SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA NA FMS

 

 

PRAVILA IZRADE MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED KORICA MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED PRVE UNUTRAŠNJE STRANE MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

IZGLED DRUGE UNUTRAŠNJE STRANE MAGISTARSKOG RADA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

LOGO FMS U JPEG FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA 2016/2017. MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

Ime i prezime studenta:

Iva Dvornik

Broj Indexa:

M 7/18

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Uticaj kulturnog turizma splitsko-dalmatinske županije na razvoj nautičkog turizma

Datum odbrane:

27.06.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marko Perović

Broj Indexa:

M 7/17

Mentor:

Prof. dr Radovan Orlandić

Tema rada:

Model ekološke zaštite u nautičkim marinama u Crnoj Gori

Datum odbrane:

17.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Danijela Orlandić

Broj Indexa:

M 3/15

Mentor:

Doc. dr Nikola Vukčević

Tema rada:

Značaj razvoja luka nautičkog turizma za opštinu Bar

Datum odbrane:

17.03.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandra Radojević

Broj Indexa:

M 12/16

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Korporativno upravljanje u funkciji usklađivanja interesa menadžmenta i akcionara u Crnoj Gori

Datum odbrane:

29.02.2020.godine

 

Ime i prezime studenta:

Vladana Stanišić

Broj Indexa:

M 9/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Turizam kao faktor socio-kulturnih promjena

Datum odbrane:

25.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Zorica Mjesečević

Broj Indexa:

M 1/15

Mentor:

Prof. dr Vinko Nikić

Tema rada:

Perspektive razvoja nautičkog turizma u Boki kotorskoj

Datum odbrane:

12.10.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Daliborka Seferović

Broj Indexa:

M 8/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Socio-psihološki aspekti liderstva

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Slađana Francesković

Broj Indexa:

M 2/17

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Hodočašće kao manifestacioni oblik religioznosti

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Irena Mašće

Broj Indexa:

M 6/16

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Utjecaj austro-ugarske monarhije na kulturu Mediterana s okosnicom na grad Split

Datum odbrane:

09.04.2019.godine

 

Ime i prezime studenta:

Nenad Kaluđerović

Broj Indexa:

M 7/11

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Važnost i uloga animacije u kulturnoj ponudi nautičkog turizma

Datum odbrane:

24.05.2018.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Kružić

Broj Indexa:

M 10/14

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Prilog analizi ekološkog otiska kao indikatora održivosti korišćenja prirodnih resursa

Datum odbrane:

17.12.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivan Radović

Broj Indexa:

M 3/14

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Izvori prava Evropske unije

Datum odbrane:

19.09.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivana Bećagol

Broj Indexa:

M 11/14

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Sociološki aspekti povezivanja nautičkog, kulturnog i eko turizma u funkciji razvoja Crne Gore

Datum odbrane:

15.07.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Ivan Andrić

Broj Indexa:

M 1/12

Mentor:

Prof. dr Vesna Vučković

Tema rada:

Pojam i vrste ugovora u pomorstvu

Datum odbrane:

28.03.2016.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragan Vujović

Broj Indexa:

M 2/12

Mentor:

Prof. dr Milan Perović

Tema rada:

Procesni pristup zaštiti životne sredine

Datum odbrane:

12.09.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Dragana Nikolić

Broj Indexa:

M 6/12

Mentor:

Doc. dr Predrag Sekulić

Tema rada:

Crna Gora u svijetu nautičkog turizma

Datum odbrane:

17.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Aleksandar Plamenac

Broj Indexa:

M 5/12

Mentor:

Doc. dr Deda Đelović

Tema rada:

Elementi analize zagađenja mora smećem sa osvrtom na upravljanje čvrstim otpadom u lukama

Datum odbrane:

10.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Marija Kaluđerović

Broj Indexa:

M 4/12

Mentor:

Prof. dr Stevo Nikić

Tema rada:

Sociološki činioci razvoja održivog turizma u Crnoj Gori

Datum odbrane:

08.07.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Miodrag Mijović

Broj Indexa:

M 3/12

Mentor:

Doc. dr Vojo Bojović

Tema rada:

Pomorski transport, dokumenta u pomorskom trasnportu i cirkulacija tih dokumenata na osnovu prakse i uzansi u luci
Bar

Datum odbrane:

12.01.2015.godine

 

Ime i prezime studenta:

Željko Maslovar

Broj Indexa:

M 14/12

Mentor:

Prof. dr Simo Elaković

Tema rada:

Slobodno vrijeme i ljudska potreba za igrom i kockanjem, kao činioci turističke tražnje, iskustva i mogućnosti.

Datum odbrane:

30.12.2014.godine

 

 

Dana 30.12.2014. godine odbranjen je prvi magistarski rad na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat, studenta Željka Maslovara, pod nazivom

 " Slobodno vrijeme i ljudska potreba za igrom i kockanjem, kao činioci turističke tražnje, iskustva i mogućnosti"

pod mentorstvom Prof. dr Sima Elakovića.