FMS ULCINJ

 

24.06.2019.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE ULCINJ raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2019/2020! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.


 

PROMOTIVNI FLAJER

FMS ULCINJ UPIS 2019  

MOŽETE PREUZETI OVDJE  

      

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

 

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA

Fakultet za Mediteranske poslovne studije Ulcinj:

 

Na PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

 • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu

 • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja

 • Biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.

 • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

 • 2 fotografije formata za pasoš

 • uplatnice:

 • za upis 300,00 eura

 • za index 8,00 eura

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

Upis na postdiplomske specijalističke akademske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije obavlja se svakim radnim danom u vremenu od 9.00h do 14.00h u Studentskoj službi FMS Ulcinj:

 

PRAVO UPISA NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije  imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije stepen Bachelor kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Osnovni kriterijum za upis je prosječna ocjena tokom osnovnih studija i pravila upisa i prepisa na Fakultet za mediteranske poslovne studije.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE FMS

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije su:

 • ORIGINAL DIPLOMA ILI OVJERENA KOPIJA O PRETHODNO ZAVRŠENOM FAKULTETU (180 ECTS KREDITA)

 • KOPIJA (BIOMETRIJSKE) LIČNE KARTE ILI KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I KOPIJA UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU

 • DVA ŠV OBRASCA (koja se mogu kupiti u knjižari)

 • DVIJE FOTOGRAFIJE FORMATA ZA PASOŠ

 • UPLATNICE - ZA UPIS 300,00€ I ZA INDEX 8,00€

VISINA ŠKOLARINE NA POSTDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA FMS
Visina školarine na postdiplomskim specijalističkim studijama Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu po studentu iznosi 1500€ (eura). Pri upisu se uplaćuje iznos od 300,00€ a ostatak se uplaćuje u 10 mjesečnih rata po 120,00€.
 

 

Referent studentske službe Ulcinj:
Valdeta Kolari
Mobilni: + 382 69 440 674
              + 382 69 723 563
E-mail: fms-ulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

 

01.06.2016.

Juče je na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Ulcinju u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore i Opštinom Ulcinj održan edukativni seminar po nazivom "Možeš i ti". Tema seminara bila je upoznavanje sa beskamatnom linijom Investiciono razvojnog fonda Crne Gore,  pomoću koje je moguće započeti sopstvevni biznis po najpovoljnijim uslovima. Seminaru su prisustvovalo rukovodstvo i studenti Fakulteta, kao i veliki broj građana Opštine Ulcinj. Na seminaru su govorili: g-din Nazif Cungu, predsjednik Opštine Ulcinj, g-din Zoran Vukčević, predsjednik Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda Crne Gore i g-din Djuro Kažić, samostalni referent za kredite u IRF-u.

 

30.05.2016.

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore i Opštinom Ulcinj organizuje održavanje edukativnog seminara "Možeš i ti". Seminar je namijenjen visokoškolcima preduzetničkog duha koji će imati priliku da se upoznaju sa beskamatnom linijom Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, a sve u cilju pokretanja sopstvevnog biznisa po najpovoljnijim uslovima.
 

Seminar će se održati u srijedu, 1. juna 2016. godine sa početkom u 11 sati, u Centru za kulturu Ulcinj, gdje se nalaze i prostorije našeg Fakulteta.
DOBRODOŠLI!

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________