Osnovne studije

Postdiplomske studije

Doktorske studije

FMS Nikšić

FMS Ulcinj

e-studije Moodle Platforma

$

Centar za obuku pomoraca Tivat

KURS ZA DOBIJANJE LICENCE TURISTIČKOG VODIČA!

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKOG VODIČA/VODIČKINJE.

OBRAZOVANJE ODRASLIH - PREKVALIFIKACIJE U POMORSTVU!

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta Adriatik Bar je od novembra 2022. godine zvanično postao privatna ustanova visokog obrazovanja licencirana i za obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:

 – Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou i

– Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou

UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA!

Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje K O N K U R S za upis nove generacije studenata u studijsku 2023/2024.godinu na osnovne akademske studijske programe, postdiplomske akademske specijalističke studijske programe, postdiplomske akademske magistarske studije, postdiplomske master akademske studije i doktorske akademske studije!

Upis na Akademske studije nautičkog turizma

Aktuelnosti

Najnovije vijesti na FMS Tivat

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Nikić Maja, broj indeksa M9/22, uradila je magistarski rad pod nazivom „Ključne vještine menadžera marina u uslovima digitalizacije poslovanja”, pod mentorstvom prof.dr Nikole Vukčevića....

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidata Idrizović Gorana

Student Master akademskih studija „Nautički turizam", modul: Sigurnost i bezbjednost jahti i marina, Idrizović Goran, broj indeksa MS4/21, uradio je master rad pod nazivom „Pomorska pilotaža u bokokotorskom zalivu u funkciji sigurnosti plovidbe”, pod mentorstvom...

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidata Vrtović Miroslava

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Vrtović Miroslav, broj indeksa M3/20, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kružna turistička putovanja putničkih brodova po Mediteranu sa osvrtom na Crnu Goru”, pod mentorstvom prof.dr Oto...

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Radonjić Anite

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Radonjić Anita, broj indeksa M5/22, uradila je magistarski rad pod nazivom „Značaj UNESCO Organizacije u promociji kulturne baštine na primjeru kompanije “Princess cruises”, pod mentorstvom...

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Tudor Marije

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Tudor Marija, broj indeksa M8/22, uradila je magistarski rad pod nazivom „Kulturološke raznolikosti na Mediteranu ", pod mentorstvom prof.dr Steva Nikića. Magistarski rad je dostupan na uvid u...

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidata Alilović Dinaida

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Alilović Dinaid, broj indeksa M11/22, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kultura kao turistički brenad Budve ", pod mentorstvom prof.dr Predraga Sekulića.  Magistarski rad je dostupan na...

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Nikić Maje

Javni uvid magistarskog rada kandidatkinje Tomašević Line

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Tomašević Lina, broj indeksa M3/18, uradila je magistarski rad pod nazivom „Vještine menadžera kao ključni factor efikasnosti i efektivnosti poslovanja marina u XXI vijeku ", pod mentorstvom...

Pročitajte sve aktuelnosti sa FMS Tivat