22.06.2017.

Uzbekistan – mogućnosti studiranja prava na državnom Univerzitetu za pravo u Taskenta

Ambasada Republike Uzbekistana u Ankari, obavještava da je otvoren poziv za strane državljane za upis dodiplomskih studija prava na državnom Univerzitetu prava u Taškentu (Tashkent State Law University-u daljem tekstu: TSUL),Turska, počev od akademske 2017/2018. godine.
Po novoj proceduri, prijem stranih državljana biće obavljen na pojednostavljen način, bez testiranja, samo na osnovu rezultata intervjua. Kako bi bili primljeni na dodiplomske studije na TSUL-u, strani studenti moraju da nauče jezike nastave na ovom Univerzitetu, a to su uzbečki i ruski.
Zainteresovani kandidati treba da popune online formulare za apliciranje i da ih, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostave elektronskom poštom, najkasnije do 15. jula 2017. godine. Ukoliko je dokumentacija propisno podnijeta, u roku od 72 sata, aplikacija biva registrovana tako što kandidat dobija jedinstven broj i sistem ga informiše da treba da podnese originalnu dokumentaciju 3 dana prije intervjua. Ukoliko podnijeta dokumentacija nije u skladu sa propisima, kandidat dobija obavještenje o neusklađenosti dokumentacije, u roku od 72 sata od njenog podnošenja.
Broj registrovanih aplikacija biće objavljivan na dnevnoj bazi, na internet stranici TSUL-a.
Intervju sa kandidatima, koji se odnosi na njihovu motivisanost za ovu profesiju, održaće se u periodu od 2. avgusta (srujeda) do 19. avgusta (četvrtak) 2017. godine.
Prije intervjua, Univerzitet organizuje konsultacije čiji je raspored objavljen na internet stranici TSUL-a.
Kandidat neće biti prihvaćen u sljedećim slučajevima:
– Ukoliko se ne pojavi na intervjuu, u skladu sa utvrđenim rasporedom (Tada kandidat dobija 0 poena),
– Ukoliko kandidat dobije 55 poena, ili manje, od utvrđenog maksimalnog broja poena za intervju (koji iznosi 100 poena).
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa novom prijemnom procedurom, kao i o samom Univerzitetu, zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranici Taškenskog državnog pravnog univerziteta: www.tsul.uz  , ili pisati na email adresu: info@tsul.uz 

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Lompar Željko, broj indeksa M5/17, uradio je magistarski rad pod nazivom „Inspekcijski pregled putničkog broda strane zastave u Crnoj Gori”, pod mentorstvom prof. dr Oto Ikera. Magistarski rad...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Radonjić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Radonjić Vladan, broj indeksa M21/12, uradio je magistarski rad pod nazivom „Istraživanje regulatornog okvira u domenu zaštite mora od zagađivanja sa plovnih objekata u Crnoj Gori”, pod...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Želalić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Želalić Vladan, broj indeksa M6/18, uradio je magistarski rad pod nazivom „Osnove integrisanog upravljanja obalnim područjem Crne Gore” pod mentorstvom prof. dr Oto Iker. Magistarski rad je...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Idrizović Gorana

Student Master akademskih studija „Nautički turizam", modul: Sigurnost i bezbjednost jahti i marina, Idrizović Goran, broj indeksa MS4/21, uradio je master rad pod nazivom „Pomorska pilotaža u bokokotorskom zalivu u funkciji sigurnosti plovidbe”, pod mentorstvom...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Vrtović Miroslava

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Vrtović Miroslav, broj indeksa M3/20, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kružna turistička putovanja putničkih brodova po Mediteranu sa osvrtom na Crnu Goru”, pod mentorstvom prof.dr Oto...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Alilović Dinaida

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Alilović Dinaid, broj indeksa M11/22, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kultura kao turistički brenad Budve ", pod mentorstvom prof.dr Predraga Sekulića.  Magistarski rad je dostupan na...

Komemoracija prof.dr Borislav Ivosevic

27.09.2023. KOMEMORATIVNI GOVOR rektora  Univerziteta „Adriatik“ prof. dr Steva Nikića povodom smrti prof.dr  Bora Ivoševića održanog u Amfiteatru Univerziteta „ Adriatik“ Bar "Sa tugom i pijetetom obraćam se ožalošćenoj porodici, kolegama i prijateljima profesora...