FMS NIKŠIĆ

 

06.07.2017.

Snimak gostovanja koleginice Enite Šabotić na RTV "Nikšić" povodom prvog upisnog roka na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat - odjeljenje Nikšić možete pogledati na sledećem linku.

 

 

 

 

22.06.2017.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT odjeljenje NIKŠIĆ raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2017/2018! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

 

 

PROMOTIVNI FLAJER FMS NIKŠIĆ

UPIS 2018  

MOŽETE PREUZETI OVDJE   

      

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2018/2019.

 

 

PRAVO UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE IMAJU KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU. INOSTRANI STUDENTI IMAJU ISTA PRAVA UPISA. UPIS ĆE SE VRŠITI NA KONKURENTSKOJ OSNOVI!

 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u NIKŠIĆU:

 

Na PRVU GODINU osnovnih akademskih studija:

  • Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu

  • Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja

  • Biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.

  • 2 šv obrasca (kupuju se u knjižari)

  • 2 fotografije formata za pasoš

  • uplatnice:

  • za upis 300,00 eura

  • za index 8,00 eura

Referent studentske službe Nikšić:
Dragana Papović
Mobilni: + 382 69 689 789
E-mail: fmsniksic@gmail.com
Adresa: Zgrada Hotela «Onogošt» Nikšić
81400 Nikšić

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________