01.09.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Univerziteta “Adriatik” Bar, jedinstveni studij Nautičkog turizma u Crnoj Gori, Akreditacija broj: 02-631/19-134/2 od 03.07.2019.god, broj: 02-631/19-137/3 od 05.07.2019.god, broj: 02-631/19-136/3 od 05.07.2019.god, Reakreditacija broj: UP 02-631/20-17/1 i Licenca UP I broj 1060203-607/20-1316 od 27.07.2020.godine raspisuje:

KONKURS
za upis nove generacije studenata u studijsku 2020/2021.godinu:

1. Osnovnih BACHELOR akademskih studija “Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji” u trajanju od tri godine:
– NAUTIČKI TURIZAM;
– WELLNESS;
– KOZMETIKA;
– Odjeljenje Fakulteta u ULCINJU;
– Odjeljenje Fakulteta u NIKŠIĆU.

2. Postdiplomskih akademskih MASTER studija “Nautički turizam” u trajanju od dvije godine, odnosno četiri semestra, obima 120 ECTS/CSKP kredita, poslije završenih osnovnih akademskih studija:
– TURIZAM;
– CARINE, ŠPEDICIJA I AGENCIJSKO POSLOVANJE;
– SIGURNOST I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI.

3. DOKTORSKIH akademskih studija “Nautički turizam” u trajanju od tri godine poslije završenih master studija:
– NAUTIČKI TURIZAM.

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA).
Diploma koja se stiče nakon završenih postdiplomskih akademskih master studija je diploma Master (MSc/MA).
Diploma koja se stiče nakon završenih doktorskih akademskih studija je diploma Doktora nauka (PhD).

Školarina po studentu za osnovne Bachelor studije iznosi 1.500,00€ (eura) po studijskoj godini. Školarina po studentu za postdiplomske akademske Master studije iznosi 1.500,00€ (eura) po studijskoj godini. Školarina po studentu za doktorske akademske studije iznosi 3.000,00€ (eura) po studijskoj godini.
Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u jednakim mjesečnim ratama (eura).
 

Prijave za upis vršiće se od 07.09.2020. do 12.09.2020. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 14.09.2020. do 19.09.2020. god
u vremenu od 9.00h do 14.00h u:

– Tivtu u prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat
(Zgrada stare Opštine). TEL: + 382 032/671 – 786; + 382 069/288 – 045
E – mail: fms-tivat@t-com.me Web: www.fms-tivat.me

– Nikšiću u prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat
(Zgrada hotela “Onogošt”) TEL: + 382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com

– Ulcinju u prostorijama Fakulteta zgrada Centra za kulturu Ulcinj.
TEL: + 382 (0) 69 440 674; + 382 (0) 69 723 563
E – mail: fmsulcinj@gmail.com
Web: www.fms-ulcinj.me

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

27.06.2023. Kurs za Turističkog vodiča/vodičkinju

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 raspisuje KONKURS za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA POTREBNA DOKUMENTA ZA...

15.12.2022.

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1458/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na  program obrazovanja za sticanje...

24.08.2022.

DAAD stipendije 2023-2024 Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat da pregled programa stipendija na njemačkom i engleskom jeziku, kao i rokove za prijave za pojedinačne programe mogu pogledati ovdje. Konkurse programa...

15.06.2022.

Poziv istraživačima za učešće na ljetnjoj školi u Belgiji Dear future PhD's, Dear researchers, Dear supervisors, The modern research environment is far from perfect and while the reasons can be various. Today’s researchers, and especially early stage researchers, need...

15.06.2022.

Na osnovu odluke Naučno - nastavnog Vijeća Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje se konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Menadžment.Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa,...

13.06.2022.

Horizont Evropa vebinari - https://www.gov.me/clanak/horizont-evropa-vebinari Evropska komisija organizuje četiri otvorena vebinara, koji će pružiti informacije o pripremi predloga u okviru EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Ovi vebinari...

07.05.2022.

Evropski poslovni univerzitet iz Luksemburga i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) predstavljaju ti program stipendiranja za on-line poslovne programe (Management, IT, Osnaživanje žena, Engleski, Financije…) namijenjen za 70 državljana Crne...

28.04.2022.

Obavještavaju se svi studenti da zbog promajskih praznika, Fakultet neće raditi 2. i 3.maja 2022.godine. Prvi radni dan je srijeda, 04.05.2022. godine. Kolektiv Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat želi Vam srećne prvomajske...