Obrazovanje odraslih – Prekvalifikacije

15.12.2022.

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1458/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na program obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija. Tekst konkursa možete preuzeti ovdje ili pogledati u nastavku:

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1458/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje:

Konkurs

Za upis nove generacije kandidata na program obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:

 • Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou (10 kandidata) i
 • Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou (10 kandidata)

USLOVI ZA UPIS NA PROGRAM OBRAZOVANJA:

 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1;
 • Engleski jezik kao prvi strani jezik tokom sve četiri godine školovanja;
 • Crnogorski–srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost tokom sve četiri godine školovanja;
 • Matematika tokom sve četiri godine školovanja;
 • Fizika, najmanje tokom jedne godine školovanja.

CIJENA PO KANDIDATU: 1.800,00€ (eura) – Mogućnost plaćanja u ratama!
Prilikom upisa uplaćuje se iznos od 1.000,00€ (eura), a preostali iznos od 800,00 eura uplaćuje se u četiri jednake rate od po 200,00€ (eura).

Prijave za upis vršiće se u periodu od 15.12.2022. do 31.01.2023. godine u vremenu od 9.00h do 15.00h:

Adresa:
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat (prvi sprat), Luke Tomanovića br.1, 85320 Tivat, Crna Gora
Kontakt telefoni:
+382 32 671 786; +382 69 656 237 (Marko Iker); +382 69 423 444 (Ivana Škerović)
E – mail:
ikermarko.cop@gmail.com; ivanaskerovic@gmail.com; studentskafms@gmail.com

 

03.11.2022.

PREKVALIFIKACIJE NA FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta Adriatik Bar je od 02. novembra 2022. godine zvanično postao privatna ustanova visokog obrazovanja licencirana i za obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:

 • Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou i
 • Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou

 Programi prekvalifikacija budućih pomoraca na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat će se odvijati na najsavremenijoj nastavnoj opremi i tehničkim pomagalima. Pored navedenog, nastavu će izvoditi stručno nastavno osoblje i saradnici sa višegodišnjim iskustvom.

 Licencu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat za izvođenje programa obrazovanja odraslih možete preuzeti ovdje.

 NAZIV PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ILI KLJUČNE VJEŠTINE:

 • NAUTIČKI OFICIR/ NAUTIČKA OFICIRKA NA RADNOM NIVOU
 • BRODOMAŠINSKI OFICIR/ BRODOMAŠINSKA OFICIRKA NA RADNOM NIVOU

 

STANDARD ZANIMANJA NA KOJEM SE PROGRAM OBRAZOVANJA ZASNIVA / NIVO:

 • Nautički oficir/ Nautička oficirka na radnom nivou, nivo IV1
 • Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou, nivo IV1

 NIVO KVALIFIKACIJE: IV1

 TRAJANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA: 1180 časova – Nautički oficir/ Nautička oficirka na radnom nivou

 • 1939 časova – Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou,

 

KREDITNA VRIJEDNOST PROGRAMA OBRAZOVANJA: 52 kredita – Nautički oficir/ Nautička oficirka na radnom nivou

 • 103 kredita – Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou,

 

USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM OBRAZOVANJA:

 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1;
 • Engleski jezik kao prvi strani jezik tokom sve četiri godine školovanja;
 • Crnogorski–srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost tokom sve četiri godine školovanja;
 • Matematika tokom sve četiri godine školovanja;
 • Fizika, najmanje tokom jedne godine školovanja.

 

PLAN I PROGRAM OBRAZOVANJA – NAUTIČKI OFICIR/ NAUTIČKA OFICIRKA NA RADNOM NIVOU

Redni broj

Modul/ jedinica kvalifikacije

Broj časova po oblicima nastave i kreditna vrijednost

T

V

P

Suma

ECTS

1.

Pomorstvo I

30

5

15

50

2

2.

Navigacija I

80

5

85

4

3.

Pomorske komunikacije

20

20

1

4.

Brodski pogon

15

5

20

1

5.

Pomorstvo II

30

5

15

50

2

6.

Navigacija II

50

40

60

150

6

7.

Elektrotehnika u navigaciji

15

5

5

25

1

8.

Luke i terminali

15

5

20

1

9.

Medicina za pomorce

40

10

50

2

10.

Pomorstvo III

35

10

5

50

2

11.

Navigacija III

40

20

50

110

5

12.

Pomorsko pravo I

30

30

2

13.

Sigurnost i bezbjednost na moru

30

20

50

2

14.

Engleski jezik u nautici I

30

20

50

2

15.

Pomorstvo IV

50

30

80

4

16.

Navigacija IV

50

5

45

100

5

17.

Pomorsko pravo II

40

10

50

2

18.

Manevrisanje brodom

100

40

140

6

19. Engleski jezik u nautici II 30 20   50 2

Ukupan broj časova

730 195 255 1180 52

T – Teorijska nastava
V – Vježbe
P – Praktična nastava
Suma – Ukupan broj časova
ECTS – Kreditna vrijednost

PLAN I PROGRAM OBRAZOVANJA – BRODOMAŠINSKI OFICIR/ BRODOMAŠINSKA OFICIRKA NA RADNOM NIVOU

Redni broj

Modul/ jedinica kvalifikacije

Broj časova po oblicima nastave i kreditna vrijednost

T

V

P

Suma

ECTS

1.

Tehnička mehanika I

16 20   36 2

2.

Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I 36 36 36 108 6

3.

Osnove mašinstva 54 54 72 180 9

4.

Teorija broda 90 18   108 6

5.

Tehnička mehanika II 24 30   54 3

6.

Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II 60 30 18 108 6

7.

Mašinski elementi 2 20 20 60 3

8.

Tehnologija i obrada materijala 36   72 108 6

9.

Termodinamika 30 30   60 3

10.

Motori SUS I 40 26 36 102 5

11.

Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I 60 48 72 108 9

12.

Brodske električne mašine i uređaji I 80 28   108 6

13.

Brodski kotlovi i parne turbine 49 18 72 139 7

14.

Engleski jezi u brodomašinstvu I 25 25   50 3

15.

Motori SUS II 40 19 33 92 5

16.

Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II 40 26 66 132 7

17.

Brodske električne mašine i uređaji II 40 26 33 99 5

18.

Sigurnost bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru 50 20 20 90 5
19. Engleski jezik u brodomašinstvu II 25 25   50 3

Ukupan broj časova

855 504 550 1939

103

T – Teorijska nastava
V – Vježbe
P – Praktična nastava
Suma – Ukupan broj časova
ECTS – Kreditna vrijednost

CILJ PROGRAMA OBRAZOVANJA:

Osposobljavanje polaznika obrazovanja odraslih za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim Standardima zanimanja i Standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

 

USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK PROGRAMA OBRAZOVANJA:

Moduli se realizuju redosljedom kojim su navedeni u Strukturi programa obrazovanja. Polaznicima se mogu priznati moduli/djelovi modula koji su stečeni kroz obrazovni program u formalnom sistemu obrazovanja.

 

NAČIN PROVJERE

Provjera ishoda učenja predviđenih programom obrazovanja vrši se na osnovu ispitnog kataloga koji je usvojen za datu stručnu kvalifikaciju. Provjera se sprovodi u skladu sa zakonom.

 

CIJENA PO KANDIDATU: 1.800,00€ (eura)
Mogućnost plaćanja u ratama!

Prilikom upisa uplaćuje se iznos od 1.000,00€ (eura),

a preostali iznos od 800,00 eura uplaćuje se u četiri jednake rate od po 200,00€ (eura)

na žiro račun 535-133335-05 – Prva banka Crne Gore AD.

 

PRIJAVU KANDIDATA ZA POHAĐANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH MOŽETE PREUZETI ovdje.

 

ADRESA:

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat (prvi sprat),

Luke Tomanovića br.1, 85320 Tivat, Crna Gora

KONTAKT TELEFONI:

 • +382 32 671 786 (Fakultet centrala)
 • +382 69 656 237 (Marko Iker)
 • +382 69 423 444 (Ivana Škerović)

E-MAIL:

 • ikermarko.cop@gmail.com
 • ivanaskerovic@gmail.com
 • studentskafms@gmail.com