ALUMNI ORGANIZACIJA FMS

 

SPISAK I SLIKE STUDENATA KOJI SU SA USPJEHOM DIPLOMIRALI NA FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE U TIVTU, U PERIODU OD 2009. DO 2018.GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 


Alumni asocijacija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

ima za cilj da okupi sve one koji su završili osnovne, specijalističke ili magistarske studije na FMS - u. Svrha ove asocijacije je povezivanje studenata, radi uspostavljanja saradnje i trajnih relacija između studenata, nastavnika Fakulteta, akademske i šire zajednice.
 

Ciljevi Alumni asocijacije su:

 • uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i njegovih studenata nakon završenih osnovnih ili postdiplomskih studija

 • povezivanje svršenih studenata kroz Alumni organizaciju FMS

 • kreiranje baze podataka sa njihovim trenutnim statusom i uspostavljanje budućih poslovnih veza

 • uspostavljanje i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra Fakulteta i zajednice

 • razvoj institucije Fakulteta kroz jačanje Alumni FMS

 • razvijanje saradnje između Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti osnovnih i postdiplomskih studija Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

 • unapređivanje naučnih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Alumni FMS
   

Realizacija ciljeva:

 • izvještavanjem o djelatnostima Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat koje se tiču profesionalnog razvoja članstva

 • naučna i stručna saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima iz okruženja

 • organizacija okruglih stolova o privrednim problemima i realizacija programa iz područja ekonomije i srodnih nauka u saradnji sa članovima Alumni FMS.

 • saradnja sa studentskim parlamentom i drugim zaposlenima na Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

 • ostale dogovorene pogodnosti kroz uspostavljenu saradnju sa drugim naučnim institucijama i privrednim subjektima

 • objavljivanje informacija o tekućim dešavanjima na sajtu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

Tako, zbog svega prethodno navedenog,

 

 

POZIVAMO SVE DIPLOMIRANE STUDENTE OSNOVNIH I POSTDIPLOMSKIH STUDIJA

Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

da pošalju svoje osnovne podatke i fotografiju radi umrežavanja sa kolegama i potencijalnim poslodavcima

na e-mail: fms-tivat@t-com.me sa naznakom "Za Alumni organizaciju FMS" u Naslovu e-maila.