CENTAR ZA OBUKU POMORACA TIVAT

    

 

22.01.2018.

PROMOTIVNI FLAJER CENTRA ZA OBUKU POMORACA TIVAT

 

 

 

SPISAK I CJENOVNIK SVIH OBUKA KOJE SE REALIZUJU

U CENTRU ZA OBUKU POMORACA TIVAT

NA FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

25.05.2017.

Uspješna saradnja Pomorskog fakulteta Bar sa Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska
Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji između Pomorskog fakulteta Bar i Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska omogućeno je obavljanje praktičnog dijela obuka na brodovima „Jadrolinije“ korišćenjem adekvatne opreme koja se na njima nalazi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA TIVAT

po najpovoljnijim cijenama

SPROVODI OBUKE ZA:

 

 

 

 

- ZAPOVJEDNIKE BRODOVA,


- UPRAVITELJE MAŠINE,


- OFICIRE PALUBE I OFICIRE MAŠINE,


- NOŠTROME, KORMILARE, MAZAČE I ELEKTRIČARE,


- VODITELJE MALIH, SREDNJIH I VELIKIH JAHTI,


- MORNARE MOTORISTE I VODITELJE ČAMCA.

 

 

 

 

SVAKE SEDMICE ORGANIZUJEMO OBUKE ZA:

 

 

- LEADERSHIP AND TEAMWORK ON BOARD

(RUKOVOĐENJE I TIMSKI RAD NA BRODU),


- BRIDGE RESOURCES MANAGEMENT

(UPRAVLJANJE RESURSIMA NA MOSTU),


- ENGINES RESOURCES MANAGEMENT

(UPRAVLJANJE RESURSIMA U BRODSKOM MAŠINSKOM KOMPLEKSU),


- MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS

(ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE),


- SECURITY AWARENESS CERTIFICATE

(POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU),


- CERTIFICATE FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

(ZA POMORCE KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDONOSNE DUŽNOSTI),


- SHIP SECURITY OFFICER

(OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST BRODA),


- ADVANCED FIRE FIGHTING

(UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA),


- MEDICAL CARE CERTIFICATE

(VOĐENJE MEDICINSKE BRIGE NA BRODU),


- DANGEROUS CARGO HANDLING

(RAD SA OPASNIM TERETIMA),


- PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

(MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU).

 

KAO I OBUKE ZA PRVI UKRCAJ NA BROD ILI JAHTU, ZNAČI "TRI ZLATNA" BREVETA;
 - BASIC TRAINING (OSNOVNA SIGURNOST NA BRODU),
 - MEDICAL FIRST AID CERTIFICATE (PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU) I
 - SECURITY AWARENESS CERTIFICATE (POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU),

 

 

 

A ZA BUDUĆE KADETE OBUKU:
Certificate for seafarers with designated security duties

(Za pomorce kojima su dodijeljenje bezbjedonosne dužnosti).

 

 

 

07.04.2016.

Centar za obuku pomoraca Tivat je dobio Sertifikate QMS od strane Bureau Veritas - a za MTI i MSC, kao i sertifikat za MTC - obuke A1, A2, A16, A21, i A22. Sertifikate možete pogledati ovdje.

 

 

 

30.12.2015.

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT NA OSNOVU SERTIFIKATA BIRO VERITASA I ODOBRENJA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA CRNE GORE SPROVODI UPIS KANDIDATA ZA NAJVIŠA ZVANJA U POMORSTVU, OBUKE:
 

- ZAPOVJEDNIK BRODA I PRVI OFICIR PALUBE NA BRODU OD 3000BT I VEĆEM I


- UPRAVITELJ MAŠINE I DRUGI OFICIR MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM

 POGONSKE SNAGE 3000KW I JAČEM.


PRIJAVA KANDIDATA JE U TOKU!

BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN!

 

 

 

 

SAMO ZA VAS, U STAROJ ZGRADI OPŠTINE TIVAT UVIJEK DOSTUPNI NA:

Centar za obuku pomoraca FMS TIVAT:
ADRESA:
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat
83320 Tivat
Crna Gora


Kontakt telefon COP TIVAT:

MENADŽER

TRENING CENTRA ZA OBUKU POMORACA

Ime i prezime: Prof. dr Oto Iker

Tel: +382 69 354 388  |  +382 69 656 237

E-mail: iker@t-com.me

 

 

 

Dostupni i na facebook-u i twitter-u coptivat.com i coptivat.me