14.12.2018.

UNIVERZITET „ADRIATIK“ BAR- Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat se uspješno predstavio na XX nacionalnom I VI međunarodnom naučno stručnom skupu
SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

U periodu od 28-30.11.2018.godine, na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci održan je jubilarni 20. nacionalni i 6. međunarodni naučno stručni skup SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST. Prema podacima iz evidencije, skupu je prisustvovalo preko 300 učesnika. U okviru skupa, prvog dana održana su dva okrugla stola.

FMS – Tivat je predstavio Doc. dr Pavle Popović koji je uspješno prezentirajući svoj rad na temu:

“Kultura upravljanja operativnim rizicima kao alat i ključna komparativna prednost za stalno poboljšanje procesa u Luci Kotor” – “Culture of operational risk management as tool and key comparative advantage for a permanenet process improvement in PORT OF KOTOR”

Skup je organizovan u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, Visokom tehničko tehnološkom školom iz Kruševca, Mašinskim fakultetom Istočno Sarajevo i Incijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope a uz podršku Ministarstava privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Privredne komore Srbije.

U okviru ovog jubilarnog skupa organizovane su sledeće konferencije:

45.Nacionalna konferencija o kvalitetu Srbije

  1. Savjetovanje SQM 2018
  2. Nacionalna konferencija o kvalitetu Bosne i Hercegovine

2nd International Conference for Quality Research

12th International Quality Conference

12th International conference ICQME 2018

3rd International conference on Quality of Life

Fotografije sa pomenutog skupa date su u nastavku.

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

28.09.2019.

Univerzitet "ADRIATIK" BAR – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat uspješno učestvovao na QUALITY FESTIVALU- KRAGUJEVAC 2019 Predstavnik Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - doc.dr Pavle Popović je sa velikim uspjehom učestvovao na festivalu...

07.06.2018.

Predstavnik Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dr Pavle Popović sa je sa velikim uspjehom prezentirao rad pod nazivom „ Eksperimentalno modifikovanje stvarnosti na modelima, kao problem u kreiranju strategiskih elemenata...

12.03.2017.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara učestvovali su na IV međunarodnom naučno stručnom skupu pod nazivom QUALITY SYSTEM CONDITIONS FOR SUCCESSFUL BUSINESS AND COMPETITIVENESS – Kopaonik (30.11-02.12.2016.god).Profesor mr Pavle...

09.10.2016.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet Bar su uspješno učestvovali na desetoj međunarodnoj konferenciju ICQME 2016 koju su organizovali: Univerzitet Crne Gore, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta - Podgorica u Petrovcu 28. -...

IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013

Fakultet za mediteranske poslovne studije je aplicirao za međunarodni projekat IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013 iz oblasti (1) Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa i (2) Zajednički turistički i...