FMS NIKŠIĆ

 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat - odjeljenje NIKŠIĆ, jedinstveni studij Nautičkog turizma u Crnoj Gori, Akreditacija broj 05 – 1/5 – 222, Reakreditacija broj 05 – 1/5 – 176, Licenca UP I broj 07 – 180 i Licenca UP I broj 589, raspisuje:

K O N K U R S
za upis X generacije studenata u studijsku 2019/2020.godinu:


1. Osnovni akademski studijski programi u trajanju od tri godine:
- Menadžment i bezbjednost marina i jahti,
- Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju,
- Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji,
- Odjeljenje Fakulteta u NIKŠIĆU (35 kandidata)

2. Postdiplomske akademske specijalističke studije (IV godina) u trajanju od jedne godine poslije završenih osnovnih studija:
- Nautički turizam i upravljanje marinama

3. Postdiplomske akademske magistarske studije (V godina) u trajanju od jedne godine poslije završenih specijalističkih studija:
- Nautički turizam

Diploma:

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA) – odgovarajućeg studijskog programa.
Diploma koja se stiče nakon završene četvrte godine postdiplomskih akademskih specijalističkih studija je diploma Specijaliste (Spec. Sci).
Diploma koja se stiče nakon završene pete godine postdiplomskih akademskih magistarskih studija je diploma Magistra nauka(MSc).

Školarina:
Školarina po studentu za osnovne studije iznosi 1.500,00€ (eura) po studijskoj godini. Školarina po studentu za postdiplomske akademske specijalističke studije (IV godina) iznosi 1.500,00€ (eura). Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u deset mjesečnih rata po 120,00€ (eura).
Školarina po studentu za postdiplomske akademske magistarske studije (V godina) iznosi 2.000,00€ (eura).

Pravo upisa na prvu godinu studija:
Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednju školu. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi. Nosioci „Luče I“ su oslobođeni plaćanja školarine.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije:

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije stepen Bachelor kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije:
Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu imaju kandidati koji su završili postdiplomske specijalističke studijama stepen Spec. Sci. kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

Prijave za upis vršiće se od 19.06.2018. do 30.06.2018. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 02.07.2018. do 07.07.2018. god u vremenu od 9.00h do 15.00h u prostorijama Studentske službe Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - Odjeljenje NIKŠIĆ u zgradi hotela «Onogošt» u Nikšiću.

 

Referent studentske službe Nikšić:
Dragana Papović
Mobilni: + 382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com
Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

 

PROMOTIVNI FLAJER FMS NIKŠIĆ

UPIS 2019  

MOŽETE PREUZETI OVDJE   

      

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2019/2020.

 

 

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u NIKŠIĆU:

 

Na PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

  • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu

  • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja

  • Biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.

  • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

  • 2 fotografije formata za pasoš

  • uplatnice:

  • za upis 300,00 eura

  • za index 8,00 eura

Referent studentske službe Nikšić:
Dragana Papović
Mobilni: + 382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com
Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.07.2017.

Snimak gostovanja koleginice Enite Šabotić na RTV "Nikšić" povodom prvog upisnog roka na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat - odjeljenje Nikšić možete pogledati na sledećem linku.