EUA IEP Eksterna evaluacija FMS Tivat

20.06.2018.

EUA IEP FINALNI IZVJEŠTAJ O EKSTERNOJ INTITUCIONALNOJ EVALUACIJI UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT DOBIO INSTITUCIONALNU EVALUACIJU

EVROPSKE ASOCIJACIJE UNIVERZITETA (EUA)

 

Evropska asocijacija univerziteta (EUA) dostavila je finalni izvještaj institucionalne evaluacije za Fakultet mediteranskih poslovnih studija Tivat. Evaluacija Fakulteta sprovedena je u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje inovacija i konkurentnosti” (HERIC), Vlade Crne Gore, a sa ciljem povećanja kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori.

Institucionalna Evaluacija (IEP) je nezavisan servis Evropske asocijacije univerziteta (EUA). Ona pruža podršku institucijama u daljem razvoju njihovog strateškog upravljanja i interne kulture kvaliteta. IEP je punopravni član Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKA) i nalazi se u Evropskom registru za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (the European Quality Assurance Register for Higher Education- EKAR).

Na osnovu finalnog izvještaja Programa institucionalne evaluacije gdje je IEP tim konstatovao prepoznatljive karakteristike i regionalnu ulogu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat kao jednog naprednog i preduzetničkog provajdera usluga visokog obrazovanja u oblastima nautičkog turizma i menadžmenta, Fakultetu je omogućeno da bude na zvaničnoj web prezentaciji Evropske asocijacije univerziteta (EUA) i da koristi njihov logo, čime je diploma Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat dobila međunarodnu valorizaciju.

Konačni tekst EUA IEP izvještaja možete preuzeti ovdje.