Naučno istraživački rad FMS Tivat

28.09.2019.

Univerzitet "ADRIATIK" BAR – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat uspješno učestvovao na QUALITY FESTIVALU- KRAGUJEVAC 2019 Predstavnik Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - doc.dr Pavle Popović je sa velikim uspjehom učestvovao na festivalu...

14.12.2018.

UNIVERZITET „ADRIATIK“ BAR- Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat se uspješno predstavio na XX nacionalnom I VI međunarodnom naučno stručnom skupuSISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST U periodu od 28-30.11.2018.godine, na Kopaoniku u...

07.06.2018.

Predstavnik Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dr Pavle Popović sa je sa velikim uspjehom prezentirao rad pod nazivom „ Eksperimentalno modifikovanje stvarnosti na modelima, kao problem u kreiranju strategiskih elemenata...

12.03.2017.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara učestvovali su na IV međunarodnom naučno stručnom skupu pod nazivom QUALITY SYSTEM CONDITIONS FOR SUCCESSFUL BUSINESS AND COMPETITIVENESS – Kopaonik (30.11-02.12.2016.god).Profesor mr Pavle...

09.10.2016.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet Bar su uspješno učestvovali na desetoj međunarodnoj konferenciju ICQME 2016 koju su organizovali: Univerzitet Crne Gore, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta - Podgorica u Petrovcu 28. -...

IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013

Fakultet za mediteranske poslovne studije je aplicirao za međunarodni projekat IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013 iz oblasti (1) Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa i (2) Zajednički turistički i...