22.06.2017.

Uzbekistan – mogućnosti studiranja prava na državnom Univerzitetu za pravo u Taskenta

Ambasada Republike Uzbekistana u Ankari, obavještava da je otvoren poziv za strane državljane za upis dodiplomskih studija prava na državnom Univerzitetu prava u Taškentu (Tashkent State Law University-u daljem tekstu: TSUL),Turska, počev od akademske 2017/2018. godine.
Po novoj proceduri, prijem stranih državljana biće obavljen na pojednostavljen način, bez testiranja, samo na osnovu rezultata intervjua. Kako bi bili primljeni na dodiplomske studije na TSUL-u, strani studenti moraju da nauče jezike nastave na ovom Univerzitetu, a to su uzbečki i ruski.
Zainteresovani kandidati treba da popune online formulare za apliciranje i da ih, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostave elektronskom poštom, najkasnije do 15. jula 2017. godine. Ukoliko je dokumentacija propisno podnijeta, u roku od 72 sata, aplikacija biva registrovana tako što kandidat dobija jedinstven broj i sistem ga informiše da treba da podnese originalnu dokumentaciju 3 dana prije intervjua. Ukoliko podnijeta dokumentacija nije u skladu sa propisima, kandidat dobija obavještenje o neusklađenosti dokumentacije, u roku od 72 sata od njenog podnošenja.
Broj registrovanih aplikacija biće objavljivan na dnevnoj bazi, na internet stranici TSUL-a.
Intervju sa kandidatima, koji se odnosi na njihovu motivisanost za ovu profesiju, održaće se u periodu od 2. avgusta (srujeda) do 19. avgusta (četvrtak) 2017. godine.
Prije intervjua, Univerzitet organizuje konsultacije čiji je raspored objavljen na internet stranici TSUL-a.
Kandidat neće biti prihvaćen u sljedećim slučajevima:
– Ukoliko se ne pojavi na intervjuu, u skladu sa utvrđenim rasporedom (Tada kandidat dobija 0 poena),
– Ukoliko kandidat dobije 55 poena, ili manje, od utvrđenog maksimalnog broja poena za intervju (koji iznosi 100 poena).
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa novom prijemnom procedurom, kao i o samom Univerzitetu, zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranici Taškenskog državnog pravnog univerziteta: www.tsul.uz  , ili pisati na email adresu: info@tsul.uz 

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

27.06.2023. Kurs za Turističkog vodiča/vodičkinju

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 raspisuje KONKURS za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA POTREBNA DOKUMENTA ZA...

15.12.2022.

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1458/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na  program obrazovanja za sticanje...

24.08.2022.

DAAD stipendije 2023-2024 Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat da pregled programa stipendija na njemačkom i engleskom jeziku, kao i rokove za prijave za pojedinačne programe mogu pogledati ovdje. Konkurse programa...

15.06.2022.

Poziv istraživačima za učešće na ljetnjoj školi u Belgiji Dear future PhD's, Dear researchers, Dear supervisors, The modern research environment is far from perfect and while the reasons can be various. Today’s researchers, and especially early stage researchers, need...

15.06.2022.

Na osnovu odluke Naučno - nastavnog Vijeća Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje se konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Menadžment.Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa,...

13.06.2022.

Horizont Evropa vebinari - https://www.gov.me/clanak/horizont-evropa-vebinari Evropska komisija organizuje četiri otvorena vebinara, koji će pružiti informacije o pripremi predloga u okviru EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Ovi vebinari...

07.05.2022.

Evropski poslovni univerzitet iz Luksemburga i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) predstavljaju ti program stipendiranja za on-line poslovne programe (Management, IT, Osnaživanje žena, Engleski, Financije…) namijenjen za 70 državljana Crne...

28.04.2022.

Obavještavaju se svi studenti da zbog promajskih praznika, Fakultet neće raditi 2. i 3.maja 2022.godine. Prvi radni dan je srijeda, 04.05.2022. godine. Kolektiv Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat želi Vam srećne prvomajske...