25.12.2020.

Na osnovu odluke Naučno – nastavnog vijeća Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast savremene tehnologije transporta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, podnose se u roku od 5 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Luke Tomanovića br.1, Zgrada stare Opštine Tivat, 85320 Tivat, Crna Gora. Kandidati podnose:

– prijavu,

– biografiju,

– ovjerene kopije diploma o doktoratu,

– spisak naučnih radova sa bibliografskim podacima.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.