NAUČNO - ISTRAŽIVAČKI RAD

 

 

28.09.2019.

C:\Users\Pavle\Downloads\unnamed.jpg

Univerzitet "ADRIATIK" BAR – Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat uspješno učestvovao na QUALITY FESTIVALU- KRAGUJEVAC 2019

Predstavnik Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - doc.dr Pavle Popović je sa velikim uspjehom učestvovao na festivalu kvaliteta 2019 (13th International Quality Conference, 46th National Conference i 4th International Conference on Quality of Life) u organizaciji Centra za kvalitet - Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu . Doc. dr Pavle Popović je prezentovao rad pod nazivom „The criteria to measure the quality of system behaviour caused by the changes of the state of business processes in a sea port“. Rad je objavljen u časopisu „Quality festival“ i zborniku radova „FQ 2019“.

  

 

14.12.2018.

UNIVERZITET „ADRIATIK“ BAR- Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat  se uspješno predstavio na XX nacionalnom I VI međunarodnom naučno stručnom skupu
SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

U periodu od 28-30.11.2018.godine, na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci  održan je jubilarni 20. nacionalni i 6. međunarodni naučno stručni skup SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST. Prema podacima iz evidencije, skupu je prisustvovalo preko 300 učesnika. U okviru skupa, prvog dana održana su dva okrugla stola.

FMS – Tivat  je  predstavio  Doc. dr Pavle Popović   koji je uspješno prezentirajući svoj rad na temu:

“Kultura upravljanja operativnim rizicima kao alat i ključna komparativna prednost za stalno poboljšanje procesa u Luci Kotor” - “Culture of operational risk management as tool and key comparative advantage for a permanenet process improvement in PORT  OF KOTOR”

 

Skup je organizovan u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, Visokom tehničko tehnološkom školom iz Kruševca, Mašinskim fakultetom Istočno Sarajevo i Incijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope a uz podršku Ministarstava privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Privredne komore Srbije.

U okviru ovog jubilarnog skupa organizovane su sledeće konferencije:

45.Nacionalna konferencija o kvalitetu Srbije

22. Savjetovanje SQM 2018

2. Nacionalna konferencija o kvalitetu Bosne i Hercegovine

2nd International Conference for Quality Research

12th International Quality Conference

12th International conference ICQME 2018

3rd International conference on Quality of Life

 

Fotografije sa pomenutog skupa date su u nastavku.

 

 

 

 

07.06.2018.

Predstavnik Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dr Pavle Popović sa je sa velikim uspjehom prezentirao rad pod nazivom „ Eksperimentalno modifikovanje stvarnosti na modelima, kao problem u kreiranju strategiskih elemenata pomorskih kompanija“ (Popović P., Vujović D.,) na 41. „JUPITER“ međunarodnoj konferenciji i The 3rd International Conference on the Industry 4.0 model for Advanced Manufacturing – AMP 2018 u organizaciji Mašinskog fakulteta u Beogradu. Rad je objavljen u zborniku radova „ JUPITER 2018“ . Fotografije sa izlaganja date su u nastavku.

 

   

 

 

12.03.2017.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara učestvovali su na IV međunarodnom naučno stručnom skupu pod nazivom QUALITY SYSTEM CONDITIONS FOR SUCCESSFUL BUSINESS AND COMPETITIVENESS – Kopaonik (30.11-02.12.2016.god).
Profesor mr Pavle Popović je sa velikim uspjehom odbranio rad pod nazivom “Prepoznavanje emotivne inteligencije lidera kao osnovne karike efektnog liderstva u kreiranju strategiskih elemenata unapređenja kvaliteta lučkog sistema “. Rad je objavljen u zborniku radova “Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost” u izdanju Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, Centra za kvalitet Kragujevac i Centra za kvalitet Podgorica.

 

     
 

 

09.10.2016.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet Bar su uspješno učestvovali na desetoj međunarodnoj konferenciju ICQME 2016 koju su organizovali: Univerzitet Crne Gore, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta - Podgorica u Petrovcu 28. - 29.septembra 2016.godine. Na međunarodnoj konferenciji su učestvovali sledeći naši profesori:
Doc dr Deda Đelović, rad na temu: „An overview on the decision making in the cargo handling process“.
mr Pavle Popović, rad na temu: “Creation of strategic elements as an operational project of improving the quality of port system”. Rad mr Pavla Popovića objavljen je u časopisu “Kvalitet & izvrsnost” (br.7- 8 - 2016).

 

      
 

27.05.2015.

BALMAS Info dan,  - Hotel Princess, Bar. U organizaciji Uprave pomorske sigurnosti iz Bara i Instituta za biologiju mora iz Kotora, profesori fakulteta za Mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorskog fakulteta iz Bara (mr Nikola Vukčević, mr Oto Iker i mr Pavle Popović) aktivno učestvovali na radionici čiji je zadatak bio realizacija BALMAS projekta u Crnoj Gori.

 

 

 

 

 

 

16.04.2015.

Prezentacija je održana u organizaciji Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat. Moderator, profesor na ovom fakultetu, mr Pavle Popović, naveo je primjere simulacije i moguće monitoringe, kao i analize koje su rađene u saradnji sa Institutom za biologiju mora u Kotoru i sertifikacionim kućama. Predstavljen je predlog modeliranja procesa koji bi, po riječima prof. Popovića, našao primjenu u praksi, na način integrisanog sistema upravljanja. „To je model koji je elaboriran na međunarodnim konferencijama, u organizaciji Centra za kvalitet u Podgorici i Centra za kvalitet u Kragujevcu, kojima i mi prisustvujemo, jer se na fakultetu bavimo naučno – istraživačkim radom. Novi model je u početnoj fazi istraživanja. U pitanju su neke nove, inovativne metode, i u njegovom kreiranju učestvujemo ne samo mi sa fakulteta, nego i profesori iz Rusije, koji su saradnici Instituta za biologiju mora, Luke Kotor, Fakulteta za mediteranske studije i Pomorskog fakulteta iz Bara“ – kazao je Popović. Kada je o finansiranju riječ, prof. Popović računa na IPA vfondove i nada se da će projekat zaživjeti u budućnosti i dobiti finansijsku posršku .... Takođe je jako važno da se što prije donese Strategija razvoja nautičkog tirizma.

 

09.10.2014.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara aktivno učestvovali na međunarodnim konferencijama (FQ 2014  - Kragujevac, SQM 204 - Tivat)

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara, slijede svoju viziju i misiju i  već dugi niz godina učestvuju na međunarodnim konferencijama ulažući znatne napore da   pokažu svoj učinak  u oblasti kvaliteta i zaštite životne sredine. Takođe centri za obuku pomoraca oba navedena fakulteta  dizajniraju i implementiraju  sistem menadžmenta kvalitetom  (ISO 9001:2008 ).Učestvovanjem  na međunarodnim konferencijama profesori i instruktori  na taj način unapređuju:

a)  - efektivnost sistema kojim  se ostvaruju zadati ciljevi fakulteta

b)  - objavljivanje   radova u pogledu učinaka u oblasti kvaliteta i zaštite životne sredine shodno  obavezama utvrđenim u okviru QE politike.

Učestvovanjem na međunarodnim konferecijama profesori i instruktori  centra za obuku pomoraca u Tivtu i Baru su dokazali da vrše  uspješnu primjenu navedenih međunarodnih standarda i da nadograđuju  odgovarajući sistem menadžmenta i u oblasti   zaštite životne sredine.

 

 

 

05.05.2014.

Fakultet za mediteranske poslovne studije u saradnji sa Jadranskim sajmom iz Budve i Porto Montenegrom je i ove godine bio jedina visokoškolska ustanova koja je imala svoju prezentaciju na 32. sajmu nautike i opreme za sport, kamping i rekreaciju održanom u marini Porto Montenegra od 1. do 4.maja 2014.godine. Drugog dana sajma, profesor Fakulteta za mediteranske poslovne studije, Prof. dr Antonije Đukić održano je prezentaciju na temu "Nautički turizam nekad i sad" u zbirci pomorskog nasleđa u Porto Montenegru.

 

Video zapis o predavanju možete pogledati pomoću linka: http://www.jadranskisajam.co.me/index.php/me/component/k2/item/148-program-nautic-show-2014-predavanja

 

 

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije je aplicirao za međunarodni projekat IPA Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013 iz oblasti (1) Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa i (2) Zajednički turistički i kulturni prostor.

 

 

 

 

 


 


Fakultet dijelom učestvuje u realizaciji međunarodnog projekta koji je u toku - Balcan Fine Arts, SEDA (Sustainable Economic Develompent Agency), Tirana, učešćem Dekana Fakulteta, akademika Rajka Vujičića u samom projektu.