Postdiplomske akademske studije

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar organizuje i tri postdiplomska akademska studijska programa:

  • Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama.
  • Magistarski akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam.
  • Master akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam – modularni (Modul: Turizam; Modul: Carine, špedicija i agencijsko poslovanje; Modul: Sigurnost i bezbjednost marina i jahti).

Postdiplomske specijalističke studije Nautički turizam i upravljanje marinama predstavljaju jednogodišnje specijalističke studije koje se realizuju kroz dva semestra od po 30 ECTS kredita (ukupno 60 ECTS kredita). Na kraju VIII semestra student piše specijalistički rad. Po završetku studija studentu se dodjeljuje diploma: Postdiplomskih specijalističkih studija (Spec.Sci.-VII stepen). Svi predmeti u programu imaju status obaveznih.

Magistarski studijski program Nautički turizam traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, stepen – Magistar nauka (MSc).

Master studijski program Nautički turizam traje dvije akademske godine (120 ECTS kredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita. Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih master akademskih studija, stepen – Master nauka (MSc/MA).

Nastavni planovi i programi su sastavljeni tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte – stručnih i 30% nastave iz usko – stručnih disciplina, omogućava se osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE NA LINK

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE NA LINK

MASTER STUDIJE

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE NA LINK

MAGISTARSKE STUDIJE