23.09.2017.

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje – FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 23. septembra 2017.godine raspisuje KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107).

TEKST KONKURSA NASTAVNO OSOBLJE FMS 2017/2018.god.

CV TEMPLATE

ERAZMUS+ PRIJAVNI LIST OSOBLJE FMS

UGOVOR O MOBILNOSTI NASTAVNOG OSOBLJA FMS

Tekst Konkursa za mobilnost nastavnog osoblja Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete pročitati u nastavku:

UNIVERZITET “ADRIATIK” BAR
FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT
raspisuje
KONKURS
za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) –
za akademsku godinu 2017./2018.


OPŠTI DIO

Univerzitetu “Adriatik” Bar – Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat je 2015. godine u skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment Split omogućeno učešće u ERASMUS + PROGRAMU.


Konkurs se odnosi na program mobilnosti osoblja Univerziteta “Adriatik” Bar – Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat za period od 01. decembra 2017. do 31. jula 2018. u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).

U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Univerziteta “Adriatik” Bar – Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat sklopio bilateralni međunarodni sporazum o saradnji.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja ili osposobljavanja mora trajati najkraće 5 dana, a može najduže 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Za tačan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konsultovati ERASMUS+ koordinatora pri Univerzitetu “Adriatik” Bar – Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat.

Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. decembra 2017. do 31. jula 2018.

PRIJAVA NA KONKURS

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
1. prijavni obrazac (na maternjem jeziku),
2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,
3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),
4. Kopija prve stranice pasoša/lične karte
5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
6. Biografija na maternjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
7. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),
8. Potpisana suglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Rok za prijavu:
Rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: 23. oktobar 2017.
Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:
• u papirnatom obliku (osobno ili poštom) na adresu:

Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Ulica Luke Tomanovića br.1
Zgrada stare Opštine Tivat
85320 Tivat, Crna Gora
(s naznakom: Konkurs za Program ERASMUS+ PARTNERSKE DRŽAVE – osoblje)

• i u elektronskom obliku na e-mail adresu: nikolafms@gmail.com

Prije prijave na Konkurs kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili kancelarije na ciljnoj inostranoj visokoškolskoj ustanovi i dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.

S obzirom da se Konkurs sprovodi po prvi put i predstavlja novinu za partnerska učilišta, ako trebate pomoć oko uspostave komunikacije s partnerskom institucijom, možete se obratiti kontakt osobi u Studentskoj službi Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat: Doc. dr Nikola Vukčević, Tel. +382 069 307 797, nikolafms@gmail.com.

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) i prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti uzete u razmatranje.

Prijavom na Konkurs kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Konkursa.

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga Konkursa biti će objavljene na web stranici Univerziteta “Adriatik” Bar – Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:
Doc. dr Nikola Vukčević, Studentska služba Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Tel. +385 069 307 797, nikolafms@gmail.com

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

18.02.2022.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2021/2022. Fakultet za...

09.11.2021.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa za ljetnji semestar akademske godine 2021/2022. Fakultet za mediteranske poslovne...

01.09.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020/2021. Fakultet za mediteranske...

09.07.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat - Univerziteta "Adriatik" Bar objavljuje Konkurs za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2020./2021.- Crna Gora. Rok za prijave je 24.8.2020.god. Tekst konkursa možete pogledati ovdje. Potpune i...

09.07.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar dana 09.07.2020.godine raspisuje Konkurs za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, saradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) - Crna Gora.Tekst...

24.02.2020.

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje - FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 24.februara 2020.godine raspisuje KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA između programskih i partnerskih država u okviru programa...

12.10.2016.

Konkurs za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 13. oktobra 2016. raspisuje KONKURS za mobilnost studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru...