Osnovne studije

Postdiplomske studije

Doktorske studije

FMS Nikšić

FMS Ulcinj

e-studije Moodle Platforma

$

Centar za obuku pomoraca Tivat

KURS ZA DOBIJANJE LICENCE TURISTIČKOG VODIČA!

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKOG VODIČA/VODIČKINJE.

OBRAZOVANJE ODRASLIH - PREKVALIFIKACIJE U POMORSTVU!

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta Adriatik Bar je od novembra 2022. godine zvanično postao privatna ustanova visokog obrazovanja licencirana i za obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:

 – Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou i

– Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou

UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA!

Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje K O N K U R S za upis nove generacije studenata u studijsku 2023/2024.godinu na osnovne akademske studijske programe, postdiplomske akademske specijalističke studijske programe, postdiplomske akademske magistarske studije, postdiplomske master akademske studije i doktorske akademske studije!

Upis na Akademske studije nautičkog turizma

Aktuelnosti

Najnovije vijesti na FMS Tivat

27.06.2023. Kurs za Turističkog vodiča/vodičkinju

27.06.2023. Kurs za Turističkog vodiča/vodičkinju

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 raspisuje KONKURS za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA POTREBNA DOKUMENTA ZA...

15.12.2022.

15.12.2022.

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1458/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na  program obrazovanja za sticanje...

15.12.2022.

24.08.2022.

DAAD stipendije 2023-2024 Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat da pregled programa stipendija na njemačkom i engleskom jeziku, kao i rokove za prijave za pojedinačne programe mogu pogledati ovdje. Konkurse programa...

15.12.2022.

15.06.2022.

Poziv istraživačima za učešće na ljetnjoj školi u Belgiji Dear future PhD's, Dear researchers, Dear supervisors, The modern research environment is far from perfect and while the reasons can be various. Today’s researchers, and especially early stage researchers, need...

15.12.2022.

15.06.2022.

Na osnovu odluke Naučno - nastavnog Vijeća Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje se konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Menadžment.Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa,...

Pročitajte sve aktuelnosti sa FMS Tivat