01.09.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Univerziteta “Adriatik” Bar, jedinstveni studij Nautičkog turizma u Crnoj Gori, Akreditacija broj: 02-631/19-134/2 od 03.07.2019.god, broj: 02-631/19-137/3 od 05.07.2019.god, broj: 02-631/19-136/3 od 05.07.2019.god, Reakreditacija broj: UP 02-631/20-17/1 i Licenca UP I broj 1060203-607/20-1316 od 27.07.2020.godine raspisuje:

KONKURS
za upis nove generacije studenata u studijsku 2020/2021.godinu:

1. Osnovnih BACHELOR akademskih studija “Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji” u trajanju od tri godine:
– NAUTIČKI TURIZAM;
– WELLNESS;
– KOZMETIKA;
– Odjeljenje Fakulteta u ULCINJU;
– Odjeljenje Fakulteta u NIKŠIĆU.

2. Postdiplomskih akademskih MASTER studija “Nautički turizam” u trajanju od dvije godine, odnosno četiri semestra, obima 120 ECTS/CSKP kredita, poslije završenih osnovnih akademskih studija:
– TURIZAM;
– CARINE, ŠPEDICIJA I AGENCIJSKO POSLOVANJE;
– SIGURNOST I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI.

3. DOKTORSKIH akademskih studija “Nautički turizam” u trajanju od tri godine poslije završenih master studija:
– NAUTIČKI TURIZAM.

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA).
Diploma koja se stiče nakon završenih postdiplomskih akademskih master studija je diploma Master (MSc/MA).
Diploma koja se stiče nakon završenih doktorskih akademskih studija je diploma Doktora nauka (PhD).

Školarina po studentu za osnovne Bachelor studije iznosi 1.500,00€ (eura) po studijskoj godini. Školarina po studentu za postdiplomske akademske Master studije iznosi 1.500,00€ (eura) po studijskoj godini. Školarina po studentu za doktorske akademske studije iznosi 3.000,00€ (eura) po studijskoj godini.
Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u jednakim mjesečnim ratama (eura).
 

Prijave za upis vršiće se od 07.09.2020. do 12.09.2020. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 14.09.2020. do 19.09.2020. god
u vremenu od 9.00h do 14.00h u:

– Tivtu u prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat
(Zgrada stare Opštine). TEL: + 382 032/671 – 786; + 382 069/288 – 045
E – mail: fms-tivat@t-com.me Web: www.fms-tivat.me

– Nikšiću u prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat
(Zgrada hotela “Onogošt”) TEL: + 382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com

– Ulcinju u prostorijama Fakulteta zgrada Centra za kulturu Ulcinj.
TEL: + 382 (0) 69 440 674; + 382 (0) 69 723 563
E – mail: fmsulcinj@gmail.com
Web: www.fms-ulcinj.me

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Lompar Željko, broj indeksa M5/17, uradio je magistarski rad pod nazivom „Inspekcijski pregled putničkog broda strane zastave u Crnoj Gori”, pod mentorstvom prof. dr Oto Ikera. Magistarski rad...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Radonjić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Radonjić Vladan, broj indeksa M21/12, uradio je magistarski rad pod nazivom „Istraživanje regulatornog okvira u domenu zaštite mora od zagađivanja sa plovnih objekata u Crnoj Gori”, pod...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Želalić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Želalić Vladan, broj indeksa M6/18, uradio je magistarski rad pod nazivom „Osnove integrisanog upravljanja obalnim područjem Crne Gore” pod mentorstvom prof. dr Oto Iker. Magistarski rad je...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Idrizović Gorana

Student Master akademskih studija „Nautički turizam", modul: Sigurnost i bezbjednost jahti i marina, Idrizović Goran, broj indeksa MS4/21, uradio je master rad pod nazivom „Pomorska pilotaža u bokokotorskom zalivu u funkciji sigurnosti plovidbe”, pod mentorstvom...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Vrtović Miroslava

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Vrtović Miroslav, broj indeksa M3/20, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kružna turistička putovanja putničkih brodova po Mediteranu sa osvrtom na Crnu Goru”, pod mentorstvom prof.dr Oto...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Alilović Dinaida

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Alilović Dinaid, broj indeksa M11/22, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kultura kao turistički brenad Budve ", pod mentorstvom prof.dr Predraga Sekulića.  Magistarski rad je dostupan na...

Komemoracija prof.dr Borislav Ivosevic

27.09.2023. KOMEMORATIVNI GOVOR rektora  Univerziteta „Adriatik“ prof. dr Steva Nikića povodom smrti prof.dr  Bora Ivoševića održanog u Amfiteatru Univerziteta „ Adriatik“ Bar "Sa tugom i pijetetom obraćam se ožalošćenoj porodici, kolegama i prijateljima profesora...