17.02.2020.

Student postdiplomskih akademkih magistarskih studija Aleksandra Radojević, broj indexa M12/16, uradila je magistarski rad pod nazivom “Korporativno upravljanje u funkciji usklađivanja interesa menadžmenta i akcionara u Crnoj Gori” pod mentorstvom Prof.dr Vinka Nikića. Rad se nalazi u Biblioteci Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, počev od 15.02.2020. godine do 29.02.2020. godine. Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta u navedenom periodu.

Druge objave koje Vas mogu interesovati:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.