FMS ULCINJ

 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj, jedinstveni studij Nautičkog turizma u Crnoj Gori, Akreditacija broj 05 – 1/5 – 222, Reakreditacija broj 05 – 1/5 – 176, Licenca UP I broj 630-637 raspisuje:

K O N K U R S
za upis studenata u studijsku 2019/2020.godinu:


1. Osnovni akademski studijski programi u trajanju od tri godine:
- Menadžment i bezbjednost marina i jahti,
- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju,
- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

Diploma:

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA) – odgovarajućeg studijskog programa.

Školarina:

Školarina po studentu za studijsku godinu iznosi 1.500,00€ (eura). Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u deset mjesečnih rata po 120,00€ (eura).
Nosioci „Luče I“ su oslobođeni plaćanja školarine.

Pravo upisa:

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednju školu. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi.

Prijave za upis vršiće se od 19.06.2018. do 30.06.2018. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 02.07.2018. do 07.07.2018. god u vremenu od 9.00h do 15.00h u prostorijama Fakulteta zgrada Centra za kulturu Ulcinj.
 

PROMOTIVNI FLAJER

FMS ULCINJ UPIS 2019  

MOŽETE PREUZETI OVDJE  

      

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

 

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA

Fakultet za Mediteranske poslovne studije Ulcinj:

 

Na PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

  • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu

  • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja

  • Biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.

  • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

  • 2 fotografije formata za pasoš

  • uplatnice:

  • za upis 300,00 eura

  • za index 8,00 eura

Referent studentske službe Ulcinj:
Valdeta Kolari
Mobilni: + 382 69 440 674
              + 382 69 723 563
E-mail: fms-ulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

 

01.06.2016.

Juče je na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Ulcinju u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore i Opštinom Ulcinj održan edukativni seminar po nazivom "Možeš i ti". Tema seminara bila je upoznavanje sa beskamatnom linijom Investiciono razvojnog fonda Crne Gore,  pomoću koje je moguće započeti sopstvevni biznis po najpovoljnijim uslovima. Seminaru su prisustvovalo rukovodstvo i studenti Fakulteta, kao i veliki broj građana Opštine Ulcinj. Na seminaru su govorili: g-din Nazif Cungu, predsjednik Opštine Ulcinj, g-din Zoran Vukčević, predsjednik Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda Crne Gore i g-din Djuro Kažić, samostalni referent za kredite u IRF-u.

 

30.05.2016.

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore i Opštinom Ulcinj organizuje održavanje edukativnog seminara "Možeš i ti". Seminar je namijenjen visokoškolcima preduzetničkog duha koji će imati priliku da se upoznaju sa beskamatnom linijom Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, a sve u cilju pokretanja sopstvevnog biznisa po najpovoljnijim uslovima.
 

Seminar će se održati u srijedu, 1. juna 2016. godine sa početkom u 11 sati, u Centru za kulturu Ulcinj, gdje se nalaze i prostorije našeg Fakulteta.
DOBRODOŠLI!

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________