OSNOVNI I POSTDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI NA FAKULTETU

 

Nastavni planovi i programi su sastavljeni tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte - stručnih i 30% nastave iz usko - stručnih disciplina, omogućava se osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT:

 

PRVA I DRUGA GODINA STUDIJA ZAJEDNIČKA ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME

NA TREĆOJ GODINI STUDENT BIRA JEDAN OD TRI PONUĐENA STUDIJSKA PROGRAMA:

1. Menadžment i bezbjednost marina i jahti

2. Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju

3. Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji

 

 

POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT:

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

4. Nautički turizam i upravljanje marinama (Spec.Sci.)

 

MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE

5. Nautički turizam (MSc/MA)