Doktorske studije – nautički turizam

Akademski doktorski studijski program “Nautički turizam” na nivou doktorskih studija u okviru oblasti društvenih nauka i oblasti tehničko-tehnološkog dijela osigurava sticanje diplome doktor društvenih nauka nakon uspješnog završetka studijskog plana i programa doktorskih studija i obrane prihvaćene doktorske disertacije. Akademske doktorske studije “Nautički turizam” predstavlja treći ciklus obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom. Ovaj akademski studijski program doktorskih studija osigurava sticanje najviših znanja iz oblasti nautičkog turizma odnosno interdisciplinarne oblasti koja presjeca turizam i pomorstvo. On je namijenjen prije svega naprednim studentima s posebnim sposobnostima i ambicijama.

Svrha postojanja studijskog programa doktorskih studija iz oblasti nautičkog turizma je sticanje u svijetu prepoznatljivih znanja, vještina i kompetencija iz oblasti planiranja, upravljanja poslovnim i tehničkim sistemima u pomorstvu organizovanja, ljudskih resursa, vođenja i kontrolisanja u tehničkim sistemima u nautičkom turizmu na principima stalnih poboljšanja u cilju njihovog razvoja i rasta u promjenljivom okruženju. Takođe, svrha ovog studijskog programa je stvaranje intelektualne elite i njeno povezivanje u okviru alijansi u oblasti nautičkog turizma, a i šire, gdje se koriste najbolja znanja koja su danas raspoloživa. Vizija, biti dio najbolje prakse, može se ostvarivati kroz akademske doktorske studije nautičkog turizma koje nudi prezentovani program.

Cilj studijskog programa doktorskih studija nautičkog turizma je dizajniran da omogući napredno obrazovanje studentima koji žele nastaviti svoju karijeru u istraživačkim akademskim, naučnim, privrednim i drugim institucijama. Program doktorskih studija uključuje istraživačku metodologiju koja pored toga što je intelektualno stimulativna predstavlja i izazov za najbolje. Dodatno, program zahtijeva napredna istraživanja i uspješno okončanje doktorske disertacije. Kombinovanjem pravilno odabranih predmeta nudi studentu rijetku mogućnost za interdisciplinarni pristup istraživanju kao i metodama i vještinama empirijskih i analitičkih naučnih disciplina. Na taj način, razvijaju se kreativne sposobnosti i ovladavanje neophodnim vještinama potrebnim za uspješan razvoj profesionalne karijere.

AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA “NAUTIČKI TURIZAM”

Nastavni plan i program i iskazana kreditna vrijednost svakog predmeta i disertacije možete preuzeti ovdje.

Spisak obaveznih i izbornih predmeta kao i predmetnih profesora možete preuzeti ovdje.

I GODINA DOKTORSKIH STUDIJA

PLAN I PROGRAM AKADEMSKOG DOKTORSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA “NAUTIČKI TURIZAM”

R.br.

Naziv

Semestar

ECTS

 Obavezni predmeti u 1.semestru

 1.

 Metodologija naučno – istraživačkog rada

I

6

 Izborni predmeti u 1.semestru

 2.

 Izborni predmet 1

I

8

 3.

 Izborni predmet 2

I

8

 4.

 Izborni predmet 3

I

8

Ukupno ECTS:

30

R.br.

Naziv

Semestar

ECTS

 Izborni predmeti u 2.semestru

 1.

 Izborni predmet 1

II

10

 2.

 Izborni predmet 2

II

10

 Polazna istraživanja – definisanje problema istraživanja i hipoteze i odbrana

II

10

Ukupno ECTS:

30

II GODINA DOKTORSKIH STUDIJA

R.br.

Naziv

Semestar

ECTS

 Obavezni predmeti u 3.semestru

 1.

 Naučno – istraživački projekat

III

10

 2.

 Seminarski rad I

III

10

 3.

 Seminarski rad II

III

10

Ukupno ECTS:

30

R.br.

Naziv

Semestar

ECTS

 Obavezni predmeti u 4.semestru

 1.

 Priprema prijedloga prijave doktorske disertacije sa metodologijom i odbrana

IV

15

 2.

 Naučni članak i prvi doktorski kolokvijum

IV

15

Ukupno ECTS:

30

III GODINA DOKTORSKIH STUDIJA

R.br.

Naziv

Semestar

ECTS

 Obavezni predmeti u 5.semestru

 1.

 Priprema i odbrana doktorske disertacije

V

20

 2.

 Naučni članak i drugi doktorski kolokvijum

V

10

Ukupno ECTS:

30

R.br.

Naziv

Semestar

ECTS

 Obavezni predmeti u 6.semestru

 1.

 Priprema i odbrana doktorske disertacije

VI

30

Ukupno ECTS:

30

SPISAK OBAVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA

SPISAK PREDMETA NA AKADEMSKOM DOKTORSKOM STUDIJSKOM PROGRAMU “NAUTIČKI TURIZAM”

R.br.

Naziv

Status predmeta

 Obavezni predmeti

1.

 METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Obavezni

Izborni predmeti

2.

MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU

Izborni

3.

PRAVNI ASPEKTI NAUTIČKOG TURIZMA

Izborni

4.

MEĐUNARODNO POMORSKO PRAVO

Izborni

5.

ODRŽIVI RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA

Izborni

6.

COASTAL MANAGEMENT I KRUZING

Izborni

7.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U NAUTIČKOM TURIZMU

Izborni

8.

INTERKULTURNI MENADŽMENT

Izborni

9.

HOTELSKI MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU

Izborni

10.

KULTURNA PONUDA CRNE GORE

Izborni

11.

SOCIOPSIHOLOGIJA TURIZMA

Izborni

12.

MARKETING NAUTIČKOG TURIZMA

Izborni

13.

CARINSKO PRAVO EVROPSKE UNIJE

Izborni

14.

OKEANOGRAFIJA SA EKOLOGIJOM MORA

Izborni

15.

EKONOMSKA POLITIKA (REALNA, FISKALNA I MONETARNA EKONOMIJA)

Izborni

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat ima za cilj da zadovolji sve izrazitije potrebe Crne Gore za obrazovanjem kadrova visokog obrazovanja u sektoru nautičkog turizma i njegovih pratećih djelatnosti, jer na našim univerzitetima ne postoje studijski programi ovog profila.

Svrha akademskog doktorskog studijskog programa “Nautički turizam” Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta “Adriatik” Bar je da uz proces nastave kontinuirano razvija i stvara uslove za cjeloživotno učenje i naučno – istraživački rad kao jedinstvene segmente procesa obrazovanja; da stvara vlastiti nastavni kadar, uključujući stručno osoblje, saradnički i profesorski kadar; da se pozicionira kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori u oblastima u kojima realizuje studijske programe; da doprinese procesu integracije svih razjedinjenih potencijala Crne Gore u oblasti nautičkog turizma kako bi se stvorili preduslovi za obezbjeđenje razvoja promišljenih koncepata nacionalnog interesa, moralnog uzdizanja i privrednog razvoja radi lakšeg uključivanja u evropske i evroatlanske integracije, a samim tim pospješi stratešku orijentaciju Crne Gore da postigne primat na Mediteranu u oblasti nautičkog turizma.

Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije (marina Portomontenegro, marina Bar, marina Kotor, marina Budva, Luštica Development A.D., Cattaro Plavi horizonti) u luksuzno nautičko – turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, pogotovo nakon vrlo izražene tendencije za evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila Crne Gora.

Prethodno navedeno ukazuje na neospornu transformaciju nautičko – turističkog tržišta u Crnoj Gori i šire kao i potrebu za razvojem kvalitetnih kadrova na najvišem mogućem akademskom nivou kao što je to nivo doktorskih studija sa određenim znanjima, vještinama i kompetencijama.

Konkretne ciljeve i ishode studijskih programa doktorskih akademskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete preuzeti ovdje.