KONTAKT INFORMACIJE CENTRA ZA OBUKU POMORACA TIVAT

FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Centar za obuku pomoraca Tivat

ADRESA CENTRA ZA OBUKU POMORACA TIVAT:

Ul. Luke Tomanovića br. 1.

(Zgrada stare Opštine Tivat kod kružnog toga prije nadvožnjaka)

85320 Tivat

Crna Gora

Kontakt telefoni:

069 354 388   ili  069 656 237 

Kontakt E – mail adrese:

iker@t-com.me

ikermarko.cop@gmail.com

Web:

www.fms-tivat.me