STUDENTSKA SLUŽBA FMS

 

Studentska služba Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se na prvom spratu u zgradi stare Opštine u Tivtu. Studentska služba FMS obavlja više različitih poslova kao što su:

 

-- Upise i obnove godina,
-- Ovjeru semestara,
-- Prijavu ispita,
-- Štampanje i arhiviranje Zapisnika o održanim ispitima,
-- Izdavanje raznih Potvrda studentima,
-- Izdavanje Uvjerenja i Diploma o završenom fakultetu,
-- Putem e-maila vrši stalni kontakt sa profesorima

 

 

Studentska služba:
Šef službe: mg. Aleksandra Radojević
 

Referent studentske službe Tivat:
Dragana Račeta spec. sci.

Mobilni: +382 69 288 045
E-mail: studentskasluzbafms@gmail.com
studentskafms@gmail.com
Tel: + 382 (0)32 671 786
E-mail: fms-tivat@t-com.me
Adresa: Ulica Luke Tomanovića 1
Zgrada stare Opštine 85320 Tivat

Referent studentske službe Ulcinj:
Valdeta Kolari

Mobilni: +382 69 440 674
+382 69 723 563
E-mail: fms-ulcinj@gmail.com
Adresa: Zgrada Centra za kulturu Ulcinj
85360 Ulcinj

Referent studentske službe Nikšić:
Dragana Papović

Mobilni: +382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com
Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

Žiro-račun: 535-11555-43
                   530-18128-46