UPRAVA FMS

 

DEKAN FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Ime i prezime: Doc. dr Marko Nikić

E-mail: manikic@gmail.com

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

Ime i prezime: Prof. dr Nikola Vukčević

E-mail:nikolafms@gmail.com


RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADéMENT  I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

Ime i prezime: Prof. dr Oto Iker

E-mail: iker@t-com.me

 

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADéMENT U CARINSKOM, AGENCIJSKOM I äPEDITERSKOM POSLOVANJU

Ime i prezime: Doc. dr Nikola Dragomanović

E-mail: ndmorinj@yahoo.com 

 

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADéMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I REKREACIJI

Ime i prezime: Prof. dr Radovan Orlandić

E-mail: r.orlandic@barplov.com

 

RUKOVODILAC POSTDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH I MAGISTARSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Ime i prezime: Prof. dr Vesna Vučković, akademik

E-mail: bvvuckovic@t-com.me

 

MENADéER TRENING CENTRA ZA OBUKU POMORACA

Ime i prezime: Prof. dr Oto Iker

E-mail: iker@t-com.me