KONTAKT INFORMACIJE I LOKACIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

ADRESA FMS:

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat

Zgrada stare Opštine Tivat

85320 Tivat

Crna Gora

Kontakt telefon studentske službe TIVAT:

+382 32 671 786 (od 9.00h do 15.00h)

+382 69 288 045 (od 9.00h do 15.00h)

E-mail:

studentskasluzbafms@gmail.com

studentskafms@gmail.com

Adresa: Ulica Luke Tomanovića 1

Zgrada stare Opštine 85320 Tivat

Kontakt studentske službe Ulcinj:

Mobilni: +382 69 440 674 (od 9.00h do 14.00h)

+382 69 645 827 (od 9.00h do 15.00h)

E-mail: fms-ulcinj@gmail.com

Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj

85360 Ulcinj

Kontakt studentske službe Nikšić:

Mobilni: +382 69 689 789  (od 9.00h do 14.00h)

E-mail: fmsniksic@gmail.com

Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić

81400 Nikšić

Web: https://www.fms-tivat.me

Žiro – račun Fakulteta

Prva banka Crne Gore: 535-11555-43

Lovćen Banka: 565-157-04

NLB Banka: 530-18128-46