28.09.2019.

Univerzitet “ADRIATIK” BAR – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat uspješno učestvovao na QUALITY FESTIVALU- KRAGUJEVAC 2019

Predstavnik Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat – doc.dr Pavle Popović je sa velikim uspjehom učestvovao na festivalu kvaliteta 2019 (13th International Quality Conference, 46th National Conference i 4th International Conference on Quality of Life) u organizaciji Centra za kvalitet – Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu . Doc. dr Pavle Popović je prezentovao rad pod nazivom „The criteria to measure the quality of system behaviour caused by the changes of the state of business processes in a sea port“. Rad je objavljen u časopisu „Quality festival“ i zborniku radova „FQ 2019“.

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

14.12.2018.

UNIVERZITET „ADRIATIK“ BAR- Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat se uspješno predstavio na XX nacionalnom I VI međunarodnom naučno stručnom skupuSISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST U periodu od 28-30.11.2018.godine, na Kopaoniku u...

07.06.2018.

Predstavnik Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dr Pavle Popović sa je sa velikim uspjehom prezentirao rad pod nazivom „ Eksperimentalno modifikovanje stvarnosti na modelima, kao problem u kreiranju strategiskih elemenata...

12.03.2017.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara učestvovali su na IV međunarodnom naučno stručnom skupu pod nazivom QUALITY SYSTEM CONDITIONS FOR SUCCESSFUL BUSINESS AND COMPETITIVENESS – Kopaonik (30.11-02.12.2016.god).Profesor mr Pavle...

09.10.2016.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet Bar su uspješno učestvovali na desetoj međunarodnoj konferenciju ICQME 2016 koju su organizovali: Univerzitet Crne Gore, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta - Podgorica u Petrovcu 28. -...

IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013

Fakultet za mediteranske poslovne studije je aplicirao za međunarodni projekat IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013 iz oblasti (1) Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa i (2) Zajednički turistički i...