ISTORIJAT FMS

 

 

Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Fakultet za Mediteranske poslovne studije započinje organizacijom osnovnih akademskih studija u okviru poslovnog menadžmenta u sektoru nautičkog turizma i njegovih pratećih aktivnosti kao što su menadžment marina i jahti, bezbjednost, sigurnost na moru, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, kao i u dijelu turizma koji se odnosi na sport i rekreaciju.

 

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu ima za cilj da bude jedna od prestižnih nacionalnih i regionalnih institucija visokog obrazovanja u oblasti nautičkog i sportskog turizma, odnosno da zadovolji sve izrazitije potrebe za akademskim obrazovanjem u oblasti menadžmenta marina i jahti, carinskog, špediterskog i agencijskog poslovanja, nautičkog i sportskog turizma, bezbjednosti i sigurnosti na moru.

 

Zvanično otvaranje Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu održano je u ponedeljak 10.septembra 2009.god u 10.00h u Zelenoj sali hotela "Mimoza" u Tivtu. Na otvaranju Fakulteta uvodnu riječ je imao Dekan Fakulteta dr Rajko Vujičić, naš priznati akademik, nako koga je sve prisutne pozdravio predsjednik Opštine Tivat G-din. Miodrag - Dragan Kankaraš kao i prof. dr Borislav Ivošević. Svim pristutnim studentima tog dana upućene su čestitke i želje da u što kraćem roku upsješno završe osnovne studije na Fakultetu. Nešto kasnije, Prodekan uputio je studente i studentice u raspored predavanja i odgovorio na sva postavljena pitanja.