UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE NAUTIČKOG TURIZMA

 

24.06.2019.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2019/2020! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

 

 

PROMOTIVNI FLAJER

FMS TIVAT 2019  

MOŽETE PREUZETI OVDJE   

    

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

 

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR - Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu:

 

      Na PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

 • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu

 • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja

 • Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.

 • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

 • 2 fotografije formata za pasoš

 • uplatnice:

 • za upis 300,00 eura

 • za index 8,00 eura

   Na TREĆU GODINU osnovnih akademskih studija:

 • Studentsku knjižicu - Index

 • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

 • uplatnice:

 • za upis 300,00 eura

 

VISINA ŠKOLARINE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FMS

ŠKOLARINA PO STUDENTU ZA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA IZNOSI 1500 EURA S TIM DA SE  PRI UPISU UPLAĆUJE IZNOS OD 300,00€ A PREOSTALA SREDSTVA U 10 MJESEČNIH RATA PO 120 EURA. NOSIOCI “LUČE” SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE.

 

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

Upis na postdiplomske specijalističke akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu obavlja se svakim radnim danom u vremenu od 9.00h do 14.00h u Studentskoj službi FMS:

 

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije stepen Bachelor kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Osnovni kriterijum za upis je prosječna ocjena tokom osnovnih studija i pravila upisa i prepisa na Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije su:

 • ORIGINAL DIPLOMA ILI OVJERENA KOPIJA O PRETHODNO ZAVRŠENOM      FAKULTETU    (180 ECTS KREDITA)

 • KOPIJA (BIOMETRIJSKE) LIČNE KARTE ILI KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I KOPIJA UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU

 • DVA ŠV OBRASCA (koja se mogu kupiti u knjižari)

 • DVIJE FOTOGRAFIJE FORMATA ZA PASOŠ

 • UPLATNICE - ZA UPIS 300,00€ I ZA INDEX 8,00€

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim specijalističkim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 1500€ (eura). Pri upisu se uplaćuje iznos od 300,00€ a ostatak se uplaćuje u 10 mjesečnih rata po 120,00€.
 

 

MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

Upis na postdiplomske magistarske akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu obavlja se svakim radnim danom u vremenu od 9.00h do 14.00h u Studentskoj službi FMS:

 

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS
Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili postdiplomske specijalističke studijama stepen Spec. Sci. kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.
 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske magistarske studije su:

 

 • ORIGINAL DIPLOMA ILI OVJERENA KOPIJA O PRETHODNO ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA ILI OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD ČETIRI GODINE (240 ECTS KREDITA)

 • KOPIJA (BIOMETRIJSKE) LIČNE KARTE ILI KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I KOPIJA UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU

 • DVA ŠV OBRASCA (koja se mogu kupiti u knjižari)

 • DVIJE FOTOGRAFIJE FORMATA ZA PASOŠ

 • UPLATNICE - ZA UPIS 1000,00€ I ZA INDEX 8,00€

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim magistarskim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 2000€ (eura). Pri upisu se odmah uplaćuje iznos od 1000,00€ dok se ostatak uplaćuje u mjesečnim ratama.

 

 

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA 2019/2020.

MOŽETE PREUZETI OVDJE.