17.10.2020.

BESPLATNI KURS KINESKOG JEZIKA ZA SVE PROFESORE I STUDENTE UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR
Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat u saradnji sa Ningbo City College of Vocational Technology iz grada Ningbo-a Kina, na osnovu potpisanih ugovora o dugoročnoj naučno – istraživačkoj saradnji organizuje besplatne kurseve za učenje kineskog jezika i kulture za sve zainteresovane studente i profesore Univerziteta.
Kursevi će se održavati svake nedjelje putem on-line nastave i distribucije multimedijalnih sadržaja svim zainteresovanim učesnicima. Takođe, polaznici kurseva će imati mogućnost elektronske komunikacije sa saradnicima na kineskom univerzitetu koji će biti angažovani na kursevima. Radi što boljeg i kvalitetnijeg procesa učenja, saradnici sa kineskog univerziteta će obezbijediti različite knjige i brošure u štampanom obliku Pohađanjem ovih kurseva, polaznici će biti u mogućnosti da steknu određena znanja i vještine iz kineskog jezika, običaja i kulture.
Osnovna ideja navedenih aktivnosti jeste stvaranje kvalitetne polazne osnovne za buduće aktivnosti kao što su razmjena studenata i profesora ova dva univerziteta, naučno – nastavnih sadržaja i zajednička saradnja na međunarodnim konferencijama i projektima. Pored navedenog, učesnici kurseva će biti u prilici da steknu odgovarajuće sertifikate koje će izdati Ningbo City College of Vocational Technology nakon uspješnog završetka kurseva.

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

Javni uvid magistarskog rada kandidata Lompar Željka

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Lompar Željko, broj indeksa M5/17, uradio je magistarski rad pod nazivom „Inspekcijski pregled putničkog broda strane zastave u Crnoj Gori”, pod mentorstvom prof. dr Oto Ikera. Magistarski rad...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Radonjić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Radonjić Vladan, broj indeksa M21/12, uradio je magistarski rad pod nazivom „Istraživanje regulatornog okvira u domenu zaštite mora od zagađivanja sa plovnih objekata u Crnoj Gori”, pod...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Želalić Vladana

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Želalić Vladan, broj indeksa M6/18, uradio je magistarski rad pod nazivom „Osnove integrisanog upravljanja obalnim područjem Crne Gore” pod mentorstvom prof. dr Oto Iker. Magistarski rad je...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Idrizović Gorana

Student Master akademskih studija „Nautički turizam", modul: Sigurnost i bezbjednost jahti i marina, Idrizović Goran, broj indeksa MS4/21, uradio je master rad pod nazivom „Pomorska pilotaža u bokokotorskom zalivu u funkciji sigurnosti plovidbe”, pod mentorstvom...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Vrtović Miroslava

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Vrtović Miroslav, broj indeksa M3/20, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kružna turistička putovanja putničkih brodova po Mediteranu sa osvrtom na Crnu Goru”, pod mentorstvom prof.dr Oto...

Javni uvid magistarskog rada kandidata Alilović Dinaida

Student postdiplomskih akademskih magistarskih studija „Nautički turizam", Alilović Dinaid, broj indeksa M11/22, uradio je magistarski rad pod nazivom „Kultura kao turistički brenad Budve ", pod mentorstvom prof.dr Predraga Sekulića.  Magistarski rad je dostupan na...

Komemoracija prof.dr Borislav Ivosevic

27.09.2023. KOMEMORATIVNI GOVOR rektora  Univerziteta „Adriatik“ prof. dr Steva Nikića povodom smrti prof.dr  Bora Ivoševića održanog u Amfiteatru Univerziteta „ Adriatik“ Bar "Sa tugom i pijetetom obraćam se ožalošćenoj porodici, kolegama i prijateljima profesora...