KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 raspisuje  KONKURS za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA KURS:
– Prijava koja se popunjava elektronski ili na licu mjesta u prostorijama Fakulteta;
– Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
– Aktivno znanje stranog jezika za koji se traži licenca;
– Lična karta ili pasoš;
– 2 fotografije formata za pasoš;
– Rješenje o privremenom boravku (za strance);
– Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance).

CIJENA KURSA:
Cijena kursa iznosi 700,00 €. Mogućnost plaćanja u tri rate i to: prva u iznosu od 250,00 € na dan početka nastave kursa, druga u iznosu od 250,00 € u roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita.

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča u prostorijama Fakulteta.

Obuka će se vršiti iz 17 predmeta prema Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Prijava svakim radnim danom u periodu od 9 – 15h, a testiranje prijavljenih kandidata u prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat (Zgrada stare Opštine Tivat, prvi sprat).

Više informacija na: Tel: 032 671-786; 069 288-045; E – mail: studentskafms@gmail.com; Web: www.fms-tivat.me.

Kurs za turističkog vodiča Tivat

Kurs za turističkog vodiča Tivat