je prema sličnim visokoškolskim studijskim programima u regionu i prema predlogu projekta „Portomontenegro“ i izričito zahtjevan od strane dvije kompanije koje realizuju ovaj projekat „Adriatic Marinas“ i „Adriatic Marina Services“ – Tivat, a isto tako podrzan od „Luke Kotor“, „Marine Bar“, „Barske plovidbe“ i „Luke Bar“.

Osnovni razlog formiranja i profilisanja ovakvog studijskog programa je u činjenici da postojeći sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori ne nudi specijalizacije ovakve vrste koje bi zadovoljile nagle potrebe nove nautičke industrije, koja se ne samo profiliše, nego predstavlja našu realnost. Potrebu za specijalističkim studijama u oblasti nautičkog turizma i upravljanja marinama jasno su naznačile  mediteranske zemlje u okruženju, pogotovu nakon vrlo izražene tendencije za evropskim integracijama i usaglašavanjima, odnosno uspostavljanja normativa za funkcionisanje institucija sistema i njihove harmonizacije sa institucionalnim procesima zemalja sa kojima se uspostavlja saradnja. Sve analize budućeg društveno-ekonomskog razvoja pokazuju da će u okviru sektora poslovnog menadžmenta značajnu ulogu, za našu zemlju kao dijelu mediteranskog okruženja, posebno imati nautičko-turistička djelatnost i njihove prateće aktivnosti u okviru upravljanja marinama. Ulazak u Evropu i razvijeni svijet zahtjeva velike zahvate upravo u oblasti obrazovanja, tj. visoki standardi se mogu jedino ispuniti ozbiljnim, sveobuhvatnim i specijalističkim obrazovanjem ljudi koji će raditi u novim privrednim oblastima. Studijskim programom specijalističkih studija, „Nautički turizam i upravljanje marinama“, Crna Gora se približava tendencijama koje su već konkretizovane u regionu, uvođenjem ovakvih studijskih programa (fakulteti u Dubrovniku, Splitu, Rijeci i Portorožu), a nastavni program studija je u potpunosti usaglašen s praksom i intencijama STCW konvencije (International Convention and Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), IMO i ISO standardima.

Ovaj studijski program osmišljen je prema koncepciji visokog obrazovanja Crne Gore, odnosno načinu studiranja koji zahtjeva Bolonjska deklaracija, kao jedinstvenom sistemu obrazovanja u EU. Strukturisanost programa i njegovo usaglašavanje sa trendom reformi visokoškolskog obrazovanja u Evropi omogućava studentima da lakše uporede svoje kvalifikacije sa kvalifikacijama koje stiču studenti iz drugih visokoškolskih institucija, kao i mogućnost unaprjeđenja kroz studijsku razmjenu, odnosno nastavak  studija na nekoj sličnoj visokoškolskoj instituciji.  Struktura ponuđenog programa specijalističkih studija koncipirana je u konsultacijama sa odgovornim institucijama za nautički turizam i prilagođena potrebama projekta „Portomontenegro“. Iz svega toga proizilazi da se poređenjem sa srodnim studijama u regionu, kao i studijama Munk Centar for International Studies at University in Toronto i Ryerson University from Toronto (kojeg na Fakultetu za mediteranske poslovne studije zastupa gostujući profesor nautičkog turizma dr Sonya Graci) može zaključiti da specijalističke studije „Nautički turizam i upravljanje marinama“ pružaju garanciju mogućnosti ostvarenja ciljeva Bolonjske deklaracije kroz pokretljivost profesora, saradnika i studenata i usaglašenost studijskih programa sa opšteprihvaćenim standardima. S obzirom na činjenicu da je Crna Gora mlada država, sa otvorenom privredom, i društvo s uočljivim realnim perspektivama razvoja i povezivanja sa okruženjem, i šire, sa intezivnim tendencijama da se pridruži Evropskoj Uniji, evidentna je pojačana potreba za visokoobrazovnim kadrovima ovog profila i stručnosti. Nautička industrija marina i jahti čini jednu od budućih okosnica razvoja naše zemlje. Zato, slobodno možemo reći da je specijalisticki studij „Nautičkog turizma i upravljanja marinama“ upravo jedan od odgovora na pomenute zahtjeve i potrebe.

Realizacijom studijskog programa za specijalistički studij „Nautički turizam i upravljanje marinama“  Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, još više se pridružuje eliti i porodici prestižnih poznatih fakulteta u okruženju i šire. Uspostaviće se saradnja sa poznatim fakultetima, razmjenjivaće se profesori, saradnici i studenti, a za sve to su obezbijeđeni kadrovski, tehnički, prostorni, administrativni i drugi uslovi. Društveni i tehnološki napredak i razvoj, u novije vrijeme, pokazuju da se dosadašnje obrazovanje mora prilagoditi promjenama koje se reflektuju na tržiste rada, što Fakultet realizuje preko saradnje sa novom nautičkom industrijom marina i jahti.

Fakultet za mediteranske poslovne studije je u koncipiranju ovog specijalističkog studijskog programa, pored pozitivnog iskustva iz okruženja, nastojao da direktno odgovori potrebama nacionalnog tržišta rada, uspostavljajući  neposredni kontakt sa nama najznačajnijim privrednim subjektima iz oblasti nautičkog turizma i upravljanja marinama, Na toj osnovi koncipirani su sadržaji nastavnih disciplina u skladu sa evropskim sistemom prikuplanja i prenošenja kredita.  U kontekstu svega toga,  postojeći osnovni akademski studijski programi Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, adekvatno su nadograđeni jednim specijalističkim studijskim programom koji je njegov logički nastavak i stvarna privredna potreba Crne Gore. Sve bi ovo trebalo da znači kako znanje i obrazovanje kao stvarna moć i korist mogu jedino da doprinesu afirmaciji naše zemlje u okviru evropske porodice država i uspostavi kvalitetne odnose među institucijama, ustanovama, zemljama i narodima.

NASTAVNI PLAN SPECIJALISTIČKIH STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA

 

Br.

Predmet

Obavezni

VII

VIII

Krediti

1.       

Metode naučnog istraživanja

X

3+1

 

6

2.       

Strateški menadžment jahting industrije

X

3+1

 

6

3.       

Pomorsko pravo ( Pravo jahti )

X

3+1

 

6

4.       

Nautički turizam i poslovanje marina

X

3+1

 

6

5.       

Projektovanje, konstrukcija i održavanje jahti

X

3+1

 

6

6.       

Marine i nautički marketing

X

 

2+2

5

7.       

Običaji i kultura u poslovnom komuniciranju

X

 

2+2

5

8.       

Interni menadžment i ketering

X

 

2+2

5

9.       

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

X

 

2+2

5

10.   

Specijalistički rad

X

 

 

10

 

SPECIFIČNI CILJEVI  akademskog  postdiplomskog studijskog programa Nautički turizam i upravljanje marinama:

 

 • Stvaranje visoko kvalitetnih kadrova, koji će moći neposredno da se angažuju na obavljanju poslova i radnih zadataka u oblasti nautičkog turizma, jahtinga, kruzinga i menadžmenta marina kao i njihovim pratećim djelatnostima;
 • Upoznati studente sa globalnim trendovima razvoja nautičkog turizma, turističkim destinacijama, jahting i kruzing destinacijama Evrope i svijeta, razvojem nacionalnog turizma i njegovim mjestom u odnosu na globalne trendove prisutne u turizmu i pomorstvu;
 • Upoznati studente sa istraživanjima menadžmenta i marketinga u oblasti nautičkog turizma i poslovanja marina;
 • Upoznati studente sa principima funkcionisanja međunarodnog turističkog tržišta, turističkim agencijama, špedicijama, savremenim poslovnim operacijama u formiranju i prodaji turističkih proizvoda i pružanju nautičko – turističkih usluga, i savremenim tendencijama u poslovanju luka nautičkog turizma;
 • Upoznati studente sa procesom planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u oblasti nautičkog turizma, jahtinga, kruzinga i menadžmenta marina kao i njihovim pratećim djelatnostima;
 • Upoznati studente sa kompleksnim sklopom sociologije i turizma, kao i kulture i turizma kao jednih od najvažnijih segmenata turističke ponude i potražnje na prostoru Mediterana i svijeta;
 • Osposobiti studente za savremenu poslovnu komunikaciju i upoznati ih sa tehnikama poslovne korespodencije i poslovg bonton-a u oblasti nautičkog turizma;
 • Upoznati studente sa osnovnim pojmovima o životnoj sredini u funkciji razvoja nautičkog turizma, indikatorima kvaliteta životne sredine, kao i mehanizmima zaštite životne sredine u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja u nautičkom turizmu sa posebnim akcentom na menadžment marina;
 • Upoznati studente sa ulogom i značajem animacije i sporta u savremenoj nautičkoj djelatnosti;
 • Osposobiti studente za obavljanje poslova organizacije i upravljanja u lukama nautičkog turizma;
 • Osposobiti studente za strategijsko planiranje u oblasti nautičkog turizma, jahtinga, kruzinga i menadžmenta marina kao i njihovim pratećim djelatnostima;
 • Osposobiti studente za primjenu principa marketinga u poslovanju agencija i špedicija u oblasti nautičkog turizma;
 • Upoznavanje studenata sa novim tendencijama u poslovnom komuniciranju i značajem etike u u oblasti nautičkog turizma, jahtinga, kruzinga i menadžmenta marina kao i njihovim pratećim djelatnostima;