KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA

12.12.2023.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje

K O N K U R S

za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA KURS:

 • Prijava koja se popunjava elektronski ili na licu mjesta u prostorijama Fakulteta; Elektronsku prijavu možete preuzeti ovdje.
 • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
 • Aktivno znanje stranog jezika za koji se traži licenca;
 • Lična karta ili pasoš;
 • 2 fotografije formata za pasoš;
 • Rješenje o privremenom boravku (za strance);
 • Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance).

 

CIJENA KURSA:

Cijena kursa iznosi 700,00 €. Mogućnost plaćanja u tri rate i to: Uplata u tri rate na način: prva rata prilikom prijave u iznosu od 250.00€, druga rata u prvih 30 dana od početka nastave u iznosu od 250.00€ i  treća rata do završenih predavanja u iznosu od 200.00€.

 

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča u prostorijama Fakulteta.

 

Obuka će se vršiti iz 17 predmeta prema Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

Prijave se primaju od 13. decembra. 2023. godine do 15. januara. 2024. godine, svakog radnog dana u  prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat (Zgrada stare Opštine Tivat, prvi sprat) od 09.00h do 15.00h, kao i na email adresu Fakulteta (studentskafms@gmail.com).

Upis primljenih kandidata će se obaviti 16. januara. 2024. godine.

Predavanja će početi 22. januara. 2024. godine.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.

 

Više informacija na:

Tel: 032 671-786;  069 288-045

E – mail: studentskafms@gmail.com

Web: www.fms-tivat.me

KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA

20.10.2023.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje

K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA KURS:

 • Prijava koja se popunjava elektronski ili na licu mjesta u prostorijama Fakulteta; Elektronsku prijavu možete preuzeti ovdje.
 • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
 • Aktivno znanje stranog jezika za koji se traži licenca;
 • Lična karta ili pasoš;
 • 2 fotografije formata za pasoš;
 • Rješenje o privremenom boravku (za strance);
 • Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance).

 

CIJENA KURSA:

Cijena kursa iznosi 700,00 €. Mogućnost plaćanja u tri rate i to: Uplata u tri rate na način: prva rata prilikom prijave u iznosu od 250.00€, druga rata u prvih 30 dana od početka nastave u iznosu od 250.00€ i  treća rata do završenih predavanja u iznosu od 200.00€.

 

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča u prostorijama Fakulteta.

 

Obuka će se vršiti iz 17 predmeta prema Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

Prijave se primaju od 10. oktobra. 2023. godine do 15. novembra. 2023. godine, svakog radnog dana u  prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat (Zgrada stare Opštine Tivat, prvi sprat) od 09.00h do 15.00h, kao i na email adresu Fakulteta (studentskafms@gmail.com).

Upis primljenih kandidata će se obaviti 16. novembra. 2023. godine.

Predavanja će početi 20. novembra. 2023. godine.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.

 

Više informacija na:

Tel: 032 671-786;  069 288-045

E – mail: studentskafms@gmail.com

Web: www.fms-tivat.me

Kurs za turističkog vodiča Tivat

Kurs za turističkog vodiča Tivat