SARADNJA I MOBILNOST

 

21.10.2016.

Delegacija FMS-a u posjeti Visokoj školi za kadrovski menadžment u Splitu
Predstavnici Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat boravili su u radnoj posjeti Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Tom prilikom održani su sastanci projektnih timova povodom sprovođenja detaljnih aktivnosti unutar programa Ersamus + za 2016.godinu.
Podsjećamo vas da je ključna aktivnost ovog projekta, razmjena studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja. U toku je konkurs na koji zainteresovani studenti mogu da se prijave ukoliko žele da studiranje nastave na nekom od programa Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.
Cijeli tekst konkursa možete pogledati na ovom linku.
Ovom posjetom nastavlja se uspješna saradnja koju Fakultet za mediteranske poslovne studije već godinama ima sa Visokom školom za inspekciojski i kadrovski menadžment iz Splita.
 

  

 

 

19.10.2016.

Uspješna saradnja sa Univerzitetom „Yiwu Industrial & Commercial College”
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat nastavlja uspješnu međunarodnu saradnju. Nakon uspostavljanja dogovora o saradnji sa kineskim univrzitetom "Zhejiang Wanli" u junu mjesecu, nedavno su predstavnici našeg Fakulteta boravili u posjeti još jednom kineskom univerzitetu - „Yiwu Industrial & Commercial College”,koji se nalazi u gradu YiWu u kineskoj oblasti Zhejiang.
Tokom radne posjete, rukovodstvo našeg Fakulteta imalo je priliku da se upozna sa radom i programom ovog kineskog Univerziteta koji upisuje preko 9600 studenata iz zemlje i inostranstva. Univerzitet ima šest fakulteta specijalizovanih za oblasti ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija, turizma i kulture, arhitekture i umjetnosti, stranih jezika i preduzetništva.
„Yiwu Industrial & Commercial College” ima izuztno razvijene međunarodne odnose – svake godine preko 800 studenata iz inostranstva upisuje neki od fakulteta ovog Univerziteta. Univerzitet je do sada uspostavio saradnju sa uglednim obrazovnim institucijama iz SAD-a, Kanade, Irske, Švajcarske, Danske, Austrije, Singapura, Južne Koreje i Tajlanda.
Naši predstavnici iz Kine nose pozitivne utiske i uskoro će biti definisan oblik saradnje Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i „Yiwu Industrial & Commercial College”.

 

                

 

              

 

 

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat ostvaruje kontakte sa drugim Fakultetima iz inostranstva i okruženja. U okviru sardnje vrši se razmjena nastavnika i studenata, rade zajednički istraživački projekti, zajednički program postdiplomskih studija, zajedničko organizovanje i učešće na seminarima, programe stručnog usavršavanja, razmjena naučnih i stručnih publikacija kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa.
 

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat ostvaruje saradnju i sa privrednim organizacijama na osnovu potpisanih sporazuma. U okviru ove saradnje sa privredom istaknuti stručnjaci iz prakse drže predavanja studentima od kojih je izvjestan broj rukovodećeg kadra iz privrede koji posjeduju izbor u akademska zvanja angažovan i na izvođenju redovne nastave. Studenti obavljaju praksu – vježbe kod privrednih subjekata sa kojima imamo saradnju. Pojedini od njih kao što je Portomontenegro stipendiraju naše najbolje studente. Rezultat zajedničke saradnje, čine i nastavni planovi i programi specijalističkih postdiplomskih studija Fakulteta koncipirani u saradnji sa top menadžmentom Portomontenegra.