Osnovne studije

Postdiplomske studije

Doktorske studije

FMS Nikšić

FMS Ulcinj

e-studije Moodle Platforma

$

Centar za obuku pomoraca Tivat

UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA 2024/2025!

Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje K O N K U R S za upis nove generacije studenata u studijsku 2024/2025.godinu na osnovne akademske studijske programe, postdiplomske akademske specijalističke studijske programe, postdiplomske master akademske studije i doktorske akademske studije!

KURS ZA DOBIJANJE LICENCE TURISTIČKOG VODIČA!

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKOG VODIČA/VODIČKINJE.

OBRAZOVANJE ODRASLIH - PREKVALIFIKACIJE U POMORSTVU!

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta Adriatik Bar je od novembra 2022. godine zvanično postao privatna ustanova visokog obrazovanja licencirana i za obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:

 – Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou i

– Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou

Upis na Akademske studije nautičkog turizma

Aktuelnosti

Najnovije vijesti na FMS Tivat

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Lompar Željko, broj indeksa M5/17, uradio je magistarski rad pod nazivom „Inspekcijski pregled putničkog broda strane zastave u Crnoj Gori”, pod mentorstvom prof. dr Oto Ikera. Magistarski rad...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Javni uvid magistarskog rada kandidata Radonjić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Radonjić Vladan, broj indeksa M21/12, uradio je magistarski rad pod nazivom „Istraživanje regulatornog okvira u domenu zaštite mora od zagađivanja sa plovnih objekata u Crnoj Gori”, pod...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Javni uvid magistarskog rada kandidata Želalić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Želalić Vladan, broj indeksa M6/18, uradio je magistarski rad pod nazivom „Osnove integrisanog upravljanja obalnim područjem Crne Gore” pod mentorstvom prof. dr Oto Iker. Magistarski rad je...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Javni uvid magistarskog rada kandidata Idrizović Gorana

Student Master akademskih studija „Nautički turizam", modul: Sigurnost i bezbjednost jahti i marina, Idrizović Goran, broj indeksa MS4/21, uradio je master rad pod nazivom „Pomorska pilotaža u bokokotorskom zalivu u funkciji sigurnosti plovidbe”, pod mentorstvom...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Javni uvid magistarskog rada kandidata Vrtović Miroslava

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Vrtović Miroslav, broj indeksa M3/20, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kružna turistička putovanja putničkih brodova po Mediteranu sa osvrtom na Crnu Goru”, pod mentorstvom prof.dr Oto...

Pročitajte sve aktuelnosti sa FMS Tivat