SPISAK RJEŠENJA I ODOBRENJA KOJE POSJEDUJE CENTAR ZA OBUKU POMORACA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Sertifikat od strane Bureau Veritas za prekvalifikacije – Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Nautički oficir/ Nautička oficirka i Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou.