Upis na akademske studije nautičkog turizma

06.06.2024.

Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje:

 K O N K U R S

za upis nove generacije studenata u studijsku 2024/2025. godinu:

 1. Osnovni akademski studijski programi, u trajanju od tri godine:
  • Menadžment i bezbjednost marina i jahti,
  • Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju,
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji,
  • Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji (Modularni):

Modul: Nautički turizam

Modul: Wellness

 • Odjeljenje Fakulteta u ULCINJU
 • Odjeljenje Fakulteta u NIKŠIĆU

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednju četvorogodišnju školu.

Školarina iznosi 1. 500, 00€ (eura) po godini (mogućnost plaćanja u ratama).

Popust od 10% prilikom uplate cjelokupnog iznosa.

Diploma koja se stiče: Bachelor (BSc/BA).

 1. Postdiplomske akademske specijalističke studijeNautički turizam i upravljanje marinama, u trajanju od jedne godine

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim trogodišnjim studijama (180 ECTS).

Školarina iznosi 1. 500,00€ (eura) po godini (mogućnost plaćanja u ratama).

Popust od 10% prilikom uplate cjelokupnog iznosa.

Diploma koja se stiče: Specijalist (Spec.Sci).

 1. Master akademske studije, u trajanju od dvije godine, studijski program – Nautički turizam, sa modulima:
  • Modul: Turizam
  • Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje
  • Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim trogodišnjim studijama (180 ECTS).

Školarina iznosi 1. 500, 00€ (eura) po godini (mogućnost plaćanja u ratama).

Popust od 10% prilikom uplate cjelokupnog iznosa.

Diploma koja se stiče: Master nauka (MA).

 1. Doktorske akademske studije u trajanju od tri godine, studijski program: Nautički turizam.

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim magistarskim ili master studijama (300 ECTS).

Školarina iznosi 3. 000, 00€ (eura) po godini.

Diploma koja se stiče: Doktor nauka (PhD).

Prijave za upis vršiće se od 17. 6. 2024. do 28. 6. 2024.  godine, a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 1. 7. 2024. do 12. 7. 2024. godine, u vremenu od 9.00 h do 15.00 h u:

 • Tivtu (Zgrada stare Opštine Tivat)

Tel: + 382 32 671 786;  + 382 69 288 045; E-mail: studentskafms@gmail.com;

 • Nikšiću (Zgrada hotela “Onogošt”)

Tel: + 382 69 689 789; E-mail: fmsniksic@gmail.com

Ulcinju (Zgrada Centra za kulturu Ulcinj)

Tel: + 382 69 723 563; + 382 69 440 674; E – mail: fmsulcinj@gmail.com

Web: www.fms-tivat.me

KONKURS ZA UPIS ZA AKADEMSKU 2024/2025. GODINU MOŽETE PREUZETI FMS-KONKURS-2024-2025.

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2024/2025.

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

 • Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.
 • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu.
 • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja;
 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);
 • 2 šv obrasca – možete preuzeti ovdje.
 • 2 fotografije (format za pasoš)
 • UPLATNICE:
 • ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)
 • za INDEX 8,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)
 • NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa za godinu studija od 1500,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1350,00€.

 

PRIJAVU ZA UPIS I SKENIRANA POTREBNA DOKUMENTA MOŽETE POSLATI I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ADRESE STUDENTSKE SLUŽBE: studentskafms@gmail.com ILI studentskasluzbafms@gmail.com

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

VISINA ŠKOLARINE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FMS
ŠKOLARINA PO STUDENTU ZA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA IZNOSI 1500 EURA S TIM DA SE PRI UPISU UPLAĆUJE IZNOS OD 300,00€ A PREOSTALA SREDSTVA U 10 MJESEČNIH RATA PO 120 EURA. NOSIOCI “LUČE” SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE.

E – LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE 2024/2025. – STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA”

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

 

 • Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.
 • Original diploma ili ovjerene kopija o prethodno završenom fakultetu (180 ECTS kredita)
 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);
 • 2 šv obrasca – možete preuzeti ovdje.
 • 2 fotografije (format za pasoš)
 • UPLATNICE:
 • ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)
 • za INDEX 8,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)
 • NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa za godinu studija od 1500,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1350,00€.

 

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS
Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije stepen Bachelor kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.
Osnovni kriterijum za upis je prosječna ocjena tokom osnovnih studija i pravila upisa i prepisa na Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat.

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim specijalističkim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 1500€ (eura). Pri upisu se uplaćuje iznos od 300,00€ a ostatak se uplaćuje u 10 mjesečnih rata po 120,00€.

MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE 2024/2025. – STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM”

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

 

 • Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.
 • Original diploma ili ovjerene kopija o prethodno završenim specijalističkim studijama ili osnovnim studijama u trajanju od četiri godine (240 ECTS kredita)
 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);
 • 2 šv obrasca – možete preuzeti ovdje.
 • 2 fotografije (format za pasoš)
 • UPLATNICE:
 • ZA UPIS 1000,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje).
 • za INDEX 8,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje).
 • NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa od 2000,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1800,00€.

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS
Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili postdiplomske specijalističke studijama stepen Spec. Sci. kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim magistarskim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 2000€ (eura). Pri upisu se odmah uplaćuje iznos od 1000,00€ dok se ostatak uplaćuje u mjesečnim ratama.

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2024/2025. – STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM”

Modul: Turizam

Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje

Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MASTER STUDIJE FMS

 

 • Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.
 • Original diploma ili ovjerene kopija o prethodno završenim osnovnim studijama u trajanju od tri godine (180 ECTS kredita)
 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);
 • 2 šv obrasca – možete preuzeti ovdje.
 • 2 fotografije (format za pasoš)
 • UPLATNICE:
 • ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje).
 • za INDEX 8,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje).
 • NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa za godinu studija od 1500,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1350,00€.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2024/2025. – STUDIJSKI PROGRAM “NAUTIČKI TURIZAM”

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE FMS

 

 • Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.
 • Original diploma ili ovjerene kopija o prethodno završenim magistarskih ili master studijama (300 ECTS kredita)
 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);
 • 2 šv obrasca – možete preuzeti ovdje.
 • 2 fotografije (format za pasoš)
 • UPLATNICE:
 • ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje).
 • za INDEX 8,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje).

PROMOTIVNI FLAJER FMS MOŽETE PREUZETI OVDJE!