CENTAR ZA OBUKU POMORACA TIVAT

 

SERTIFIKAT O SISTEMU UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA STANDARDU ISO9001:2015

CENTRA ZA OBUKU POMORACA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR

 

 

RJEŠENJE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA CRNE GORE CENTRA ZA OBUKU POMORACA

PRI FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR

 

   

 

 

 

01.02.2021.

PROMOTIVNI FLAJER CENTRA ZA OBUKU POMORACA TIVAT

 

_________________________________________________________________________________________________

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA TIVAT po najpovoljnijim cijenama SPROVODI OBUKE ZA:

 

 

- ZAPOVJEDNIKE BRODOVA,

- UPRAVITELJE MAŠINE,

- OFICIRE PALUBE I OFICIRE MAŠINE,

- NOŠTROME, KORMILARE, MAZAČE I ELEKTRIČARE,

- VODITELJE MALIH, SREDNJIH I VELIKIH JAHTI,

- MORNARE MOTORISTE I VODITELJE ČAMCA.

 

 

 

SVAKE SEDMICE ORGANIZUJEMO OBUKE ZA:

 

- LEADERSHIP AND TEAMWORK ON BOARD

(RUKOVOĐENJE I TIMSKI RAD NA BRODU),


- BRIDGE RESOURCES MANAGEMENT

(UPRAVLJANJE RESURSIMA NA MOSTU),


- ENGINES RESOURCES MANAGEMENT

(UPRAVLJANJE RESURSIMA U BRODSKOM MAŠINSKOM KOMPLEKSU),


- MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS

(ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE),


- SECURITY AWARENESS CERTIFICATE

(POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU),


- CERTIFICATE FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

(ZA POMORCE KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDONOSNE DUŽNOSTI),


- SHIP SECURITY OFFICER

(OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST BRODA),


- ADVANCED FIRE FIGHTING

(UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA),


- MEDICAL CARE CERTIFICATE

(VOĐENJE MEDICINSKE BRIGE NA BRODU),


- DANGEROUS CARGO HANDLING

(RAD SA OPASNIM TERETIMA),


- PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

(MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU).

 

KAO I OBUKE ZA PRVI UKRCAJ NA BROD ILI JAHTU, ZNAČI "TRI ZLATNA" BREVETA;
 - BASIC TRAINING (OSNOVNA SIGURNOST NA BRODU),
 - MEDICAL FIRST AID CERTIFICATE (PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU) I
 - SECURITY AWARENESS CERTIFICATE (POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU),

 

A ZA BUDUĆE KADETE OBUKU:
Certificate for seafarers with designated security duties

(Za pomorce kojima su dodijeljenje bezbjedonosne dužnosti).

 

07.04.2016.

Centar za obuku pomoraca Tivat je dobio Sertifikate QMS od strane Bureau Veritas - a za MTI i MSC, kao i sertifikat za MTC - obuke A1, A2, A16, A21, i A22. Sertifikate možete pogledati ovdje.

 

 

30.12.2015.

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT NA OSNOVU SERTIFIKATA BIRO VERITASA I ODOBRENJA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA CRNE GORE SPROVODI UPIS KANDIDATA ZA NAJVIŠA ZVANJA U POMORSTVU, OBUKE:
 

- ZAPOVJEDNIK BRODA I PRVI OFICIR PALUBE NA BRODU OD 3000BT I VEĆEM I


- UPRAVITELJ MAŠINE I DRUGI OFICIR MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM

 POGONSKE SNAGE 3000KW I JAČEM.


PRIJAVA KANDIDATA JE U TOKU!

BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN!

 

 

 

SAMO ZA VAS, U STAROJ ZGRADI OPŠTINE TIVAT UVIJEK DOSTUPNI NA:

Centar za obuku pomoraca FMS TIVAT:
ADRESA: Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat
83320 Tivat, Crna Gora
Kontakt telefon COP TIVAT:

MENADŽER

TRENING CENTRA ZA OBUKU POMORACA

Ime i prezime: Prof. dr Oto Iker

Tel: +382 69 354 388  |  +382 69 656 237

E-mail: iker@t-com.me

 

 

 

Dostupni i na facebook-u i twitter-u coptivat.com i coptivat.me