CENTAR ZA OBUKU POMORACA TIVAT

 

25.05.2017.

Uspješna saradnja Pomorskog fakulteta Bar sa Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska
Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji između Pomorskog fakulteta Bar i Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska omogućeno je obavljanje praktičnog dijela obuka na brodovima „Jadrolinije“ korišćenjem adekvatne opreme koja se na njima nalazi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2017.

SPISAK I CJENOVNIK SVIH OBUKA KOJE SE REALIZUJU U CENTRU ZA OBUKU POMORACA TIVAT NA FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT MOŽETE POGLEDATI OVDJE I OVDJE.

 

 

KONTAKT TELEFONI:
+ 382 69 656 237 ili
+ 382 69 354 388 ili
E – mail: iker@t-com.me

 

16.07.2016.

Centar za obuku pomoraca Tivat po najpovoljnijim cijenama sprovodi obuke za:
- Zapovjednike brodova,
- Upravitelje mašine,
- Oficire palube i Oficire mašine,
- Noštrome, kormilare, mazače i električare,
- Voditelje malih, srednjih i velikih jahti,
- Mornare motoriste i Voditelje čamca.


Svake sedmice organizujemo potrebne obuke za:
- Leadership and teamwork on board (Rukovođenje i timski rad na brodu),
- Bridge resources management (Upravljanje resursima na mostu),
- Engines resources management (Upravljanje resursima u brodskom
mašinskom kompleksu),
- Marine Environmental Awareness (Zaštita mora i životne sredine),
- Security Awareness Certificate (Postupci u slučaju opasnosti za bezbjednost i
podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu),
- Certificate for seafarers with designated security duties (Za pomorce kojima su
dodijeljenje bezbjedonosne dužnosti),
- Ship Security Officer (Oficir odgovoran za bezbjednost broda),
- Advanced Fire Fighting (Upravljanje gašenjem požara),
- Medical Care Certificate (Vođenje medicinske brige na brodu),
- Dangerous Cargo Handling (Rad sa opasnim teretima),
- Passenger Ship Safety Certificate (Mjere sigurnosti na putničkom brodu).


Kao i obuke za prvi ukrcaj na brod ili jahtu, znači tri zlatna braveta;
- Basic Training (Osnovna sigurnost na brodu),
- Medical First Aid Certificate (Pružanje prve medicinske pomoći na brodu) i
- Security Awareness Certificate (Postupci u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu),
 

A ZA BUDUĆE KADETE OBUKU:
Certificate for seafarers with designated security duties

(Za pomorce kojima su dodijeljenje bezbjedonosne dužnosti).
 

 

Samo za vas, mi smo u stroj zgradi opštine Tivat i uvijek dostupni na telefonima:
 

069 354 388 i 069 656 237
 

Kao i na facebook-u i twitter-u
coptivat.com i coptivat.me

 

 

07.04.2016.

Centar za obuku pomoraca Tivat je dobio Sertifikate QMS od strane Bureau Veritas - a za MTI i MSC, kao i sertifikat za MTC - obuke A1, A2, A16, A21, i A22. Sertifikate možete pogledati ovdje.

 

 

30.12.2015.

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat na osnovu sertifikata Biro Veritasa i odobrenja Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore sprovodi upis kandidata za najviša zvanja u pomorstvu, obuke:
- Zapovjednik broda i prvi oficir palube na brodu od 3000BT i većem i
- Upravitelj mašine i drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage 3000KW i jačem.
Prijava kandidata je u toku. Zainteresovani se mogu javiti Profesoru Otu Ikeru na broj 069 354 388. Broj polaznika je ograničen!

 

 

 

Kontakt informacije Centra za obuku pomoraca FMS u Tivtu:

ADRESA COP TIVAT:
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Zgrada stare Opštine Tivat
83320 Tivat
Crna Gora

Kontakt telefon COP TIVAT:

+382 69 354 388

MENADŽER

TRENING CENTRA

ZA OBUKU POMORACA

Ime i prezime: mr Oto Iker

Tel: +382 69 354 388

E-mail: iker@t-com.me