SARADNJA I MOBILNOST

 

21.10.2016.

Delegacija FMS-a u posjeti Visokoj školi za kadrovski menadžment u Splitu
Predstavnici Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat boravili su u radnoj posjeti Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Tom prilikom održani su sastanci projektnih timova povodom sprovođenja detaljnih aktivnosti unutar programa Ersamus + za 2016.godinu.
Podsjećamo vas da je ključna aktivnost ovog projekta, razmjena studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja. U toku je konkurs na koji zainteresovani studenti mogu da se prijave ukoliko žele da studiranje nastave na nekom od programa Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.
Cijeli tekst konkursa možete pogledati na ovom linku.
Ovom posjetom nastavlja se uspješna saradnja koju Fakultet za mediteranske poslovne studije već godinama ima sa Visokom školom za inspekciojski i kadrovski menadžment iz Splita.
 

  

 

 

19.10.2016.

Uspješna saradnja sa Univerzitetom „Yiwu Industrial & Commercial College”
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat nastavlja uspješnu međunarodnu saradnju. Nakon uspostavljanja dogovora o saradnji sa kineskim univrzitetom "Zhejiang Wanli" u junu mjesecu, nedavno su predstavnici našeg Fakulteta boravili u posjeti još jednom kineskom univerzitetu - „Yiwu Industrial & Commercial College”,koji se nalazi u gradu YiWu u kineskoj oblasti Zhejiang.
Tokom radne posjete, rukovodstvo našeg Fakulteta imalo je priliku da se upozna sa radom i programom ovog kineskog Univerziteta koji upisuje preko 9600 studenata iz zemlje i inostranstva. Univerzitet ima šest fakulteta specijalizovanih za oblasti ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija, turizma i kulture, arhitekture i umjetnosti, stranih jezika i preduzetništva.
„Yiwu Industrial & Commercial College” ima izuztno razvijene međunarodne odnose – svake godine preko 800 studenata iz inostranstva upisuje neki od fakulteta ovog Univerziteta. Univerzitet je do sada uspostavio saradnju sa uglednim obrazovnim institucijama iz SAD-a, Kanade, Irske, Švajcarske, Danske, Austrije, Singapura, Južne Koreje i Tajlanda.
Naši predstavnici iz Kine nose pozitivne utiske i uskoro će biti definisan oblik saradnje Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i „Yiwu Industrial & Commercial College”.

 

                

 

              

 

 

 

12.10.2016.

Konkurs za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – Partnerske zemlje

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT dana 13. oktobra 2016. raspisuje KONKURS za mobilnost studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) - omotnica IPA

 

Tekst Konkursa_studenti

Tekst Konkursa_nastavno osoblje

Rok za prijavu: 28.10.2016.

Realizacija mobilnosti za studente: ljetni semestar akademske god. 2016./2017.

Realizacija mobilnosti za nastavno osoblje: 1.12.2016. , a zaključno sa 31.7.2017.

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost studentsku mobilnost:

1. Popunjen prijavni obrazac za studijski boravak,

2. Pismo motivacije (najviše jedna stranica formata A4),

3. Biografija (u Europass CV format-u),

4. Potvrdu o statusu studenta,

5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita

6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stepenu kursa stranog jezika, prepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde), ne odnosi se na studente stranih jezika, 

7. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

8. Za studente koji za vrijeme studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati

završni rad:

i. Prihvatno pismo mentora na instituciji domaćinu tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student )

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching):

1. Prijavni obrazac (na crnogorskom jeziku),

2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije,

3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),

4. Kopija prve stranice pasoša/lične karte

5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

6. Biografija na crnogorskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice,

7. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inostrajnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),

8. Potpisana saglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

 

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat

Ul.Luke Tomanovića br.1

(s naznakom : Za Erasmus+ konkurs – KA107)

Zgrada stare Opštine Tivat

85320 Tivat

Crna Gora

Popis Erasmus koordinatora na institucijama

Erasmus+ vodič

 

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat ostvaruje kontakte sa drugim Fakultetima iz inostranstva i okruženja. Planirano je da se u okviru sardnje vrši razmjena nastavnika i studenata, rade zajednički istraživački projekti, zajednički program postdiplomskih studija, zajedničko organizovanje i učešće na seminarima, programe stručnog usavršavanja, razmjena naučnih i stručnih publikacija kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa.
Fakultet je uspostavio saradnju sa:


- Munk centrom za međunarodne studije Univerziteta Toronto;
- Univerzitetom Ryerson iz Toronta;

- Evropskim Univerzitetom Brčko;

- Visokom školom za inspekcijski i kadrovski menadžment Split;

- Pomorskim fakultetom Split;
- Univerzitetom u Nišu;
- Univerzitetom Megatrend;
- Fakultetom organizacionih nauka u Beogradu;
- Univerzitetom u Novom Sadu;
- Sveučilištem u Dubrovniku;
- Fakultetom za biznis i turizam Budva.

 

Fakultet je ostvario saradnju i sa privrednim organizacijama na osnovu potpisanih sporazuma. U okviru ove saradnje sa privredom istaknuti stručnjaci iz prakse drže predavanja studentima od kojih je izvjestan broj rukovodećeg kadra iz privrede koji posjeduju izbor u akademska zvanja angažovan i na izvođenju redovne nastave. Studenti obavljaju praksu – vježbe kod privrednih subjekata sa kojima imamo saradnju. Pojedini od njih kao što je Portomontenegro stipendiraju naše najbolje studente. Rezultat zajedničke saradnje, čine i nastavni planovi i programi specijalističkih postdiplomskih studija Fakulteta koncipirani u saradnji sa top menadžmentom Portomontenegra. Pored toga, Ugovori o saradnji su potpisani sa:


- Porto Montenegrom u Tivtu;

- Centrom za kulturu u Tivtu;
- Lukom Kotor;
- Lukom Bar;
- Marinom Bar;
- Barskom plovidbom;
- Ministarstvom turizma i održivog razvoja Crne Gore;

- Ministarstvom prosvjete Crne Gore;

- Ministarstvom nauke Crne Gore;

- Savjetom za visoko obrazovanje Crne Gore.