Spisak odbranjenih magistrarskih radova FMS Tivat

PRAVILA IZRADE MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED KORICA MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED PRVE UNUTRAŠNJE STRANE MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED DRUGE UNUTRAŠNJE STRANE MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

LOGO FMS U JPEG FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA 2016/2017. MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Ime i prezime studenta: Iva Dvornik
Broj Indexa: M 7/18
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Uticaj kulturnog turizma splitsko-dalmatinske županije na razvoj nautičkog turizma
Datum odbrane: 27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Marko Perović
Broj Indexa: M 7/17
Mentor: Prof. dr Radovan Orlandić
Tema rada: Model ekološke zaštite u nautičkim marinama u Crnoj Gori
Datum odbrane: 17.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Danijela Orlandić
Broj Indexa: M 3/15
Mentor: Doc. dr Nikola Vukčević
Tema rada: Značaj razvoja luka nautičkog turizma za opštinu Bar
Datum odbrane: 17.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksandra Radojević
Broj Indexa: M 12/16
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Korporativno upravljanje u funkciji usklađivanja interesa menadžmenta i akcionara u Crnoj Gori
Datum odbrane: 29.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta: Vladana Stanišić
Broj Indexa: M 9/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Turizam kao faktor socio-kulturnih promjena
Datum odbrane: 25.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Zorica Mjesečević
Broj Indexa: M 1/15
Mentor: Prof. dr Vinko Nikić
Tema rada: Perspektive razvoja nautičkog turizma u Boki kotorskoj
Datum odbrane: 12.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Daliborka Seferović
Broj Indexa: M 8/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Socio-psihološki aspekti liderstva
Datum odbrane: 09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Slađana Francesković
Broj Indexa: M 2/17
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Hodočašće kao manifestacioni oblik religioznosti
Datum odbrane: 09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Irena Mašće
Broj Indexa: M 6/16
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Utjecaj austro-ugarske monarhije na kulturu Mediterana s okosnicom na grad Split
Datum odbrane: 09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta: Nenad Kaluđerović
Broj Indexa: M 7/11
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Važnost i uloga animacije u kulturnoj ponudi nautičkog turizma
Datum odbrane: 24.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivana Kružić
Broj Indexa: M 10/14
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Prilog analizi ekološkog otiska kao indikatora održivosti korišćenja prirodnih resursa
Datum odbrane: 17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivan Radović
Broj Indexa: M 3/14
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Izvori prava Evropske unije
Datum odbrane: 19.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivana Bećagol
Broj Indexa: M 11/14
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Sociološki aspekti povezivanja nautičkog, kulturnog i eko turizma u funkciji razvoja Crne Gore
Datum odbrane: 15.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Ivan Andrić
Broj Indexa: M 1/12
Mentor: Prof. dr Vesna Vučković
Tema rada: Pojam i vrste ugovora u pomorstvu
Datum odbrane: 28.03.2016.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragan Vujović
Broj Indexa: M 2/12
Mentor: Prof. dr Milan Perović
Tema rada: Procesni pristup zaštiti životne sredine
Datum odbrane: 12.09.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Dragana Nikolić
Broj Indexa: M 6/12
Mentor: Doc. dr Predrag Sekulić
Tema rada: Crna Gora u svijetu nautičkog turizma
Datum odbrane: 17.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Aleksandar Plamenac
Broj Indexa: M 5/12
Mentor: Doc. dr Deda Đelović
Tema rada: Elementi analize zagađenja mora smećem sa osvrtom na upravljanje čvrstim otpadom u lukama
Datum odbrane: 10.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Marija Kaluđerović
Broj Indexa: M 4/12
Mentor: Prof. dr Stevo Nikić
Tema rada: Sociološki činioci razvoja održivog turizma u Crnoj Gori
Datum odbrane: 08.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Miodrag Mijović
Broj Indexa: M 3/12
Mentor: Doc. dr Vojo Bojović
Tema rada: Pomorski transport, dokumenta u pomorskom trasnportu i cirkulacija tih dokumenata na osnovu prakse i uzansi u luci
Bar
Datum odbrane: 12.01.2015.godine

 

Ime i prezime studenta: Željko Maslovar
Broj Indexa: M 14/12
Mentor: Prof. dr Simo Elaković
Tema rada: Slobodno vrijeme i ljudska potreba za igrom i kockanjem, kao činioci turističke tražnje, iskustva i mogućnosti.
Datum odbrane: 30.12.2014.godine

Dana 30.12.2014. godine odbranjen je prvi magistarski rad na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat, studenta Željka Maslovara, pod nazivom

” Slobodno vrijeme i ljudska potreba za igrom i kockanjem, kao činioci turističke tražnje, iskustva i mogućnosti” pod mentorstvom Prof. dr Sima Elakovića.

Ministarstvo
Prosvjete Crne Gore

Ministarstvo
Nauke Crne Gore

Savjet za Visoko Obrazovanje Crne Gore

Centar za Kulturu
Tivat

Opština Tivat

Porto Montenegro

Lustica Bay
Montenegro

WaterFront Luxury Residences - Dukley Gardens