17.10.2020.

BESPLATNI KURS KINESKOG JEZIKA ZA SVE PROFESORE I STUDENTE UNIVERZITETA “ADRIATIK” BAR
Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat u saradnji sa Ningbo City College of Vocational Technology iz grada Ningbo-a Kina, na osnovu potpisanih ugovora o dugoročnoj naučno – istraživačkoj saradnji organizuje besplatne kurseve za učenje kineskog jezika i kulture za sve zainteresovane studente i profesore Univerziteta.
Kursevi će se održavati svake nedjelje putem on-line nastave i distribucije multimedijalnih sadržaja svim zainteresovanim učesnicima. Takođe, polaznici kurseva će imati mogućnost elektronske komunikacije sa saradnicima na kineskom univerzitetu koji će biti angažovani na kursevima. Radi što boljeg i kvalitetnijeg procesa učenja, saradnici sa kineskog univerziteta će obezbijediti različite knjige i brošure u štampanom obliku Pohađanjem ovih kurseva, polaznici će biti u mogućnosti da steknu određena znanja i vještine iz kineskog jezika, običaja i kulture.
Osnovna ideja navedenih aktivnosti jeste stvaranje kvalitetne polazne osnovne za buduće aktivnosti kao što su razmjena studenata i profesora ova dva univerziteta, naučno – nastavnih sadržaja i zajednička saradnja na međunarodnim konferencijama i projektima. Pored navedenog, učesnici kurseva će biti u prilici da steknu odgovarajuće sertifikate koje će izdati Ningbo City College of Vocational Technology nakon uspješnog završetka kurseva.

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

27.06.2023. Kurs za Turističkog vodiča/vodičkinju

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1001/1 raspisuje KONKURS za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA POTREBNA DOKUMENTA ZA...

15.12.2022.

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1458/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na  program obrazovanja za sticanje...

24.08.2022.

DAAD stipendije 2023-2024 Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat da pregled programa stipendija na njemačkom i engleskom jeziku, kao i rokove za prijave za pojedinačne programe mogu pogledati ovdje. Konkurse programa...

15.06.2022.

Poziv istraživačima za učešće na ljetnjoj školi u Belgiji Dear future PhD's, Dear researchers, Dear supervisors, The modern research environment is far from perfect and while the reasons can be various. Today’s researchers, and especially early stage researchers, need...

15.06.2022.

Na osnovu odluke Naučno - nastavnog Vijeća Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat raspisuje se konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Menadžment.Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa,...

13.06.2022.

Horizont Evropa vebinari - https://www.gov.me/clanak/horizont-evropa-vebinari Evropska komisija organizuje četiri otvorena vebinara, koji će pružiti informacije o pripremi predloga u okviru EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Ovi vebinari...

07.05.2022.

Evropski poslovni univerzitet iz Luksemburga i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) predstavljaju ti program stipendiranja za on-line poslovne programe (Management, IT, Osnaživanje žena, Engleski, Financije…) namijenjen za 70 državljana Crne...

28.04.2022.

Obavještavaju se svi studenti da zbog promajskih praznika, Fakultet neće raditi 2. i 3.maja 2022.godine. Prvi radni dan je srijeda, 04.05.2022. godine. Kolektiv Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat želi Vam srećne prvomajske...