POSTDIPLOMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM”

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar organizuje i tri postdiplomska akademska studijska programa:

–  Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama.

–  Magistarski akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam.

– Master akademski studijski programpod nazivom Nautički turizam – modularni (Modul: Turizam; Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje; Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti).

Master studijski program Nautički turizam traje dvije akademske godine (120 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih master akademskih studija, stepen – Master nauka (MSc/MA).

Nastavni planovi i programi su sastavljeni tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte – stručnih i 30% nastave iz usko – stručnih disciplina, omogućava se osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

Master akademske studije – Nautički turizam (MSc/MA)

Studijski program master akademskih studija Nautički turizam, pored stručnih i stručno – aplikativnih znanja iz oblasti nautičkog turizma, turizma, jahtinga, kruzinga i marina, sigurnosti i bezbjednost, podrazumijeva i znanja koja se izučavaju iz oblasti upravljanja i organizacije.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Nautički turizam je da studentima Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat omogući sticanje najsavremenijih znanja iz oblasti nautičkog turizma, turizma, carina, špedicije, agencijskog poslovanja, bezbjednosti i sigurnosti kroz sagledavanje aktuelnih teorijskih i istraživačkih metoda i da im omogući da stečeno znanje uspješno primjene u praksi.

Rastom i razvojem turizma u svijetu i sve većim prodorom savremenih tehnologija, dolazi do porasta očekivanja i zahtjeva turista u novoj nautičkoj industriji, prvenstveno po kvalitetu pruženih usluga ali u dijelu organizacije savremenog poslovanja. Sve je teže održati vodeću poziciju na globalnom tržištu i stvoriti konkurentsku prednost. Upravo u tome se ogleda svrha ovog studijskog programa koji omogućava da svršeni studenti Fakulteta budu profila svestranih stručnjaka koji sa uspjehom mogu odgovoriti na nepredvidljive promjene koje vladaju u savremenom poslovanju.

Studijski program master akademskih studija Nautički turizam pruža studentima mogućnosti za rješavanje kompleksih pitanja iz oblasti nautičkog turizma, jahtinga i kruzinga kao i menadžmenta marina. Omogućava im sticanje specijalizovanih i multidisciplinarnih znanja, vještina i kompetencija u cilju pronalaženja pravih rješenja koja će zadovoljiti sve kriterijume po pitanjima kvaliteta, sigurnosti, bezbjednosti, efektivnosti i efikasnosti, ekonomičnosti, produktivnosti i rentabilnosti.

Studijski program master akademskih studija Nautički turizam predstavlja odgovor na sve izraženije zahtjeve iz privrede Crne Gore i regiona, na osnovu kojih je evidentno da postoji deficit u pogledu visoko obrazovanih kadrova u oblastima nautičkog turizma, jahtinga, kruzinga i menadžmenta marina. S obzirom da je Crne Gora zemlja koja je zakoračila u jedan proces koje su jasno naznačile sve mediteranske zemlje i da je nautički turizam jedan od master strateških pravaca daljeg razvoja zemlje, pored procesa tranzicije i transformacije koja će rezultirati ulaskom u Evropsku Uniju, potreba za kadrovima iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu biće sve veća i otvoriće se niz različitih mogućnosti za stručnjake u ovoj oblasti.

Studijski program master akademskih studija Nautički turizam koncipiran je modularno, odnosno student nakon završenog VIII semestra bira jedan od tri ponuđena modula:
Modul: Turizam;
Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje;
Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti.
Studijski program akademskih master studija “Nautički turizam” Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar realizuje se kroz naučno – nastavni proces i obaveznu praksu iz koje proizilazi izrada i odbrana master rada. Traje ukupno 2 godine odnosno 4 semestara po sledećem planu i programu:

AKADEMSKI MASTER STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM”
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS
PRVA GODINA POSTDIPLOMSKIH STUDIJA
1. Metode naučnog istraživanja VII 3 2 10
2. Osnovi filozofije VII 3 2 7
3. Pomorsko pravo (pravo jahti VII 2 2 6
4. Izborni predmet 1:
– Elektronsko poslovanje VII 2 2 7
– Marketing VII 2 2 7
– Coastal menadžment VII 2 2 7
5. Kultura Mediterana VIII 3 2 8
6. Spoljnotrgovinsko poslovanje VIII 3 2 8
7. Kruzing turizam VIII 2 2 7
8. Sigurnost i bezbjednost jahti i marina VIII 2 2 7
Ukupno ECTS: 60
MODUL: TURIZAM
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS
PRVA GODINA POSTDIPLOMSKIH STUDIJA
9. Strateški menadžment jahting industrije IX 4 2 8
10. Nautički turizam i poslovanje marina IX 4 2 8
11. Kulturna ponuda u turizmu IX 2 2 7
12. Izborni predmet 1:
– Interkulturni menadžment IX 2 2 7
– Turističko pravo IX 2 2 7
– Psihologija ličnosti IX 2 2 7
13.     Praksa X 30
14. Izrada i odbrana master rada
Ukupno ECTS: 60
MODUL: CARINE, ŠPEDICIJA I AGENCIJSKO POSLOVANJE
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS
PRVA GODINA POSTDIPLOMSKIH STUDIJA
9. Carinsko poslovanje IX 4 2 8
10. Špeditersko poslovanje IX 4 2 8
11. Agencijsko poslovanje IX 2 2 7
12. Izborni predmet 1:
– Lučki menadžment IX 2 2 7
– Poznavanje robe IX 2 2 7
– Transportno osiguranje IX 2 2 7
– Integralni transport IX 2 2 7
13.     Praksa X 30
14. Izrada i odbrana master rada
Ukupno ECTS: 60
MODUL: SIGURNOST I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI
R.br. Predmet Semestar Broj časova (Predavanja/Vježbi) ECTS
PRVA GODINA POSTDIPLOMSKIH STUDIJA
9. Međunarodni sistem pomorske sigurnosti IX 4 2 8
10. Upravljanje rizikom pomorskih akcidenata IX 4 2 8
11. Pravo mora i zaštita mora od zagađenja IX 2 2 7
12. Izborni predmet 1:
– Zaštita informacionih sistema IX 2 2 7
– Psihologija masa IX 2 2 7
– Odnosi s javnošću IX 2 2 7
– Ekologija i održavanje jahti IX 2 2 7
13.     Praksa X 30
14. Izrada i odbrana master rada
Ukupno ECTS: 60


Konkretne ciljeve i ishode studijskih programa specijalističkih akademskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.

Konkretne ciljeve i ishode studijskih programa magistarskih akademskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.

Konkretne ciljeve i ishode studijskih programa master akademskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.