ERASMUS + PROGRAM MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNOG OSOBLJA

 

18.02.2022.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2021/2022. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, partnerska institucija Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita, Republika Hrvatska, nosiocu Erasmus programa za visoko obrazovanje broj: 270675-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-ECHE koja ostvaruje pravo na učestvovanje u Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107), raspisuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava i mobilnost na visokoškolskoj instituciji za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u akademskoj godini 2021./2022 (u daljnjem tekstu Konkurs). Krajnji rok za prijavu je 01.03.2021.godine.

 

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano na adresu: studentskasluzbafms@gmail.com ili nikolafms@gmail.com ).

 

Za prijavu je potrebno priložiti:
1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form),
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.
3. Biografija na materinjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
4. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), svojeručno potpisano
6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom učilištu potpisan od prihvatne (partnersko učilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training/Staff Mobility for Teaching) te kandidata
7. Saglasnost za objavu/ slanje ličnih podataka
8. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

 

TEKST KONKURSA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Krajnji rok za prijavu je 01.03.2021.godine.

 

 

09.11.2021.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa za ljetnji semestar akademske godine 2021/2022. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, partnerska institucija Panevropskom Univerzitetu iz Bratislave, Republika Slovačka koji je nosilac ERAZMUS+ projekta razmjene. Krajnji rok za prijave studenata je petak, 03.12.2021.godine do 12.00h.

 

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano).

 

Za prijavu je potrebno priložiti (*obavezno):

1. Prijavni obrazac;

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente ove kategorije);

3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove - naknadno u slučaju odabira)

4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku;

5. Prepis svih ocjena (osnovni/specijalistički/magistarski/master nivo)

6. Europass CV

7.  Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je vidna iz prepisa ocjena)

8. Dozvola za objavu/slanje ličnih podataka

 

* Nakon objavljivanja rang - liste prijavljenih kandidata u slučaju većeg broja prijavljenih biće organizovan selekcioni intervju sa prijavljenim kandidatima.

 

* Nakon objavljenih rezultata odabranih kandidata za Slovačku,  potrebno je poslati e-mailom:

1. Learning Agreement for Students Mobility

2. Scan zdravstvene knjižice

3. Scan IBAN euro žiro-računa

4. Scan Polise osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima Konkursa).

 

*Nakon završetka mobilnosti potrebno je dostaviti:

1. Statement of Host Institution

2. Transcript of Work (Subjects/Grades)

3. Learning Agreement for Students Mobility - After mobility dio

 

ERAZMUS+ programsko uputstvo možete preuzeti ovdje.

ERAZMUS+ najčešće postavljena pitanja možete preuzeti ovdje.

 

 

01.09.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020/2021. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, partnerska institucija Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita, Republika Hrvatska, nosiocu Erasmus programa za visoko obrazovanje broj: 270675-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-ECHE koja ostvaruje pravo na učestvovanje u Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107), raspisuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava i mobilnost na visokoškolskoj instituciji za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u akademskoj godini 2020./2021 (u daljnjem tekstu Konkurs). Krajnji rok za prijavu je 01.10.2020.godine.

 

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano na adresu: studentskasluzbafms@gmail.com ili nikolafms@gmail.com).

 

* Za prijavu je potrebno priložiti:
1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form),
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.
3. Biografija na materinjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
4. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), svojeručno potpisano
6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom učilištu potpisan od prihvatne (partnersko učilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training/Staff Mobility for Teaching) te kandidata
7.
Saglasnost za objavu/ slanje ličnih podataka
8. Kopija prve stranice pasoša/lične karte
 

TEKST KONKURSA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Krajnji rok za prijavu je 01.10.2020.godine.

 

 

09.07.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat - Univerziteta "Adriatik" Bar objavljuje Konkurs za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2020./2021.- Crna Gora. Rok za prijave je 24.8.2020.god. Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

 

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

1) *lično ili

2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano na adresu: studentskasluzbafms@gmail.com ili nikolafms@gmail.com).

 

* Za prijavu je potrebno priložiti:

1. Prijavni obrazac

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente koji se nalaze u ovoj kategoriji)

3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove)

4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku

5. Prepis svih ocjena (preddiplomski i diplomski nivo)

6. Europass CV

7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je vidna iz prepisa ocjena)

8. Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja

9. Dozvola za objavu/slanje ličnih podataka

 

Prijave za socioekonomski status se predaju zajedno s prijavama za Konkurs (za studente koji ispunjavaju kriterijume za slabiji socioekonomski status definisan Konkursom). Potrebno je dostaviti potvrdu sa Poreske uprave o primanjima iz prethodne godine za sve članove porodice i Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

 

*Nakon objavljenih rezultata potrebno je poslati e-mailom:

1. Learning Agreement for Traineeship

2. Scan EU zdravstvene knjižice

3. Scan IBAN euro žiro-računa

4. Scan Polica osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima Konkursa).

 

*Nakon završetka mobilnosti potrebno je dostaviti:

1. Statement of Host Institution

2. Transcript of Work

3. Learning Agreement for Traineeship - After mobility dio

 

TEKST KONKURSA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

UPUTSVA ZA KONKURS MOŽE POGLEDATI OVDJE.

UPUTSTVO ZA ERAZMUS+ PROGRAM MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENJA ERAZMUS+ PITANJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

09.07.2020.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta "Adriatik" Bar dana 09.07.2020.godine raspisuje Konkurs za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, saradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) - Crna Gora.

Tekst Konkursa
Uputstva za prijavu na Konkurs
Rok za prijavu: 24.07.2020.god.

** Produžuje se Konkurs za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, saradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- Crna Gora. Novi rok prijave: 24.08.2020.god.

***Napomena: Mobilnost se može realizovati u zimskom i/ili ljetnom semestru akademske 2020./21. do zaključno sa 15.07.2021.god.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:
1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente
2. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama
3. Europass CV na engleskom jeziku
4. Prepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Studentskoj službi matične ustanove na crnogorskom jeziku
5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), svojeručno potpisano
6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili potvrda koja je vidna iz prepisa ocjena ili svjedočanstvo srednje škole).
7. Dozvola za objavu/slanje ličnih podataka
8. Erasmus+ vodič
9. Često postavljena pitanja Erasmus+

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.02.2020.

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje - FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 24.februara 2020.godine raspisuje KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) u saradnji sa Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment - Split.

 

Tekst KONKURSA
Uputstva za prijavu na Konkurs
Rok za prijavu: 12.03.2020.
Mobilnost se može realizovati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno sa 15.07.2021.godine.

Napomena: Prijave je potrebno dostaviti na e-mail i lično, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti lično u Studentsku službu FMS u vremenu od 9-15.00h radnim danima i subotom u zgradi stare Opštine Tivat na prvom spratu.

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Teaching/Training):


1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
3. Europass CV na engleskom
4. Potvrda o zaposlenju na matičnoj ustanovi
5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), svojeručno potpisano
6. Predlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom univerzitetu/fakultetu potpisan od prihvatne (partnerski univerzitet/fakultet) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching/ Staff Mobility for Training) i kandidata.

Staff Mobility Agreement Teaching

Staff Mobility for Training
7. Saglasnost za slanje/objavu ličnih podataka.
8. Erasmus+ vodič.
 

 

31.08.2018.

Studenti Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat na Erasmus+ razmjeni u Splitu na Visokoj školi za kadrovski i inspekcijski menadžment. Foto galeriju možete pogledati u prilogu.

 

 

23.09.2017.

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje - FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 23. septembra 2017.godine raspisuje KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107).

 

TEKST KONKURSA NASTAVNO OSOBLJE FMS 2017/2018.god.

CV TEMPLATE

ERAZMUS+ PRIJAVNI LIST OSOBLJE FMS

UGOVOR O MOBILNOSTI NASTAVNOG OSOBLJA FMS

 

 

Tekst Konkursa za mobilnost nastavnog osoblja Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat možete pročitati u nastavku:

 

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR
FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT
raspisuje
KONKURS
za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) -
za akademsku godinu 2017./2018.


OPŠTI DIO

Univerzitetu "Adriatik" Bar - Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat je 2015. godine u skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment Split omogućeno učešće u ERASMUS + PROGRAMU.


Konkurs se odnosi na program mobilnosti osoblja Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat za period od 01. decembra 2017. do 31. jula 2018. u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).

U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat sklopio bilateralni međunarodni sporazum o saradnji.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja ili osposobljavanja mora trajati najkraće 5 dana, a može najduže 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Za tačan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konsultovati ERASMUS+ koordinatora pri Univerzitetu "Adriatik" Bar - Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat.

Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. decembra 2017. do 31. jula 2018.

PRIJAVA NA KONKURS

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
1. prijavni obrazac (na maternjem jeziku),
2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,
3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),
4. Kopija prve stranice pasoša/lične karte
5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
6. Biografija na maternjem ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,
7. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),
8. Potpisana suglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Rok za prijavu:
Rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: 23. oktobar 2017.
Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:
• u papirnatom obliku (osobno ili poštom) na adresu:

Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Ulica Luke Tomanovića br.1
Zgrada stare Opštine Tivat
85320 Tivat, Crna Gora
(s naznakom: Konkurs za Program ERASMUS+ PARTNERSKE DRŽAVE – osoblje)

• i u elektronskom obliku na e-mail adresu: nikolafms@gmail.com

Prije prijave na Konkurs kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili kancelarije na ciljnoj inostranoj visokoškolskoj ustanovi i dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.

S obzirom da se Konkurs sprovodi po prvi put i predstavlja novinu za partnerska učilišta, ako trebate pomoć oko uspostave komunikacije s partnerskom institucijom, možete se obratiti kontakt osobi u Studentskoj službi Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat: Doc. dr Nikola Vukčević, Tel. +382 069 307 797, nikolafms@gmail.com.

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) i prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti uzete u razmatranje.

Prijavom na Konkurs kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Konkursa.

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga Konkursa biti će objavljene na web stranici Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:
Doc. dr Nikola Vukčević, Studentska služba Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, Tel. +385 069 307 797, nikolafms@gmail.com
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.10.2016.

Konkurs za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 13. oktobra 2016. raspisuje KONKURS za mobilnost studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) - omotnica IPA

 

Tekst Konkursa_studenti

Tekst Konkursa_nastavno osoblje

Rok za prijavu: 28.10.2016.

Realizacija mobilnosti za studente: ljetni semestar akademske god. 2016./2017.

Realizacija mobilnosti za nastavno osoblje: 1.12.2016. , a zaključno sa 31.7.2017.

 

ERASMUS +

KONKURS 2016./2017

INCOMING STAFF

INCOMING STUDENTS

OUTGOING

DOCUMENTATION

ACCOMODATION

LIVING & STUDYING

CONTACT

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost studentsku mobilnost:

1. Popunjen prijavni obrazac za studijski boravak,

2. Pismo motivacije (najviše jedna stranica formata A4),

3. Biografija (u Europass CV format-u),

4. Potvrdu o statusu studenta,

5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita

6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stepenu kursa stranog jezika, prepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde), ne odnosi se na studente stranih jezika, 

7. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

8. Za studente koji za vrijeme studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati

završni rad:

i. Prihvatno pismo mentora na instituciji domaćinu tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student )

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching):

1. Prijavni obrazac (na crnogorskom jeziku),

2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,

3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),

4. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

6. Biografija na crnogorskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,

7. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostrajnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),

8. Potpisana saglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

 

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat

Ul.Luke Tomanovića br.1

(s naznakom : Za Erasmus+ konkurs – KA107)

Zgrada stare Opštine Tivat

85320 Tivat

Crna Gora

Popis Erasmus koordinatora na institucijama

Erasmus+ vodič