PORUKA DEKANA

 

Poštovane Kolege i Koleginice,

 

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje novu generaciju studenata i nudi Vam atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti kao i sportu i animaciji.

Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru "potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju koja je atraktivna tokom cijele godine" - kako to stoji u podršci Izvršnog direktora "Adriatic Marinas Porto Montenegro". Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti, sigurnosti na moru i obalske straže.

Postdiplomski akademski specijalistički i magistarski studijski programi nude obrazovne profile koji nedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povod uključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta "Adriatic Marinas" i "Adriatic Marinas Services" koji realizuju projekat "Porto Montenegro" a naglašen je i u podršci Luke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar kao i potenciran u projektima "Luštica Development" i "Quattaro Plavi Horizonti".

 

"Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuzno nautičko - turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebno nakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila Crna Gora!"

 

Fakultet za Mediteranske poslovne studije nastavu organizuje

na tri osnovna i dva postdiplomska akdemska studijska progama:

 

Osnovne akademske studije:

-         Menadžment i bezbjednost marina i jahti

-         Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju

-         Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

 

Postdiplomske specijalističke akademske studije:

- Nautički turizam i upravljanje marinama

 

Postdiplomske magistarske akademske studije:

- Nautički turizam

 

§     Broj semestara na osnovnim akademskim studijama: 6

§     Broj semestara na postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama: 2

§     Broj semestara na postdiplomskim magistarskim akademskim studijama: 2

 

"Budite dio budućnosti koja se već profiliše i realizuje konceptom Crne Gore kao nautičko - turističke destinacije!"

 

Dekan FMS