Uprava FMS Tivat

DEKAN FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

 • Ime i prezime: Doc. dr Marko Nikić
 • E-mail: manikic@gmail.com

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

 • Ime i prezime: Prof. dr Oto Iker

 • E-mail: iker@t-com.me

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI

 • Ime i prezime: Prof. dr Radovan Orlandić

 • E-mail: r.orlandic@barplov.com

MENADŽER TRENING CENTRA ZA OBUKU POMORACA

 • Ime i prezime: Prof. dr Oto Iker

 • E-mail: iker@t-com.me

PRODEKAN ZA NASTAVU

 • Ime i prezime: Prof. dr Nikola Vukčević

 • E-mail:nikolafms@gmail.com

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADŽMENT U CARINSKOM, AGENCIJSKOM I ŠPEDITERSKOM POSLOVANJU

 • Ime i prezime: Doc. dr Nikola Dragomanović

 • E-mail: ndmorinj@yahoo.com

RUKOVODILAC POSTDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH I MAGISTARSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

 • Ime i prezime: Prof. dr Vesna Vučković, akademik

 • E-mail: bvvuckovic@t-com.me